Hlasování
VIII. volební období

realtime monitoring >

ID schůze bod čas název výsledek
67018 1 3 20.11.2017 13:53 Inf. o ustavení volební komise PS a volbě členů přijato
67019 1 3 20.11.2017 13:53 Inf. o ustavení volební komise PS a volbě členů přijato
67020 1 0 20.11.2017 14:47 zamítnuto
67021 1 4 20.11.2017 15:39 Náv.na stanovení počtu čl. MIV zamítnuto
67022 1 4 20.11.2017 15:39 Náv.na stanovení počtu čl. MIV přijato
67023 1 6 22.11.2017 10:06 Návrh na ustavení MIV přijato
67024 1 7 22.11.2017 12:57 Návrh na potvrzení předsedy MIV přijato
67025 1 8 22.11.2017 13:00 Inf. MIV o ověření platnosti volby poslanců přijato
67026 1 10 22.11.2017 17:23 Návrh na stanovení počtu místopředsedů PS zamítnuto
67027 1 10 22.11.2017 17:24 Návrh na stanovení počtu místopředsedů PS přijato
67028 1 12 24.11.2017 13:31 Návrh na stanovení počtu ověřovatelů PS přijato
67029 1 13 24.11.2017 13:35 Návrh na nominaci ověřovatelů PS přijato
67030 1 13 24.11.2017 13:36 Návrh na nominaci ověřovatelů PS přijato
67031 1 14 24.11.2017 13:39 Návrh na zřízení výborů PS přijato
67032 1 15 24.11.2017 13:43 Návrh na stanovení počtu členů výborů PS přijato
67033 1 17 24.11.2017 14:01 Návrh termínu 2. schůze PS přijato
67034 2 0 28.11.2017 14:08 přijato
67035 2 0 28.11.2017 14:11 Pořad schůze přijato
67036 2 0 28.11.2017 14:12 Pořad schůze přijato
67037 2 2 28.11.2017 15:15 Náv. na ustavení výborů PS přijato
67038 2 2 28.11.2017 15:15 Náv. na ustavení výborů PS přijato
67039 2 2 28.11.2017 15:16 Náv. na ustavení výborů PS přijato
67040 2 2 28.11.2017 15:18 Náv. na ustavení výborů PS přijato
67041 2 2 28.11.2017 15:19 Náv. na ustavení výborů PS přijato
67042 2 2 28.11.2017 15:19 Náv. na ustavení výborů PS přijato
67043 2 2 28.11.2017 15:20 Náv. na ustavení výborů PS přijato
67044 2 2 28.11.2017 15:21 Náv. na ustavení výborů PS přijato
67045 2 2 28.11.2017 15:22 Náv. na ustavení výborů PS přijato
67046 2 2 28.11.2017 15:23 Náv. na ustavení výborů PS přijato
67047 2 2 28.11.2017 15:23 Náv. na ustavení výborů PS přijato
67048 2 2 28.11.2017 15:24 Náv. na ustavení výborů PS přijato
67049 2 2 28.11.2017 15:25 Náv. na ustavení výborů PS přijato
67050 2 2 28.11.2017 15:26 Náv. na ustavení výborů PS přijato
67051 2 2 28.11.2017 15:27 Náv. na ustavení výborů PS přijato
67052 2 2 28.11.2017 15:27 Náv. na ustavení výborů PS přijato
67053 2 2 28.11.2017 15:28 Náv. na ustavení výborů PS přijato
67054 2 3 28.11.2017 17:05 Návrh na potvrzení platnosti usnesení, kterými Poslanecká sněmovna upr přijato
67055 2 4 28.11.2017 17:12 Náv. zasedacího pořádku poslanců v jedn. sále PS zamítnuto
67056 2 4 28.11.2017 17:13 Náv. zasedacího pořádku poslanců v jedn. sále PS zamítnuto
67057 2 4 28.11.2017 17:14 Náv. zasedacího pořádku poslanců v jedn. sále PS přijato
67058 2 4 28.11.2017 17:14 Náv. zasedacího pořádku poslanců v jedn. sále PS přijato
67059 2 5 28.11.2017 17:39 Návrh na zřízení stálých komisí PS přijato
67060 2 6 28.11.2017 17:43 Návrh na zřízení SK GIBS a způsobu jejího ustavení nebo volby přijato
67061 2 6 28.11.2017 17:44 Návrh na zřízení SK GIBS a způsobu jejího ustavení nebo volby zamítnuto
67062 2 6 28.11.2017 17:45 Návrh na zřízení SK GIBS a způsobu jejího ustavení nebo volby zamítnuto
67063 2 6 28.11.2017 17:46 Návrh na zřízení SK GIBS a způsobu jejího ustavení nebo volby přijato
67064 2 7 28.11.2017 17:51 Návrh na zřízení SK KPO zamítnuto
67065 2 7 28.11.2017 17:51 Návrh na zřízení SK KPO přijato
67066 2 7 28.11.2017 17:52 Návrh na zřízení SK KPO zamítnuto
67067 2 7 28.11.2017 17:52 Návrh na zřízení SK KPO přijato
67068 2 8 28.11.2017 17:57 Návrh na ustavení SK CEÚ zamítnuto
67069 2 8 28.11.2017 17:57 Návrh na ustavení SK CEÚ přijato
67070 2 8 28.11.2017 17:58 Návrh na ustavení SK CEÚ zamítnuto
67071 2 8 28.11.2017 17:59 Návrh na ustavení SK CEÚ přijato
67072 2 9 28.11.2017 18:32 Návrh na zřízení Stálé komise pro kontrolu BIS zamítnuto
67073 2 9 28.11.2017 18:32 Návrh na zřízení Stálé komise pro kontrolu BIS přijato
67074 2 10 28.11.2017 18:37 Návrh na zřízení stálé komise pro kontrolu NBÚ zamítnuto
67075 2 10 28.11.2017 18:38 Návrh na zřízení stálé komise pro kontrolu NBÚ přijato
67076 2 11 28.11.2017 18:41 Návrh na zřízení Stálé komise pro kontrolu VZ zamítnuto
67077 2 11 28.11.2017 18:42 Návrh na zřízení Stálé komise pro kontrolu VZ přijato
67078 2 12 28.11.2017 18:45 Návrh na zřízení SK FAÚ zamítnuto
67079 2 12 28.11.2017 18:45 Návrh na zřízení SK FAÚ přijato
67080 2 13 28.11.2017 18:50 Návrh na zřízení SK NÚKIB zamítnuto
67081 2 13 28.11.2017 18:50 Návrh na zřízení SK NÚKIB přijato
67082 2 14 28.11.2017 19:12 Návrh na stanovení počtu poslanců ve stálých delegacích přijato
67083 2 17 28.11.2017 19:33 Návrh na úhradu volebních nákladů za volby do PS v roce 2013 přijato
67084 2 0 30.11.2017 09:04 Pořad schůze přijato
67085 2 18 30.11.2017 09:09 Náv. na potvrzení předsedů výborů PS zamítnuto
67086 2 18 30.11.2017 09:10 Náv. na potvrzení předsedů výborů PS zamítnuto
67087 2 18 30.11.2017 09:12 Náv. na potvrzení předsedů výborů PS přijato
67088 2 18 30.11.2017 09:16 Náv. na potvrzení předsedů výborů PS přijato
67089 2 18 30.11.2017 09:16 Náv. na potvrzení předsedů výborů PS přijato
67090 2 18 30.11.2017 09:17 Náv. na potvrzení předsedů výborů PS přijato
67091 2 18 30.11.2017 09:18 Náv. na potvrzení předsedů výborů PS přijato
67092 2 18 30.11.2017 09:18 Náv. na potvrzení předsedů výborů PS přijato
67093 2 18 30.11.2017 09:19 Náv. na potvrzení předsedů výborů PS přijato
67094 2 18 30.11.2017 09:19 Náv. na potvrzení předsedů výborů PS přijato
67095 2 18 30.11.2017 09:20 Náv. na potvrzení předsedů výborů PS přijato
67096 2 18 30.11.2017 09:21 Náv. na potvrzení předsedů výborů PS zamítnuto
67097 2 18 30.11.2017 09:27 Náv. na potvrzení předsedů výborů PS přijato
67098 2 18 30.11.2017 09:28 Náv. na potvrzení předsedů výborů PS přijato
67099 2 18 30.11.2017 09:28 Náv. na potvrzení předsedů výborů PS přijato
67100 2 18 30.11.2017 09:29 Náv. na potvrzení předsedů výborů PS přijato
67101 2 18 30.11.2017 09:30 Náv. na potvrzení předsedů výborů PS přijato
67102 2 18 30.11.2017 09:30 Náv. na potvrzení předsedů výborů PS přijato
67103 2 18 30.11.2017 09:31 Náv. na potvrzení předsedů výborů PS přijato
67104 2 30 30.11.2017 09:38 Návrh časového harmonogramu projednávání SR 2018 přijato
67105 2 31 30.11.2017 09:41 Žádost o vyslovení souhlasu s tr. stíháním poslanců přijato
67106 2 32 30.11.2017 09:44 Žádost o vyslovení souhlasu PS k trestnímu stíhání poslance přijato
67107 2 33 30.11.2017 09:47 Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny přijato
67108 3 0 05.12.2017 14:01 přijato
67109 3 0 05.12.2017 14:06 přijato
67110 3 1 05.12.2017 17:23 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2018 zamítnuto
67111 3 1 05.12.2017 17:24 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2018 zamítnuto
67112 3 1 05.12.2017 17:30 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2018 přijato
67113 3 1 05.12.2017 17:31 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2018 přijato
67114 3 2 05.12.2017 18:25 Novela z. o léčivech - EU přijato
67115 3 2 05.12.2017 19:32 Novela z. o léčivech - EU přijato
67116 3 2 05.12.2017 19:35 Novela z. o léčivech - EU zamítnuto
67117 3 2 05.12.2017 19:36 Novela z. o léčivech - EU zamítnuto
67118 3 2 05.12.2017 19:37 Novela z. o léčivech - EU přijato
67119 3 0 05.12.2017 19:39 přijato
67120 4 0 12.12.2017 14:03 přijato
67121 4 0 12.12.2017 14:18 Pořad schůze přijato
67122 4 0 12.12.2017 14:19 Pořad schůze zamítnuto
67123 4 0 12.12.2017 14:33 Pořad schůze přijato
67124 4 11 12.12.2017 14:37 Návrh na ustavení nebo volbu členů stálých komisí PS přijato
67125 4 11 12.12.2017 14:39 Návrh na ustavení nebo volbu členů stálých komisí PS přijato
67126 4 11 12.12.2017 14:42 Návrh na ustavení nebo volbu členů stálých komisí PS přijato
67127 4 12 12.12.2017 14:45 Návrh na volbu členů nebo ustavení SK GIBS přijato
67128 4 13 12.12.2017 14:47 Návrh na volbu členů nebo ustavení SK KPO přijato
67129 4 14 12.12.2017 14:49 Návrh na volbu členů nebo ustavení SK CEÚ přijato
67130 4 15 12.12.2017 14:52 Návrh na volbu členů nebo ustavení SK BIS přijato
67131 4 16 12.12.2017 14:54 Návrh na volbu členů nebo ustavení SK NBÚ přijato
67132 4 17 12.12.2017 14:55 Návrh na volbu členů nebo ustavení SK VZ přijato
67133 4 18 12.12.2017 14:57 Návrh na volbu členů nebo ustavení SK FAÚ přijato
67134 4 19 12.12.2017 14:59 Návrh na volbu členů nebo ustavení SK NÚKIB přijato
67135 4 20 12.12.2017 15:04 Návrh na volbu členů do stálých delegací Parlamentu přijato
67136 4 20 12.12.2017 15:05 Návrh na volbu členů do stálých delegací Parlamentu přijato
67137 4 20 12.12.2017 15:06 Návrh na volbu členů do stálých delegací Parlamentu přijato
67138 4 20 12.12.2017 15:07 Návrh na volbu členů do stálých delegací Parlamentu přijato
67139 4 20 12.12.2017 15:09 Návrh na volbu členů do stálých delegací Parlamentu přijato
67140 4 20 12.12.2017 15:10 Návrh na volbu členů do stálých delegací Parlamentu přijato
67141 4 24 12.12.2017 15:32 Zpráva o plnění státního rozpočtu ČR za 1. pololetí 2017 přijato
67142 4 25 12.12.2017 15:44 Zpr. o činnosti kontrolní rady GA ČR říjen 2016 - září 2017 přijato
67143 4 25 12.12.2017 15:44 Zpr. o činnosti kontrolní rady GA ČR říjen 2016 - září 2017 přijato
67144 4 26 12.12.2017 15:55 Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2016 přijato
67145 4 27 12.12.2017 16:06 Výroční zprávy a účetní závěrky zdr. pojią»oven za rok 2016 přijato
67146 4 28 12.12.2017 16:17 Rozh. vl. o přeletech a průj.ozbroj.sil přes území ČR - 2018 přijato
67147 4 2 12.12.2017 16:50 Novela z. o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu - EU zamítnuto
67148 4 2 12.12.2017 16:51 Novela z. o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu - EU zamítnuto
67149 4 2 12.12.2017 16:53 Novela z. o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu - EU zamítnuto
67150 4 2 12.12.2017 16:54 Novela z. o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu - EU přijato
67151 4 3 12.12.2017 17:00 Změny přílohy III Rotterdamské úmluvy přijato
67152 4 29 12.12.2017 18:07 Návrh na zřízení Vyąetřovací komise Poslanecké sněmovny k OKD přijato
67153 4 0 15.12.2017 09:06 Pořad schůze přijato
67154 4 0 15.12.2017 09:07 Pořad schůze přijato
67155 4 10 15.12.2017 09:12 Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny přijato
67156 4 10 15.12.2017 09:12 Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny přijato
67157 4 10 15.12.2017 09:15 Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny přijato
67158 4 32 15.12.2017 14:23 Návrh na potvrzení předsedy výboru PS přijato
67159 4 0 19.12.2017 14:05 Pořad schůze přijato
67160 4 4 19.12.2017 16:10 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2018 zamítnuto
67161 4 0 19.12.2017 18:08 přijato
67162 4 4 19.12.2017 18:21 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2018 přijato
67163 4 4 19.12.2017 18:28 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2018 zamítnuto
67164 4 4 19.12.2017 18:29 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2018 přijato
67165 4 4 19.12.2017 18:29 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2018 zamítnuto
67166 4 4 19.12.2017 18:30 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2018 zamítnuto
67167 4 4 19.12.2017 18:31 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2018 přijato
67168 4 4 19.12.2017 18:31 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2018 přijato
67169 4 4 19.12.2017 18:32 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2018 přijato
67170 4 4 19.12.2017 18:33 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2018 přijato
67171 4 4 19.12.2017 18:33 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2018 přijato
67172 4 4 19.12.2017 18:34 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2018 přijato
67173 4 4 19.12.2017 18:34 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2018 přijato
67174 4 4 19.12.2017 18:35 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2018 přijato
67175 4 4 19.12.2017 18:36 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2018 přijato
67176 4 4 19.12.2017 18:36 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2018 přijato
67177 4 4 19.12.2017 18:38 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2018 přijato
67178 4 4 19.12.2017 18:39 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2018 zamítnuto
67179 4 4 19.12.2017 18:39 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2018 zamítnuto
67180 4 4 19.12.2017 18:40 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2018 zamítnuto
67181 4 4 19.12.2017 18:41 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2018 zamítnuto
67182 4 4 19.12.2017 18:42 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2018 zamítnuto
67183 4 4 19.12.2017 18:42 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2018 zamítnuto
67184 4 4 19.12.2017 18:43 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2018 zamítnuto
67185 4 4 19.12.2017 18:44 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2018 zamítnuto
67186 4 4 19.12.2017 18:45 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2018 zamítnuto
67187 4 4 19.12.2017 18:45 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2018 zamítnuto
67188 4 4 19.12.2017 18:46 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2018 zamítnuto
67189 4 4 19.12.2017 18:46 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2018 zamítnuto
67190 4 4 19.12.2017 18:47 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2018 zamítnuto
67191 4 4 19.12.2017 18:48 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2018 zamítnuto
67192 4 4 19.12.2017 18:48 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2018 zamítnuto
67193 4 4 19.12.2017 18:49 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2018 zamítnuto
67194 4 4 19.12.2017 18:50 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2018 zamítnuto
67195 4 4 19.12.2017 18:50 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2018 zamítnuto
67196 4 4 19.12.2017 18:51 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2018 zamítnuto
67197 4 4 19.12.2017 18:52 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2018 zamítnuto
67198 4 4 19.12.2017 18:52 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2018 zamítnuto
67199 4 4 19.12.2017 18:53 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2018 zamítnuto
67200 4 4 19.12.2017 18:54 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2018 zamítnuto
67201 4 4 19.12.2017 18:54 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2018 zamítnuto
67202 4 4 19.12.2017 18:55 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2018 zamítnuto
67203 4 4 19.12.2017 18:56 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2018 zamítnuto
67204 4 4 19.12.2017 18:57 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2018 zamítnuto
67205 4 4 19.12.2017 18:57 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2018 zamítnuto
67206 4 4 19.12.2017 18:58 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2018 zamítnuto
67207 4 4 19.12.2017 18:59 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2018 zamítnuto
67208 4 4 19.12.2017 19:00 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2018 zamítnuto
67209 4 4 19.12.2017 19:00 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2018 zamítnuto
67210 4 4 19.12.2017 19:02 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2018 zamítnuto
67211 4 4 19.12.2017 19:02 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2018 zamítnuto
67212 4 4 19.12.2017 19:03 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2018 zamítnuto
67213 4 4 19.12.2017 19:04 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2018 zamítnuto
67214 4 4 19.12.2017 19:05 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2018 zamítnuto
67215 4 4 19.12.2017 19:06 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2018 zamítnuto
67216 4 4 19.12.2017 19:06 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2018 zamítnuto
67217 4 4 19.12.2017 19:07 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2018 zamítnuto
67218 4 4 19.12.2017 19:08 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2018 přijato
67219 4 4 19.12.2017 19:14 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2018 zamítnuto
67220 4 4 19.12.2017 19:15 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2018 zamítnuto
67221 4 4 19.12.2017 19:16 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2018 zamítnuto
67222 4 4 19.12.2017 19:17 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2018 zamítnuto
67223 4 4 19.12.2017 19:18 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2018 zamítnuto
67224 4 4 19.12.2017 19:19 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2018 zamítnuto
67225 4 4 19.12.2017 19:20 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2018 zamítnuto
67226 4 4 19.12.2017 19:21 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2018 zamítnuto
67227 4 4 19.12.2017 19:22 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2018 zamítnuto
67228 4 4 19.12.2017 19:23 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2018 zamítnuto
67229 4 4 19.12.2017 19:24 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2018 zamítnuto
67230 4 4 19.12.2017 19:25 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2018 zamítnuto
67231 4 4 19.12.2017 19:26 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2018 zamítnuto
67232 4 4 19.12.2017 19:27 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2018 zamítnuto
67233 4 4 19.12.2017 19:27 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2018 zamítnuto
67234 4 4 19.12.2017 19:29 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2018 zamítnuto
67235 4 4 19.12.2017 19:30 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2018 zamítnuto
67236 4 4 19.12.2017 19:30 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2018 zamítnuto
67237 4 4 19.12.2017 19:31 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2018 zamítnuto
67238 4 4 19.12.2017 19:32 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2018 zamítnuto
67239 4 4 19.12.2017 19:33 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2018 zamítnuto
67240 4 4 19.12.2017 19:35 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2018 zamítnuto
67241 4 4 19.12.2017 19:36 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2018 zamítnuto
67242 4 4 19.12.2017 19:37 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2018 zamítnuto
67243 4 4 19.12.2017 20:09 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2018 přijato
67244 4 4 19.12.2017 20:13 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2018 přijato
67245 4 4 19.12.2017 20:14 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2018 přijato
67246 4 4 19.12.2017 20:14 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2018 zamítnuto
67247 4 4 19.12.2017 20:15 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2018 přijato
67248 4 5 19.12.2017 20:50 Střednědobý výhled státního rozpočtu ČR na léta 2019 a 2020 přijato
67249 4 6 19.12.2017 21:24 Rozpočet SFDI na rok 2018 přijato
67250 4 6 19.12.2017 21:25 Rozpočet SFDI na rok 2018 zamítnuto
67251 4 7 19.12.2017 21:31 Návrh rozpočtu SFRB na rok 2018 přijato
67252 4 8 19.12.2017 21:39 Návrh rozpočtu SZIF na rok 2018 přijato
67253 4 9 19.12.2017 21:49 Dotační programy zemědělství pro rok 2018 přijato
67254 4 0 19.12.2017 21:52 přijato
67255 4 0 19.12.2017 21:54 přijato
67256 5 0 10.01.2018 10:02 Pořad schůze přijato
67257 5 0 10.01.2018 10:36 Pořad schůze zamítnuto
67258 5 0 10.01.2018 10:37 Pořad schůze přijato
67259 5 1 10.01.2018 16:33 Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry zamítnuto
67260 5 1 10.01.2018 18:37 Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry zamítnuto
67261 5 1 10.01.2018 19:48 Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry přijato
67262 5 0 16.01.2018 14:05 zamítnuto
67263 5 1 16.01.2018 15:28 Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry zamítnuto
67264 6 0 17.01.2018 09:03 přijato
67265 6 0 17.01.2018 09:37 Pořad schůze přijato
67266 6 0 17.01.2018 09:38 Pořad schůze přijato
67267 6 0 17.01.2018 09:41 Pořad schůze zamítnuto
67268 6 0 17.01.2018 09:42 Pořad schůze přijato
67269 6 0 17.01.2018 09:43 Pořad schůze zamítnuto
67270 6 0 17.01.2018 09:44 Pořad schůze přijato
67271 6 0 17.01.2018 09:44 Pořad schůze přijato
67272 6 0 17.01.2018 09:45 Pořad schůze přijato
67273 6 0 17.01.2018 09:46 Pořad schůze zamítnuto
67274 6 0 17.01.2018 09:47 Pořad schůze přijato
67275 6 23 17.01.2018 09:50 Návrh na zřízení SK pro kontrolu činnosti ÚZS přijato
67276 6 31 17.01.2018 12:44 Návrh na volbu členů Národní rozpočtové rady přijato
67277 6 33 17.01.2018 12:59 Návrh na volbu členů Nejvyąąího kontrolního úřadu přijato
67278 6 24 17.01.2018 18:47 Změna azylové politiky EU a revize tzv. Dublinského protokolu přijato
67279 6 24 17.01.2018 18:48 Změna azylové politiky EU a revize tzv. Dublinského protokolu zamítnuto
67280 6 0 18.01.2018 11:07 Pořad schůze přijato
67281 6 0 18.01.2018 11:08 Pořad schůze přijato
67282 6 1 18.01.2018 12:23 Novela z. o léčivech - EU přijato
67283 6 2 18.01.2018 12:58 Novela z. o ochraně ovzduąí - EU přijato
67284 6 2 18.01.2018 12:59 Novela z. o ochraně ovzduąí - EU přijato
67285 6 2 18.01.2018 12:59 Novela z. o ochraně ovzduąí - EU zamítnuto
67286 6 2 18.01.2018 13:00 Novela z. o ochraně ovzduąí - EU zamítnuto
67287 6 2 18.01.2018 13:00 Novela z. o ochraně ovzduąí - EU přijato
67288 6 2 18.01.2018 13:02 Novela z. o ochraně ovzduąí - EU zamítnuto
67289 6 2 18.01.2018 13:02 Novela z. o ochraně ovzduąí - EU zamítnuto
67290 6 0 19.01.2018 09:06 Pořad schůze přijato
67291 6 34 19.01.2018 09:09 Návrh na volbu členů nebo ustavení SK ÚZSI přijato
67292 6 40 19.01.2018 13:35 Žádost o vyslovení souhlasu s tr. stíháním poslanců přijato
67293 6 40 19.01.2018 13:36 Žádost o vyslovení souhlasu s tr. stíháním poslanců přijato
67294 6 0 23.01.2018 14:08 Pořad schůze přijato
67295 6 0 23.01.2018 14:10 Pořad schůze přijato
67296 6 0 23.01.2018 14:11 Pořad schůze přijato
67297 6 10 23.01.2018 14:44 Novela z. - zákoník práce přijato
67298 6 42 23.01.2018 14:48 Návrh Pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2018 přijato
67299 6 3 23.01.2018 14:55 Vl. n. z. o podmínkách využív. gen. zdrojů podle Nagoj. prot. - EU přijato
67300 6 3 23.01.2018 15:21 Vl. n. z. o podmínkách využív. gen. zdrojů podle Nagoj. prot. - EU přijato
67301 6 3 23.01.2018 15:22 Vl. n. z. o podmínkách využív. gen. zdrojů podle Nagoj. prot. - EU přijato
67302 6 3 23.01.2018 15:23 Vl. n. z. o podmínkách využív. gen. zdrojů podle Nagoj. prot. - EU zamítnuto
67303 6 7 23.01.2018 15:53 Novela z. o evidenci obyvatel zamítnuto
67304 6 7 23.01.2018 15:55 Novela z. o evidenci obyvatel přijato
67305 6 7 23.01.2018 15:56 Novela z. o evidenci obyvatel přijato
67306 6 8 23.01.2018 16:45 N.z., kterým se ruąí zák. opatření Senátu č. 340/2013 Sb. přijato
67307 6 9 23.01.2018 17:58 N.z., kterým se ruąí zákon o prodejní době přijato
67308 6 11 23.01.2018 18:19 N.z., kterým se zruąuje zákon o elektronické evidenci tržeb přijato
67309 6 11 23.01.2018 18:50 N.z., kterým se zruąuje zákon o elektronické evidenci tržeb přijato
67310 6 11 23.01.2018 19:02 N.z., kterým se zruąuje zákon o elektronické evidenci tržeb přijato
67311 6 4 24.01.2018 11:48 Novela z. o zajią»ování obrany ČR přijato
67312 6 12 24.01.2018 11:57 N.z. o změně zákonů uprav.počet členů zvl.kontrol.orgánů PS přijato
67313 6 12 24.01.2018 11:59 N.z. o změně zákonů uprav.počet členů zvl.kontrol.orgánů PS přijato
67314 6 13 24.01.2018 12:21 Novela z. - vodní zákon - EU přijato
67315 6 13 24.01.2018 12:22 Novela z. - vodní zákon - EU přijato
67316 6 13 24.01.2018 12:23 Novela z. - vodní zákon - EU přijato
67317 6 27 24.01.2018 12:37 Návrh na odvolání členů SR VZP přijato
67318 6 28 24.01.2018 12:40 Návrh na odvolání členů DR VZP přijato
67319 6 29 24.01.2018 12:46 Návrh na volbu členů SR VZP přijato
67320 6 30 24.01.2018 12:54 Návrh na volbu členů DR VZP přijato
67321 6 5 24.01.2018 15:33 Novela z. o léčivech přijato
67322 6 43 24.01.2018 17:14 Žádost o vyslovení souhlasu PS k trestnímu stíhání poslance zamítnuto
67323 6 0 24.01.2018 17:18 zamítnuto
67324 6 39 24.01.2018 17:43 Žádost o vyslovení souhl. k trest. stíhání posl. Pavla Růžičky zamítnuto
67325 6 39 24.01.2018 18:14 Žádost o vyslovení souhl. k trest. stíhání posl. Pavla Růžičky zamítnuto
67326 6 18 24.01.2018 18:27 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích - EU přijato
67327 6 14 24.01.2018 18:33 Novela z. o ČNB přijato
67328 6 14 24.01.2018 18:40 Novela z. o ČNB přijato
67329 6 14 24.01.2018 18:41 Novela z. o ČNB přijato
67330 6 15 24.01.2018 18:47 Novela z. - daňový řád - EU přijato
67331 6 0 25.01.2018 09:06 přijato
67332 6 0 25.01.2018 09:07 Pořad schůze přijato
67333 6 19 25.01.2018 09:12 Sml. mezi ČR a Vietnamem o spolupráci proti tr. činnosti přijato
67334 6 20 25.01.2018 09:17 Dodatkový protokol k Trestněprávní úmluvě o korupci přijato
67335 6 21 25.01.2018 09:21 Dohoda mezi ČR a Japonskem o vízech k prac. dovolené přijato
67336 6 15 25.01.2018 09:45 Novela z. - daňový řád - EU přijato
67337 6 15 25.01.2018 09:46 Novela z. - daňový řád - EU přijato
67338 6 15 25.01.2018 09:47 Novela z. - daňový řád - EU přijato
67339 6 16 25.01.2018 09:58 Vl.n.z. o distribuci pojiątění a zajiątění - EU přijato
67340 6 17 25.01.2018 10:08 Vl.n.z. v souv. s přij. zák. o distrib. pojią. a zajią. přijato
67341 6 17 25.01.2018 10:09 Vl.n.z. v souv. s přij. zák. o distrib. pojią. a zajią. zamítnuto
67342 6 17 25.01.2018 10:09 Vl.n.z. v souv. s přij. zák. o distrib. pojią. a zajią. přijato
67343 6 17 25.01.2018 10:10 Vl.n.z. v souv. s přij. zák. o distrib. pojią. a zajią. zamítnuto
67344 6 36 25.01.2018 10:37 Zpráva o životním prostředí ČR 2016 přijato
67345 6 38 25.01.2018 10:45 Účast ozbrojených sil ČR na vojenských cvičeních v roce 2018 přijato
67346 6 0 25.01.2018 10:47 zamítnuto
67347 6 22 26.01.2018 09:19 Novela z. o léčivech - EU přijato
67348 6 22 26.01.2018 09:20 Novela z. o léčivech - EU přijato
67349 6 22 26.01.2018 09:21 Novela z. o léčivech - EU zamítnuto
67350 6 22 26.01.2018 09:22 Novela z. o léčivech - EU zamítnuto
67351 6 22 26.01.2018 09:23 Novela z. o léčivech - EU přijato
67352 7 0 27.02.2018 14:02 přijato
67353 7 0 27.02.2018 14:30 Pořad schůze přijato
67354 7 0 27.02.2018 14:30 Pořad schůze zamítnuto
67355 7 0 27.02.2018 14:31 Pořad schůze přijato
67356 7 0 27.02.2018 14:32 Pořad schůze zamítnuto
67357 7 0 27.02.2018 14:34 Pořad schůze přijato
67358 7 1 27.02.2018 15:01 Novela z. o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu - EU přijato
67359 7 4 27.02.2018 15:30 Novela z. - daňový řád - EU zamítnuto
67360 7 10 27.02.2018 18:23 N.z. o celostátním referendu přijato
67361 7 0 28.02.2018 09:09 Pořad schůze přijato
67362 7 7 28.02.2018 09:18 Novela z. o daních z příjmů přijato
67363 7 11 28.02.2018 09:21 Novela z. o obcích přijato
67364 7 12 28.02.2018 11:08 Novela z. o majetkovém vyrovnání s církvemi zamítnuto
67365 7 12 28.02.2018 11:23 Novela z. o majetkovém vyrovnání s církvemi zamítnuto
67366 7 12 28.02.2018 11:24 Novela z. o majetkovém vyrovnání s církvemi zamítnuto
67367 7 12 28.02.2018 11:25 Novela z. o majetkovém vyrovnání s církvemi přijato
67368 7 12 28.02.2018 11:26 Novela z. o majetkovém vyrovnání s církvemi přijato
67369 7 13 28.02.2018 11:30 Novela z. - trestní zákoník přijato
67370 7 50 28.02.2018 12:34 Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny přijato
67371 7 50 28.02.2018 12:34 Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny přijato
67372 7 51 28.02.2018 12:37 Návrh na volbu členů DR VZP přijato
67373 7 52 28.02.2018 12:41 Návrh na volbu členů Rady České tiskové kanceláře přijato
67374 7 53 28.02.2018 12:48 Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury ČR přijato
67375 7 9 28.02.2018 15:45 Novela z. o střetu zájmů přijato
67376 7 9 28.02.2018 17:04 Novela z. o střetu zájmů přijato
67377 7 8 28.02.2018 17:06 Novela z. o střetu zájmů přijato
67378 7 8 28.02.2018 17:07 Novela z. o střetu zájmů přijato
67379 7 8 28.02.2018 17:08 Novela z. o střetu zájmů přijato
67380 7 4 28.02.2018 18:25 Novela z. - daňový řád - EU zamítnuto
67381 7 0 28.02.2018 18:26 zamítnuto
67382 7 0 28.02.2018 18:27 přijato
67383 7 0 28.02.2018 18:33 zamítnuto
67384 7 0 28.02.2018 18:35 přijato
67385 7 0 28.02.2018 18:35 přijato
67386 7 62 01.03.2018 09:28 Písemná interpelace V. Munzara na A. Schillerovou ve věci interpelace zamítnuto
67387 7 62 01.03.2018 09:39 Písemná interpelace Z. Stanjury na D. «oka ve věci stavby I/11 Prodlo přijato
67388 7 62 01.03.2018 09:41 Písemná interpelace Z. Stanjury na D. «oka ve věci aktuálního stavu vý přijato
67389 7 0 01.03.2018 11:03 Pořad schůze přijato
67390 7 0 01.03.2018 11:03 Pořad schůze zamítnuto
67391 7 13 01.03.2018 11:15 Novela z. - trestní zákoník zamítnuto
67392 7 13 01.03.2018 11:16 Novela z. - trestní zákoník přijato
67393 7 0 02.03.2018 09:24 Pořad schůze přijato
67394 7 0 02.03.2018 09:25 Pořad schůze přijato
67395 7 54 02.03.2018 11:37 Návrh na volbu předsedy SK pro kontrolu činnosti GIBS přijato
67396 7 18 02.03.2018 12:54 Novela z. - správní řád přijato
67397 7 18 02.03.2018 12:56 Novela z. - správní řád přijato
67398 7 21 02.03.2018 13:11 Novela z. o volbách do Parlamentu ČR přijato
67399 7 21 02.03.2018 13:12 Novela z. o volbách do Parlamentu ČR přijato
67400 7 21 02.03.2018 13:13 Novela z. o volbách do Parlamentu ČR přijato
67401 7 21 02.03.2018 13:14 Novela z. o volbách do Parlamentu ČR přijato
67402 7 0 06.03.2018 15:43 Pořad schůze přijato
67403 7 0 06.03.2018 15:44 Pořad schůze zamítnuto
67404 7 0 06.03.2018 15:48 Pořad schůze přijato
67405 7 14 06.03.2018 18:10 Novela ústav. z. - Ústava ČR zamítnuto
67406 7 14 06.03.2018 18:11 Novela ústav. z. - Ústava ČR zamítnuto
67407 7 14 06.03.2018 18:11 Novela ústav. z. - Ústava ČR přijato
67408 7 14 06.03.2018 18:13 Novela ústav. z. - Ústava ČR přijato
67409 7 29 06.03.2018 18:56 Novela z. o urychlení výstavby dopravní infrastruktury přijato
67410 7 29 06.03.2018 19:07 Novela z. o urychlení výstavby dopravní infrastruktury přijato
67411 7 29 06.03.2018 19:08 Novela z. o urychlení výstavby dopravní infrastruktury přijato
67412 7 60 07.03.2018 09:16 Zpráva o inflaci - leden 2018 přijato
67413 7 15 07.03.2018 10:58 Novela z. o evidenci tržeb zamítnuto
67414 7 15 07.03.2018 11:00 Novela z. o evidenci tržeb přijato
67415 7 16 07.03.2018 11:12 Novela z. o Kanceláři prezidenta republiky zamítnuto
67416 7 16 07.03.2018 11:13 Novela z. o Kanceláři prezidenta republiky přijato
67417 7 17 07.03.2018 11:44 Novela z. o svobodném přístupu k informacím zamítnuto
67418 7 17 07.03.2018 12:24 Novela z. o svobodném přístupu k informacím zamítnuto
67419 7 17 07.03.2018 12:25 Novela z. o svobodném přístupu k informacím zamítnuto
67420 7 17 07.03.2018 12:26 Novela z. o svobodném přístupu k informacím přijato
67421 7 17 07.03.2018 12:28 Novela z. o svobodném přístupu k informacím přijato
67422 7 17 07.03.2018 12:29 Novela z. o svobodném přístupu k informacím přijato
67423 7 17 07.03.2018 12:29 Novela z. o svobodném přístupu k informacím přijato
67424 7 17 07.03.2018 12:30 Novela z. o svobodném přístupu k informacím přijato
67425 7 17 07.03.2018 12:31 Novela z. o svobodném přístupu k informacím přijato
67426 7 53 07.03.2018 12:45 Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury ČR přijato
67427 9 0 07.03.2018 14:33 přijato
67428 9 0 07.03.2018 15:33 Pořad schůze zamítnuto
67429 9 0 07.03.2018 15:35 Pořad schůze přijato
67430 9 0 07.03.2018 15:36 Pořad schůze zamítnuto
67431 8 0 09.03.2018 09:02 přijato
67432 8 0 09.03.2018 11:34 zamítnuto
67433 8 0 09.03.2018 12:47 Pořad schůze zamítnuto
67434 7 0 20.03.2018 14:32 Pořad schůze zamítnuto
67435 7 0 20.03.2018 14:34 Pořad schůze zamítnuto
67436 7 0 20.03.2018 14:35 Pořad schůze přijato
67437 7 0 20.03.2018 14:35 Pořad schůze zamítnuto
67438 7 0 20.03.2018 14:36 Pořad schůze přijato
67439 7 0 20.03.2018 14:37 Pořad schůze zamítnuto
67440 7 0 20.03.2018 14:38 Pořad schůze zamítnuto
67441 7 0 20.03.2018 14:38 Pořad schůze přijato
67442 7 0 20.03.2018 14:39 Pořad schůze přijato
67443 7 5 20.03.2018 14:50 Novela z. o Ústavním soudu přijato
67444 7 6 20.03.2018 15:08 Novela z. o evidenci tržeb přijato
67445 7 19 20.03.2018 15:16 Novela z. o převodu vlastnického práva přijato
67446 7 19 20.03.2018 15:17 Novela z. o převodu vlastnického práva přijato
67447 7 20 20.03.2018 15:35 Novela z. o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trest. - EU zamítnuto
67448 7 20 20.03.2018 15:36 Novela z. o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trest. - EU přijato
67449 7 20 20.03.2018 15:37 Novela z. o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trest. - EU přijato
67450 7 22 20.03.2018 15:45 Vl.n.z.o poskyt.st.záruky ČR na zajiątění půjčky ČNB pro MMF přijato
67451 7 23 20.03.2018 15:53 N. z. o činnosti inst. zaměstnaneckého penzijního pojiątění - EU přijato
67452 7 24 20.03.2018 15:58 Novela z. o vývozu a dovozu zboží - EU přijato
67453 7 24 20.03.2018 16:00 Novela z. o vývozu a dovozu zboží - EU přijato
67454 7 24 20.03.2018 16:01 Novela z. o vývozu a dovozu zboží - EU přijato
67455 7 25 20.03.2018 18:13 Novela z. - insolvenční zákon - EU zamítnuto
67456 7 25 20.03.2018 18:14 Novela z. - insolvenční zákon - EU přijato
67457 7 25 20.03.2018 18:15 Novela z. - insolvenční zákon - EU přijato
67458 7 25 20.03.2018 18:16 Novela z. - insolvenční zákon - EU zamítnuto
67459 7 25 20.03.2018 18:17 Novela z. - insolvenční zákon - EU zamítnuto
67460 7 25 20.03.2018 18:17 Novela z. - insolvenční zákon - EU zamítnuto
67461 7 25 20.03.2018 18:18 Novela z. - insolvenční zákon - EU přijato
67462 7 30 20.03.2018 18:47 Novela z. - trestní zákoník - EU přijato
67463 7 30 20.03.2018 18:48 Novela z. - trestní zákoník - EU zamítnuto
67464 7 30 20.03.2018 18:49 Novela z. - trestní zákoník - EU zamítnuto
67465 7 30 20.03.2018 18:50 Novela z. - trestní zákoník - EU zamítnuto
67466 7 48 21.03.2018 09:08 Novela z. o ČNB zamítnuto
67467 7 48 21.03.2018 09:09 Novela z. o ČNB přijato
67468 7 49 21.03.2018 12:03 Novela z. - daňový řád - EU přijato
67469 7 49 21.03.2018 12:09 Novela z. - daňový řád - EU přijato
67470 7 49 21.03.2018 12:10 Novela z. - daňový řád - EU přijato
67471 7 49 21.03.2018 12:11 Novela z. - daňový řád - EU zamítnuto
67472 7 49 21.03.2018 12:12 Novela z. - daňový řád - EU zamítnuto
67473 7 49 21.03.2018 12:13 Novela z. - daňový řád - EU přijato
67474 7 49 21.03.2018 12:14 Novela z. - daňový řád - EU zamítnuto
67475 7 49 21.03.2018 12:15 Novela z. - daňový řád - EU přijato
67476 7 31 21.03.2018 12:21 Novela z. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení přijato
67477 7 31 21.03.2018 12:23 Novela z. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení přijato
67478 7 32 21.03.2018 12:25 Novela z. - zákoník práce přijato
67479 7 64 21.03.2018 12:54 Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie přijato
67480 7 32 21.03.2018 14:37 Novela z. - zákoník práce přijato
67481 7 32 21.03.2018 14:41 Novela z. - zákoník práce přijato
67482 7 32 21.03.2018 14:43 Novela z. - zákoník práce přijato
67483 7 33 21.03.2018 14:52 Novela z. o dluhopisech přijato
67484 7 34 21.03.2018 15:01 Novela z. o ozdravných postupech - EU přijato
67485 7 35 21.03.2018 15:08 Novela z. o hornické činnosti - EU přijato
67486 7 35 21.03.2018 15:10 Novela z. o hornické činnosti - EU přijato
67487 7 36 21.03.2018 15:15 Změny přílohy III Rotterdamské úmluvy přijato
67488 7 37 21.03.2018 16:05 Sml. mezi ČR a Rep. Kosovo o zamezení dvojímu zdanění zamítnuto
67489 7 37 21.03.2018 16:14 Sml. mezi ČR a Rep. Kosovo o zamezení dvojímu zdanění zamítnuto
67490 7 37 21.03.2018 16:15 Sml. mezi ČR a Rep. Kosovo o zamezení dvojímu zdanění přijato
67491 7 37 21.03.2018 16:16 Sml. mezi ČR a Rep. Kosovo o zamezení dvojímu zdanění přijato
67492 7 37 21.03.2018 16:17 Sml. mezi ČR a Rep. Kosovo o zamezení dvojímu zdanění přijato
67493 7 38 21.03.2018 16:21 Sml.mezi ČR a vl.Rep.Kazachstán o spol.v boji proti tr.činn. přijato
67494 7 39 21.03.2018 16:27 Sml.mezi ČR a Vietnamem o předávání odsouzených osob přijato
67495 7 40 21.03.2018 16:33 Úml.Rady Evropy o komp.příst.k ochraně,bezp.při sport.akcích přijato
67496 7 41 21.03.2018 16:39 Rámcová dohoda mezi EU a Austrálií přijato
67497 7 42 21.03.2018 16:47 Dodat. prot. k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně přijato
67498 7 43 21.03.2018 16:52 Sml. mezi ČR a Ghanou o zamezení dvojímu zdanění přijato
67499 7 43 21.03.2018 16:55 Sml. mezi ČR a Ghanou o zamezení dvojímu zdanění přijato
67500 7 44 21.03.2018 17:02 Změny příloh A a C Stockholmské úmluvy přijato
67501 7 44 21.03.2018 17:03 Změny příloh A a C Stockholmské úmluvy přijato
67502 7 45 21.03.2018 17:05 Sml.o stabilitě, koordinaci a správě v hosp. a měnové unii přijato
67503 7 55 21.03.2018 17:30 Návrh státního závěrečného účtu ČR za rok 2016 přijato
67504 7 55 21.03.2018 17:32 Návrh státního závěrečného účtu ČR za rok 2016 přijato
67505 7 56 21.03.2018 17:48 Zpráva o vývoji malého a středního podnikání v roce 2016 přijato
67506 7 57 21.03.2018 17:50 Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2015 přijato
67507 7 57 21.03.2018 17:55 Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2015 přijato
67508 7 58 21.03.2018 17:59 Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2016 přijato
67509 7 59 21.03.2018 18:03 Výroční zpráva o činnosti Českého rozhlasu za rok 2016 přijato
67510 7 61 21.03.2018 18:19 Zpráva o peticích za období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 přijato
67511 7 0 21.03.2018 18:20 přijato
67517 12 0 10.04.2018 14:06 přijato
67513 11 0 27.03.2018 15:32 přijato
67514 11 0 27.03.2018 15:40 Pořad schůze zamítnuto
67515 11 0 27.03.2018 15:40 Pořad schůze přijato
67516 11 0 27.03.2018 15:42 Pořad schůze přijato
67518 12 0 10.04.2018 14:12 Pořad schůze přijato
67519 12 0 10.04.2018 14:13 Pořad schůze přijato
67520 12 0 10.04.2018 14:14 Pořad schůze přijato
67521 12 0 10.04.2018 14:14 Pořad schůze přijato
67522 12 0 10.04.2018 14:15 Pořad schůze přijato
67523 12 5 10.04.2018 14:46 Novela z. o střetu zájmů přijato
67524 12 3 10.04.2018 16:23 Vl. n. z. o podmínkách využív. gen. zdrojů podle Nagoj. prot. - EU přijato
67525 12 3 10.04.2018 16:24 Vl. n. z. o podmínkách využív. gen. zdrojů podle Nagoj. prot. - EU přijato
67526 12 48 11.04.2018 09:53 Novela z. - vodní zákon - EU zamítnuto
67527 12 48 11.04.2018 10:35 Novela z. - vodní zákon - EU přijato
67528 12 48 11.04.2018 10:36 Novela z. - vodní zákon - EU přijato
67529 12 48 11.04.2018 10:37 Novela z. - vodní zákon - EU přijato
67530 12 48 11.04.2018 10:38 Novela z. - vodní zákon - EU přijato
67531 12 48 11.04.2018 10:38 Novela z. - vodní zákon - EU zamítnuto
67532 12 48 11.04.2018 10:39 Novela z. - vodní zákon - EU přijato
67533 12 48 11.04.2018 10:40 Novela z. - vodní zákon - EU přijato
67534 12 48 11.04.2018 10:41 Novela z. - vodní zákon - EU zamítnuto
67535 12 48 11.04.2018 10:42 Novela z. - vodní zákon - EU přijato
67536 12 48 11.04.2018 10:43 Novela z. - vodní zákon - EU zamítnuto
67537 12 48 11.04.2018 10:44 Novela z. - vodní zákon - EU zamítnuto
67538 12 48 11.04.2018 10:45 Novela z. - vodní zákon - EU zamítnuto
67539 12 48 11.04.2018 10:46 Novela z. - vodní zákon - EU zamítnuto
67540 12 48 11.04.2018 10:46 Novela z. - vodní zákon - EU zamítnuto
67541 12 48 11.04.2018 10:48 Novela z. - vodní zákon - EU zamítnuto
67542 12 48 11.04.2018 10:48 Novela z. - vodní zákon - EU zamítnuto
67543 12 48 11.04.2018 10:49 Novela z. - vodní zákon - EU zamítnuto
67544 12 48 11.04.2018 10:50 Novela z. - vodní zákon - EU přijato
67545 12 48 11.04.2018 10:51 Novela z. - vodní zákon - EU přijato
67546 12 55 11.04.2018 12:34 Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny přijato
67547 12 55 11.04.2018 12:35 Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny přijato
67548 12 8 11.04.2018 15:35 Novela z. - ąkolský zákon zamítnuto
67549 12 8 11.04.2018 15:36 Novela z. - ąkolský zákon přijato
67550 12 8 11.04.2018 15:39 Novela z. - ąkolský zákon zamítnuto
67551 12 8 11.04.2018 15:39 Novela z. - ąkolský zákon zamítnuto
67552 12 8 11.04.2018 15:40 Novela z. - ąkolský zákon zamítnuto
67553 12 9 11.04.2018 16:17 Novela ústav. z. - Ústava ČR přijato
67554 12 10 11.04.2018 16:43 Novela z. o majetku České republiky přijato
67555 12 10 11.04.2018 16:44 Novela z. o majetku České republiky přijato
67556 12 11 11.04.2018 16:56 Novela z. - trestní řád přijato
67557 12 15 11.04.2018 17:29 Novela z. o daních z příjmů přijato
67558 12 67 12.04.2018 09:45 Písemná interpelace J. Michálka na A. Babiąe ve věci neutěąených platů zamítnuto
67559 12 16 12.04.2018 11:08 Novela z. o daních z příjmů zamítnuto
67560 12 16 12.04.2018 11:08 Novela z. o daních z příjmů přijato
67561 12 17 12.04.2018 11:20 Novela z. o směnárenské činnosti přijato
67562 12 17 12.04.2018 12:16 Novela z. o směnárenské činnosti zamítnuto
67563 12 17 12.04.2018 12:16 Novela z. o směnárenské činnosti přijato
67564 12 17 12.04.2018 12:18 Novela z. o směnárenské činnosti přijato
67565 12 17 12.04.2018 12:19 Novela z. o směnárenské činnosti přijato
67566 12 18 12.04.2018 13:01 Novela z. o některých přestupcích přijato
67567 12 0 13.04.2018 09:07 Pořad schůze přijato
67568 12 0 13.04.2018 09:08 Pořad schůze přijato
67569 12 47 13.04.2018 09:16 Novela z. o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu - EU přijato
67570 12 47 13.04.2018 09:17 Novela z. o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu - EU přijato
67571 12 47 13.04.2018 09:18 Novela z. o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu - EU přijato
67572 12 47 13.04.2018 09:19 Novela z. o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu - EU zamítnuto
67573 12 47 13.04.2018 09:20 Novela z. o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu - EU přijato
67574 12 19 13.04.2018 10:58 Novela z. o nemocenském pojiątění přijato
67575 12 19 13.04.2018 10:59 Novela z. o nemocenském pojiątění přijato
67576 12 19 13.04.2018 11:00 Novela z. o nemocenském pojiątění přijato
67577 12 20 13.04.2018 11:45 Novela z. - občanský soudní řád přijato
67578 12 22 13.04.2018 11:57 Novela z. o pomoci v hmotné nouzi přijato
67579 12 22 13.04.2018 12:50 Novela z. o pomoci v hmotné nouzi přijato
67580 12 23 13.04.2018 12:54 Novela z. o pomoci v hmotné nouzi přijato
67581 12 25 13.04.2018 13:26 Novela z. o volbách do Parlamentu ČR zamítnuto
67582 12 25 13.04.2018 13:28 Novela z. o volbách do Parlamentu ČR přijato
67583 12 0 17.04.2018 14:48 Pořad schůze přijato
67584 12 0 17.04.2018 14:49 Pořad schůze přijato
67585 12 0 17.04.2018 14:49 Pořad schůze přijato
67586 12 0 17.04.2018 14:50 Pořad schůze přijato
67587 12 0 17.04.2018 14:51 Pořad schůze přijato
67588 12 0 17.04.2018 14:51 Pořad schůze přijato
67589 12 69 17.04.2018 17:16 Pozice vlády České republiky k událostem v Sýrii zamítnuto
67590 12 69 17.04.2018 17:17 Pozice vlády České republiky k událostem v Sýrii přijato
67591 12 69 17.04.2018 17:18 Pozice vlády České republiky k událostem v Sýrii přijato
67592 12 69 17.04.2018 17:18 Pozice vlády České republiky k událostem v Sýrii přijato
67593 12 69 17.04.2018 17:19 Pozice vlády České republiky k událostem v Sýrii přijato
67594 12 69 17.04.2018 17:20 Pozice vlády České republiky k událostem v Sýrii přijato
67595 12 69 17.04.2018 17:21 Pozice vlády České republiky k událostem v Sýrii zamítnuto
67596 12 69 17.04.2018 17:22 Pozice vlády České republiky k událostem v Sýrii zamítnuto
67597 12 69 17.04.2018 17:23 Pozice vlády České republiky k událostem v Sýrii zamítnuto
67598 12 1 17.04.2018 17:25 Novela z. o volbách do Parlamentu ČR přijato
67599 12 1 17.04.2018 17:44 Novela z. o volbách do Parlamentu ČR přijato
67600 12 29 17.04.2018 17:47 Novela z. o státním zastupitelství přijato
67601 12 29 17.04.2018 18:06 Novela z. o státním zastupitelství přijato
67602 12 30 17.04.2018 18:08 N.z. o celostátním referendu přijato
67603 12 0 18.04.2018 12:28 přijato
67604 12 0 18.04.2018 12:29 přijato
67605 12 58 18.04.2018 12:37 Návrh na volbu člena Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení přijato
67606 12 59 18.04.2018 12:41 Návrh na volbu členů DR Státního fondu dopravní infrastruktury přijato
67607 12 37 18.04.2018 15:20 Vl.n.z. o zpracování osobních údajů - EU přijato
67608 12 37 18.04.2018 15:21 Vl.n.z. o zpracování osobních údajů - EU přijato
67609 12 37 18.04.2018 15:23 Vl.n.z. o zpracování osobních údajů - EU přijato
67610 12 37 18.04.2018 15:23 Vl.n.z. o zpracování osobních údajů - EU přijato
67611 12 37 18.04.2018 15:24 Vl.n.z. o zpracování osobních údajů - EU přijato
67612 12 37 18.04.2018 15:25 Vl.n.z. o zpracování osobních údajů - EU přijato
67613 12 38 18.04.2018 15:42 Vl.n.z. o zpracování osobních údajů - související - EU přijato
67614 12 38 18.04.2018 15:43 Vl.n.z. o zpracování osobních údajů - související - EU přijato
67615 12 38 18.04.2018 15:44 Vl.n.z. o zpracování osobních údajů - související - EU přijato
67616 12 38 18.04.2018 15:45 Vl.n.z. o zpracování osobních údajů - související - EU přijato
67617 12 38 18.04.2018 15:45 Vl.n.z. o zpracování osobních údajů - související - EU přijato
67618 12 38 18.04.2018 15:46 Vl.n.z. o zpracování osobních údajů - související - EU přijato
67619 12 24 18.04.2018 17:25 Novela z. - ąkolský zákon přijato
67620 12 31 18.04.2018 17:33 N.z.o zruąení zákona o zákazu dodávek pro jader. el. Búąehr zamítnuto
67621 12 31 18.04.2018 17:43 N.z.o zruąení zákona o zákazu dodávek pro jader. el. Búąehr zamítnuto
67622 12 31 18.04.2018 17:44 N.z.o zruąení zákona o zákazu dodávek pro jader. el. Búąehr zamítnuto
67623 12 31 18.04.2018 17:53 N.z.o zruąení zákona o zákazu dodávek pro jader. el. Búąehr zamítnuto
67624 12 31 18.04.2018 17:54 N.z.o zruąení zákona o zákazu dodávek pro jader. el. Búąehr zamítnuto
67625 12 31 19.04.2018 09:59 N.z.o zruąení zákona o zákazu dodávek pro jader. el. Búąehr zamítnuto
67626 12 31 19.04.2018 10:05 N.z.o zruąení zákona o zákazu dodávek pro jader. el. Búąehr zamítnuto
67627 12 31 19.04.2018 10:07 N.z.o zruąení zákona o zákazu dodávek pro jader. el. Búąehr přijato
67628 12 31 19.04.2018 10:09 N.z.o zruąení zákona o zákazu dodávek pro jader. el. Búąehr přijato
67629 12 31 19.04.2018 10:09 N.z.o zruąení zákona o zákazu dodávek pro jader. el. Búąehr přijato
67630 12 31 19.04.2018 10:10 N.z.o zruąení zákona o zákazu dodávek pro jader. el. Búąehr přijato
67631 12 31 19.04.2018 10:10 N.z.o zruąení zákona o zákazu dodávek pro jader. el. Búąehr přijato
67632 12 31 19.04.2018 10:11 N.z.o zruąení zákona o zákazu dodávek pro jader. el. Búąehr přijato
67633 12 31 19.04.2018 10:12 N.z.o zruąení zákona o zákazu dodávek pro jader. el. Búąehr přijato
67634 12 32 19.04.2018 11:30 Novela z. o důchodovém pojiątění přijato
67635 12 32 19.04.2018 11:31 Novela z. o důchodovém pojiątění přijato
67636 12 32 19.04.2018 11:32 Novela z. o důchodovém pojiątění přijato
67637 12 33 19.04.2018 12:42 Novela z. o zruąení Fondu národního majetku zamítnuto
67638 12 33 19.04.2018 12:43 Novela z. o zruąení Fondu národního majetku přijato
67639 12 33 19.04.2018 12:44 Novela z. o zruąení Fondu národního majetku zamítnuto
67640 12 0 20.04.2018 09:06 Pořad schůze přijato
67641 12 50 20.04.2018 09:11 Vl. n. z. o podmínkách využív. gen. zdrojů podle Nagoj. prot. - EU přijato
67642 12 50 20.04.2018 09:13 Vl. n. z. o podmínkách využív. gen. zdrojů podle Nagoj. prot. - EU přijato
67643 12 50 20.04.2018 09:14 Vl. n. z. o podmínkách využív. gen. zdrojů podle Nagoj. prot. - EU přijato
67644 12 51 20.04.2018 10:51 Novela z. o střetu zájmů přijato
67645 12 51 20.04.2018 10:52 Novela z. o střetu zájmů přijato
67646 12 51 20.04.2018 11:08 Novela z. o střetu zájmů přijato
67647 12 51 20.04.2018 11:08 Novela z. o střetu zájmů zamítnuto
67648 12 51 20.04.2018 11:09 Novela z. o střetu zájmů zamítnuto
67649 12 51 20.04.2018 11:10 Novela z. o střetu zájmů přijato
67650 12 51 20.04.2018 11:11 Novela z. o střetu zájmů přijato
67651 12 26 20.04.2018 11:26 Novela z. o poskytování dávek osobám se zdravot. postižením zamítnuto
67652 12 26 20.04.2018 11:27 Novela z. o poskytování dávek osobám se zdravot. postižením přijato
67653 12 26 20.04.2018 11:28 Novela z. o poskytování dávek osobám se zdravot. postižením přijato
67654 12 0 20.04.2018 11:53 zamítnuto
67655 12 34 20.04.2018 12:07 Novela z. o státní službě přijato
67656 12 36 20.04.2018 12:31 Vl.n.z, kterým se mění volební zákony a soudní řád správní přijato
67657 12 36 20.04.2018 12:32 Vl.n.z, kterým se mění volební zákony a soudní řád správní přijato
67658 12 36 20.04.2018 12:33 Vl.n.z, kterým se mění volební zákony a soudní řád správní přijato
67659 12 0 20.04.2018 13:30 přijato
67660 13 0 22.05.2018 14:02 přijato
67661 13 0 22.05.2018 14:36 Pořad schůze přijato
67662 13 0 22.05.2018 14:37 Pořad schůze přijato
67663 13 0 22.05.2018 14:38 Pořad schůze zamítnuto
67664 13 0 22.05.2018 14:39 Pořad schůze přijato
67665 13 0 22.05.2018 14:40 Pořad schůze přijato
67666 13 0 22.05.2018 14:41 Pořad schůze přijato
67667 13 0 22.05.2018 14:42 Pořad schůze přijato
67668 13 0 22.05.2018 14:43 Pořad schůze přijato
67669 13 0 22.05.2018 14:44 Pořad schůze zamítnuto
67670 13 0 22.05.2018 14:44 Pořad schůze přijato
67671 13 0 22.05.2018 14:45 Pořad schůze zamítnuto
67672 13 0 22.05.2018 15:49 Pořad schůze zamítnuto
67673 13 0 22.05.2018 15:50 Pořad schůze přijato
67674 13 0 22.05.2018 15:52 Pořad schůze přijato
67675 13 0 22.05.2018 15:54 Pořad schůze zamítnuto
67676 13 0 22.05.2018 15:54 Pořad schůze přijato
67677 13 0 22.05.2018 15:55 Pořad schůze přijato
67678 13 42 22.05.2018 16:15 Novela z. o ochranných známkách - EU přijato
67679 13 42 22.05.2018 16:16 Novela z. o ochranných známkách - EU přijato
67680 13 8 22.05.2018 16:46 Novela z. o obcích přijato
67681 13 14 22.05.2018 17:37 Novela z. o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trest. - EU přijato
67682 13 18 22.05.2018 18:16 Novela z. - trestní zákoník - EU zamítnuto
67683 13 0 23.05.2018 09:09 Pořad schůze přijato
67684 13 0 23.05.2018 09:10 Pořad schůze přijato
67685 13 0 23.05.2018 09:10 Pořad schůze zamítnuto
67686 13 70 23.05.2018 11:12 Novela z. o ochraně ovzduąí - EU přijato
67687 13 70 23.05.2018 11:13 Novela z. o ochraně ovzduąí - EU přijato
67688 13 70 23.05.2018 11:15 Novela z. o ochraně ovzduąí - EU přijato
67689 13 70 23.05.2018 11:16 Novela z. o ochraně ovzduąí - EU přijato
67690 13 70 23.05.2018 11:17 Novela z. o ochraně ovzduąí - EU přijato
67691 13 70 23.05.2018 11:18 Novela z. o ochraně ovzduąí - EU zamítnuto
67692 13 70 23.05.2018 11:19 Novela z. o ochraně ovzduąí - EU zamítnuto
67693 13 70 23.05.2018 11:20 Novela z. o ochraně ovzduąí - EU zamítnuto
67694 13 70 23.05.2018 11:20 Novela z. o ochraně ovzduąí - EU přijato
67695 13 71 23.05.2018 11:49 Vl.n.z. o distribuci pojiątění a zajiątění - EU přijato
67696 13 71 23.05.2018 11:51 Vl.n.z. o distribuci pojiątění a zajiątění - EU přijato
67697 13 71 23.05.2018 11:52 Vl.n.z. o distribuci pojiątění a zajiątění - EU přijato
67698 13 71 23.05.2018 11:53 Vl.n.z. o distribuci pojiątění a zajiątění - EU přijato
67699 13 71 23.05.2018 11:54 Vl.n.z. o distribuci pojiątění a zajiątění - EU zamítnuto
67700 13 71 23.05.2018 11:55 Vl.n.z. o distribuci pojiątění a zajiątění - EU přijato
67701 13 71 23.05.2018 11:56 Vl.n.z. o distribuci pojiątění a zajiątění - EU přijato
67702 13 72 23.05.2018 12:01 Vl.n.z. v souv. s přij. zák. o distrib. pojią. a zajią. přijato
67703 13 72 23.05.2018 12:02 Vl.n.z. v souv. s přij. zák. o distrib. pojią. a zajią. přijato
67704 13 72 23.05.2018 12:03 Vl.n.z. v souv. s přij. zák. o distrib. pojią. a zajią. přijato
67705 13 73 23.05.2018 12:20 Novela z. - zákoník práce přijato
67706 13 73 23.05.2018 12:21 Novela z. - zákoník práce přijato
67707 13 73 23.05.2018 12:21 Novela z. - zákoník práce přijato
67708 13 91 23.05.2018 12:33 Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny přijato
67709 13 93 23.05.2018 12:37 Návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře přijato
67710 13 94 23.05.2018 12:42 Návrh na volbu předsedy DR SZIF přijato
67711 13 95 23.05.2018 12:45 Návrh na volbu členů DR SZIF přijato
67712 13 96 23.05.2018 12:48 Návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu přijato
67713 13 97 23.05.2018 12:50 Návrh na volbu člena Rady České televize přijato
67714 13 0 23.05.2018 14:38 přijato
67715 13 2 23.05.2018 15:24 Novela z. - daňový řád - EU přijato
67716 13 5 23.05.2018 15:41 Novela z. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení zamítnuto
67717 13 5 23.05.2018 15:43 Novela z. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení přijato
67718 13 40 23.05.2018 15:45 Novela z. o státní službě přijato
67719 13 40 23.05.2018 16:55 Novela z. o státní službě zamítnuto
67720 13 40 23.05.2018 17:11 Novela z. o státní službě zamítnuto
67721 13 40 23.05.2018 17:12 Novela z. o státní službě zamítnuto
67722 13 40 23.05.2018 17:13 Novela z. o státní službě přijato
67723 13 40 23.05.2018 17:15 Novela z. o státní službě zamítnuto
67724 13 40 23.05.2018 17:15 Novela z. o státní službě zamítnuto
67725 13 40 23.05.2018 17:16 Novela z. o státní službě zamítnuto
67726 13 40 23.05.2018 17:17 Novela z. o státní službě zamítnuto
67727 13 0 24.05.2018 09:08 Pořad schůze přijato
67728 13 0 24.05.2018 09:09 Pořad schůze přijato
67729 13 0 24.05.2018 09:11 Pořad schůze přijato
67730 13 115 24.05.2018 11:13 Projednání důsledků Marakéąského protokolu zamítnuto
67731 13 115 24.05.2018 12:28 Projednání důsledků Marrákeąského protokolu zamítnuto
67732 13 115 24.05.2018 12:28 Projednání důsledků Marrákeąského protokolu přijato
67733 13 115 24.05.2018 12:29 Projednání důsledků Marrákeąského protokolu přijato
67734 13 0 25.05.2018 09:15 Pořad schůze přijato
67735 13 0 25.05.2018 09:16 Pořad schůze přijato
67736 13 0 25.05.2018 09:17 Pořad schůze zamítnuto
67737 13 76 25.05.2018 09:21 Novela z. o obcích přijato
67738 13 114 25.05.2018 09:31 Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyzname přijato
67739 13 114 25.05.2018 09:32 Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyzname přijato
67740 13 114 25.05.2018 09:32 Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyzname přijato
67741 13 114 25.05.2018 09:33 Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyzname přijato
67742 13 114 25.05.2018 09:33 Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyzname přijato
67743 13 114 25.05.2018 09:34 Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyzname přijato
67744 13 114 25.05.2018 09:47 Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyzname přijato
67745 13 114 25.05.2018 09:47 Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyzname přijato
67746 13 114 25.05.2018 09:48 Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyzname přijato
67747 13 114 25.05.2018 09:49 Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyzname přijato
67748 13 114 25.05.2018 09:49 Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyzname přijato
67749 13 114 25.05.2018 09:50 Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyzname přijato
67750 13 114 25.05.2018 09:50 Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyzname přijato
67751 13 114 25.05.2018 09:51 Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyzname přijato
67752 13 114 25.05.2018 09:51 Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyzname přijato
67753 13 114 25.05.2018 09:52 Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyzname přijato
67754 13 114 25.05.2018 09:52 Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyzname přijato
67755 13 114 25.05.2018 09:53 Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyzname přijato
67756 13 114 25.05.2018 09:53 Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyzname přijato
67757 13 114 25.05.2018 09:54 Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyzname přijato
67758 13 114 25.05.2018 09:54 Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyzname přijato
67759 13 114 25.05.2018 09:55 Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyzname přijato
67760 13 114 25.05.2018 09:55 Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyzname přijato
67761 13 114 25.05.2018 09:56 Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyzname přijato
67762 13 114 25.05.2018 09:56 Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyzname přijato
67763 13 114 25.05.2018 09:56 Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyzname přijato
67764 13 114 25.05.2018 09:57 Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyzname přijato
67765 13 114 25.05.2018 09:57 Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyzname zamítnuto
67766 13 114 25.05.2018 09:59 Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyzname přijato
67767 13 114 25.05.2018 10:00 Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyzname přijato
67768 13 114 25.05.2018 10:00 Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyzname přijato
67769 13 114 25.05.2018 10:01 Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyzname přijato
67770 13 23 25.05.2018 12:11 N.z. o celostátním referendu přijato
67771 13 23 25.05.2018 12:40 N.z. o celostátním referendu zamítnuto
67772 13 23 25.05.2018 12:47 N.z. o celostátním referendu přijato
67773 13 24 25.05.2018 12:52 Novela z. - trestní řád přijato
67774 13 25 25.05.2018 13:12 Vl.n.z. o znalcích, znaleckých kanc. a znaleckých ústavech - EU zamítnuto
67775 13 25 25.05.2018 13:31 Vl.n.z. o znalcích, znaleckých kanc. a znaleckých ústavech - EU zamítnuto
67776 13 25 25.05.2018 13:32 Vl.n.z. o znalcích, znaleckých kanc. a znaleckých ústavech - EU zamítnuto
67777 13 0 29.05.2018 14:31 Pořad schůze přijato
67778 13 0 29.05.2018 14:31 Pořad schůze přijato
67779 13 0 29.05.2018 14:32 Pořad schůze přijato
67780 13 0 29.05.2018 14:33 Pořad schůze zamítnuto
67781 13 0 29.05.2018 14:34 Pořad schůze zamítnuto
67782 13 0 29.05.2018 14:35 Pořad schůze zamítnuto
67783 13 0 29.05.2018 14:36 Pořad schůze přijato
67784 13 3 29.05.2018 14:41 Novela z. o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu - EU přijato
67785 13 4 29.05.2018 15:21 Novela z. o střetu zájmů zamítnuto
67786 13 4 29.05.2018 15:22 Novela z. o střetu zájmů přijato
67787 13 1 29.05.2018 15:39 Novela z. - vodní zákon - EU přijato
67788 13 28 29.05.2018 17:31 Novela z.o ochraně zdr.před ąkodlivými účinky návyk.látek přijato
67789 13 28 29.05.2018 17:47 Novela z.o ochraně zdr.před ąkodlivými účinky návyk.látek přijato
67790 13 28 29.05.2018 17:48 Novela z.o ochraně zdr.před ąkodlivými účinky návyk.látek přijato
67791 13 46 29.05.2018 18:01 Vl.n.z. o přístupnosti internetových stránek a mob. aplikací - EU přijato
67792 13 25 29.05.2018 18:04 Vl.n.z. o znalcích, znaleckých kanc. a znaleckých ústavech - EU přijato
67793 13 25 29.05.2018 18:06 Vl.n.z. o znalcích, znaleckých kanc. a znaleckých ústavech - EU přijato
67794 13 26 29.05.2018 18:17 Vl.n.z. o soudních tlumočnících a soudních překladatelích - EU zamítnuto
67795 13 26 29.05.2018 18:19 Vl.n.z. o soudních tlumočnících a soudních překladatelích - EU přijato
67796 13 26 29.05.2018 18:20 Vl.n.z. o soudních tlumočnících a soudních překladatelích - EU přijato
67797 13 27 29.05.2018 18:28 Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij. z. o znalcích a soud.tlum. - EU zamítnuto
67798 13 27 29.05.2018 18:29 Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij. z. o znalcích a soud.tlum. - EU přijato
67799 13 27 29.05.2018 18:31 Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij. z. o znalcích a soud.tlum. - EU přijato
67800 13 27 29.05.2018 18:32 Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij. z. o znalcích a soud.tlum. - EU přijato
67801 13 83 30.05.2018 09:09 Vl.n.z.o poskyt.st.záruky ČR na zajiątění půjčky ČNB pro MMF přijato
67802 13 88 30.05.2018 09:12 Novela z. o ozdravných postupech - EU přijato
67803 13 30 30.05.2018 09:19 Novela z. - zákoník práce zamítnuto
67804 13 30 30.05.2018 09:20 Novela z. - zákoník práce zamítnuto
67805 13 30 30.05.2018 09:21 Novela z. - zákoník práce přijato
67806 13 30 30.05.2018 09:22 Novela z. - zákoník práce přijato
67807 13 30 30.05.2018 09:23 Novela z. - zákoník práce zamítnuto
67808 13 32 30.05.2018 09:50 Novela z. - ąkolský zákon zamítnuto
67809 13 32 30.05.2018 09:51 Novela z. - ąkolský zákon přijato
67810 13 32 30.05.2018 09:52 Novela z. - ąkolský zákon zamítnuto
67811 13 35 30.05.2018 11:01 Novela z. - stavební zákon přijato
67812 13 37 30.05.2018 11:32 Novela z. o regulaci reklamy přijato
67813 13 29 30.05.2018 15:06 Novela z. o nelékařských zdravotnických povoláních přijato
67814 13 34 30.05.2018 17:19 N.z. o náhradním výživném přijato
67815 13 34 30.05.2018 18:13 N.z. o náhradním výživném zamítnuto
67816 13 34 30.05.2018 18:14 N.z. o náhradním výživném přijato
67817 13 34 30.05.2018 18:15 N.z. o náhradním výživném přijato
67818 13 36 30.05.2018 18:20 N.z. o zálohovaném výživném zamítnuto
67819 13 36 30.05.2018 18:21 N.z. o zálohovaném výživném přijato
67820 13 36 30.05.2018 18:21 N.z. o zálohovaném výživném přijato
67821 13 0 31.05.2018 11:02 Pořad schůze zamítnuto
67822 13 0 31.05.2018 11:39 Pořad schůze přijato
67823 13 0 31.05.2018 11:42 Pořad schůze zamítnuto
67824 13 0 31.05.2018 11:43 Pořad schůze zamítnuto
67825 13 0 31.05.2018 11:43 Pořad schůze zamítnuto
67826 13 0 31.05.2018 11:44 Pořad schůze zamítnuto
67827 13 0 31.05.2018 11:44 Pořad schůze zamítnuto
67828 13 0 31.05.2018 11:57 Pořad schůze zamítnuto
67829 13 61 31.05.2018 11:59 Sml.o stabilitě, koordinaci a správě v hosp. a měnové unii zamítnuto
67830 13 61 31.05.2018 12:57 Sml.o stabilitě, koordinaci a správě v hosp. a měnové unii zamítnuto
67831 13 0 01.06.2018 09:13 Pořad schůze zamítnuto
67832 13 0 01.06.2018 09:36 Pořad schůze zamítnuto
67833 13 0 01.06.2018 09:40 Pořad schůze přijato
67834 13 0 01.06.2018 09:41 Pořad schůze přijato
67835 13 0 01.06.2018 09:41 Pořad schůze přijato
67836 13 0 01.06.2018 09:42 Pořad schůze zamítnuto
67837 13 74 01.06.2018 09:47 Novela z. o Ústavním soudu přijato
67838 13 82 01.06.2018 09:51 Novela z. o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trest. - EU přijato
67839 13 82 01.06.2018 09:52 Novela z. o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trest. - EU přijato
67840 13 109 01.06.2018 12:03 Vl.n.působ.sil MO ČR v zahr.operacích v letech 2018 až 2020 zamítnuto
67841 13 109 01.06.2018 12:03 Vl.n.působ.sil MO ČR v zahr.operacích v letech 2018 až 2020 zamítnuto
67842 13 109 01.06.2018 12:04 Vl.n.působ.sil MO ČR v zahr.operacích v letech 2018 až 2020 zamítnuto
67843 13 109 01.06.2018 12:05 Vl.n.působ.sil MO ČR v zahr.operacích v letech 2018 až 2020 zamítnuto
67844 13 109 01.06.2018 12:13 Vl.n.působ.sil MO ČR v zahr.operacích v letech 2018 až 2020 přijato
67845 13 61 01.06.2018 12:59 Sml.o stabilitě, koordinaci a správě v hosp. a měnové unii zamítnuto
67846 13 0 12.06.2018 14:29 Pořad schůze přijato
67847 13 0 12.06.2018 14:30 Pořad schůze přijato
67848 13 0 12.06.2018 14:31 Pořad schůze přijato
67849 13 0 12.06.2018 14:32 Pořad schůze přijato
67850 13 0 12.06.2018 14:33 Pořad schůze přijato
67851 13 61 12.06.2018 14:56 Sml.o stabilitě, koordinaci a správě v hosp. a měnové unii zamítnuto
67852 13 61 12.06.2018 15:58 Sml.o stabilitě, koordinaci a správě v hosp. a měnové unii zamítnuto
67853 13 61 12.06.2018 15:58 Sml.o stabilitě, koordinaci a správě v hosp. a měnové unii zamítnuto
67854 13 50 12.06.2018 18:07 Sml. mezi ČR a Vietnamem o spolupráci proti tr. činnosti přijato
67855 13 51 12.06.2018 18:12 Dodatkový protokol k Trestněprávní úmluvě o korupci přijato
67856 13 52 12.06.2018 18:16 Dohoda mezi ČR a Japonskem o vízech k prac. dovolené přijato
67857 13 54 12.06.2018 18:21 Sml.mezi ČR a vl.Rep.Kazachstán o spol.v boji proti tr.činn. přijato
67858 13 55 12.06.2018 18:24 Sml.mezi ČR a Vietnamem o předávání odsouzených osob přijato
67859 13 56 12.06.2018 18:29 Úml.Rady Evropy o komp.příst.k ochraně,bezp.při sport.akcích přijato
67860 13 57 12.06.2018 18:54 Rámcová dohoda mezi EU a Austrálií zamítnuto
67861 13 0 13.06.2018 09:06 Pořad schůze přijato
67862 13 0 13.06.2018 09:06 Pořad schůze přijato
67863 13 75 13.06.2018 09:20 Novela z. o daních z příjmů přijato
67864 13 75 13.06.2018 09:22 Novela z. o daních z příjmů přijato
67865 13 75 13.06.2018 09:23 Novela z. o daních z příjmů zamítnuto
67866 13 75 13.06.2018 09:24 Novela z. o daních z příjmů přijato
67867 13 80 13.06.2018 10:03 Novela z. - správní řád přijato
67868 13 80 13.06.2018 10:04 Novela z. - správní řád přijato
67869 13 80 13.06.2018 10:06 Novela z. - správní řád přijato
67870 13 77 13.06.2018 11:33 Novela z. o evidenci tržeb přijato
67871 13 78 13.06.2018 11:38 Novela z. o Kanceláři prezidenta republiky přijato
67872 13 81 13.06.2018 11:47 Novela z. o převodu vlastnického práva přijato
67873 13 81 13.06.2018 11:49 Novela z. o převodu vlastnického práva přijato
67874 13 81 13.06.2018 11:49 Novela z. o převodu vlastnického práva přijato
67875 13 81 13.06.2018 11:50 Novela z. o převodu vlastnického práva přijato
67876 13 81 13.06.2018 11:51 Novela z. o převodu vlastnického práva přijato
67877 13 81 13.06.2018 11:52 Novela z. o převodu vlastnického práva přijato
67878 13 84 13.06.2018 11:55 N. z. o činnosti inst. zaměstnaneckého penzijního pojiątění - EU přijato
67879 13 84 13.06.2018 11:55 N. z. o činnosti inst. zaměstnaneckého penzijního pojiątění - EU přijato
67880 13 84 13.06.2018 11:56 N. z. o činnosti inst. zaměstnaneckého penzijního pojiątění - EU přijato
67881 13 86 13.06.2018 12:16 Novela z. - trestní zákoník - EU zamítnuto
67882 13 111 13.06.2018 14:41 Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu státního závě přijato
67883 13 61 13.06.2018 15:21 Sml.o stabilitě, koordinaci a správě v hosp. a měnové unii zamítnuto
67884 13 61 13.06.2018 15:52 Sml.o stabilitě, koordinaci a správě v hosp. a měnové unii zamítnuto
67885 13 61 13.06.2018 17:05 Sml.o stabilitě, koordinaci a správě v hosp. a měnové unii přijato
67886 13 61 13.06.2018 17:06 Sml.o stabilitě, koordinaci a správě v hosp. a měnové unii přijato
67887 13 61 13.06.2018 17:06 Sml.o stabilitě, koordinaci a správě v hosp. a měnové unii zamítnuto
67888 13 61 13.06.2018 17:07 Sml.o stabilitě, koordinaci a správě v hosp. a měnové unii zamítnuto
67889 13 61 13.06.2018 17:08 Sml.o stabilitě, koordinaci a správě v hosp. a měnové unii zamítnuto
67890 13 61 13.06.2018 17:08 Sml.o stabilitě, koordinaci a správě v hosp. a měnové unii zamítnuto
67891 13 61 13.06.2018 17:09 Sml.o stabilitě, koordinaci a správě v hosp. a měnové unii zamítnuto
67892 13 38 13.06.2018 17:21 N.z. - nominační zákon přijato
67893 13 0 13.06.2018 17:52 přijato
67894 15 0 14.06.2018 09:02 přijato
67895 15 0 14.06.2018 11:13 Pořad schůze zamítnuto
67896 16 0 26.06.2018 14:07 přijato
67897 16 0 26.06.2018 14:21 Pořad schůze přijato
67898 16 0 26.06.2018 14:21 Pořad schůze zamítnuto
67899 16 0 26.06.2018 14:22 Pořad schůze zamítnuto
67900 16 0 26.06.2018 14:23 Pořad schůze přijato
67901 16 0 26.06.2018 14:24 Pořad schůze zamítnuto
67902 16 0 26.06.2018 14:24 Pořad schůze přijato
67903 16 3 26.06.2018 15:24 Novela z. o pomoci v hmotné nouzi přijato
67904 16 9 26.06.2018 16:54 Novela z. o ochranných známkách - EU přijato
67905 16 10 26.06.2018 17:05 Novela z. o vysokých ąkolách přijato
67906 16 10 26.06.2018 17:07 Novela z. o vysokých ąkolách přijato
67907 16 11 26.06.2018 17:16 Novela z. - autorský zákon - EU přijato
67908 16 12 26.06.2018 17:41 Novela z. o veřejném zdravotním pojiątění přijato
67909 16 12 26.06.2018 17:42 Novela z. o veřejném zdravotním pojiątění přijato
67910 16 0 26.06.2018 17:47 zamítnuto
67911 16 0 27.06.2018 12:11 Pořad schůze zamítnuto
67912 16 0 27.06.2018 12:11 Pořad schůze zamítnuto
67913 16 0 27.06.2018 12:12 Pořad schůze zamítnuto
67914 16 0 27.06.2018 12:12 Pořad schůze zamítnuto
67915 16 0 27.06.2018 12:13 Pořad schůze zamítnuto
67916 16 0 27.06.2018 12:14 Pořad schůze zamítnuto
67917 16 0 27.06.2018 12:14 Pořad schůze zamítnuto
67918 16 0 27.06.2018 12:15 Pořad schůze zamítnuto
67919 16 0 27.06.2018 12:15 Pořad schůze zamítnuto
67920 16 13 27.06.2018 12:54 N.z. o celostátním referendu zamítnuto
67921 16 13 27.06.2018 12:55 N.z. o celostátním referendu zamítnuto
67922 16 13 27.06.2018 12:55 N.z. o celostátním referendu přijato
67923 16 14 27.06.2018 12:57 N.z. o celostátním referendu zamítnuto
67924 16 14 27.06.2018 12:57 N.z. o celostátním referendu zamítnuto
67925 16 14 27.06.2018 12:58 N.z. o celostátním referendu přijato
67926 16 15 27.06.2018 13:00 Návrh ústavního zákona o referendu zamítnuto
67927 16 15 27.06.2018 13:00 Návrh ústavního zákona o referendu přijato
67928 16 16 27.06.2018 14:50 N.z. - nominační zákon přijato
67929 16 18 27.06.2018 14:58 Novela z. o Rejstříku trestů - EU přijato
67930 16 19 27.06.2018 15:18 Novela z. o dani z přidané hodnoty zamítnuto
67931 16 19 27.06.2018 15:19 Novela z. o dani z přidané hodnoty přijato
67932 16 20 27.06.2018 15:39 N.z. o zajiątění právní pomoci přijato
67933 16 21 27.06.2018 16:09 Novela z. o volbách do zastupitelstev krajů přijato
67934 16 22 27.06.2018 17:28 Novela z. o vnitrozemské plavbě zamítnuto
67935 16 22 27.06.2018 17:29 Novela z. o vnitrozemské plavbě přijato
67936 16 23 27.06.2018 18:01 Novela z. o střetu zájmů zamítnuto
67937 16 23 27.06.2018 18:02 Novela z. o střetu zájmů přijato
67938 16 0 27.06.2018 18:06 přijato
67939 16 23 27.06.2018 18:07 Novela z. o střetu zájmů přijato
67940 16 103 28.06.2018 09:42 Písemná interpelace V. Munzara na A. Schillerovou zamítnuto
67941 16 0 28.06.2018 11:11 Pořad schůze přijato
67942 16 89 28.06.2018 12:08 Souhrnná zpráva o činnosti VOP za rok 2017 přijato
67943 16 74 28.06.2018 12:33 Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny přijato
67944 16 74 28.06.2018 12:34 Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny přijato
67945 16 75 28.06.2018 12:37 Návrh na volbu člena Rady Českého rozhlasu přijato
67946 16 76 28.06.2018 12:39 Návrh na volbu člena Rady České televize přijato
67947 16 77 28.06.2018 12:41 Návrh na volbu člena Dozorčí rady Vinařského fondu přijato
67948 16 78 28.06.2018 12:43 Návrh na volbu člena DR SZIF přijato
67949 16 79 28.06.2018 12:45 Návrh na volbu člena DR SFRB přijato
67950 16 0 29.06.2018 09:06 Pořad schůze přijato
67951 16 0 29.06.2018 09:06 Pořad schůze přijato
67952 16 58 29.06.2018 10:03 Novela z. o urychlení výstavby dopravní infrastruktury přijato
67953 16 58 29.06.2018 10:04 Novela z. o urychlení výstavby dopravní infrastruktury přijato
67954 16 58 29.06.2018 10:05 Novela z. o urychlení výstavby dopravní infrastruktury přijato
67955 16 58 29.06.2018 10:06 Novela z. o urychlení výstavby dopravní infrastruktury přijato
67956 16 58 29.06.2018 10:06 Novela z. o urychlení výstavby dopravní infrastruktury přijato
67957 16 58 29.06.2018 10:07 Novela z. o urychlení výstavby dopravní infrastruktury zamítnuto
67958 16 58 29.06.2018 10:08 Novela z. o urychlení výstavby dopravní infrastruktury zamítnuto
67959 16 58 29.06.2018 10:09 Novela z. o urychlení výstavby dopravní infrastruktury zamítnuto
67960 16 58 29.06.2018 10:10 Novela z. o urychlení výstavby dopravní infrastruktury zamítnuto
67961 16 58 29.06.2018 10:10 Novela z. o urychlení výstavby dopravní infrastruktury přijato
67962 16 58 29.06.2018 10:11 Novela z. o urychlení výstavby dopravní infrastruktury zamítnuto
67963 16 58 29.06.2018 10:12 Novela z. o urychlení výstavby dopravní infrastruktury přijato
67964 16 58 29.06.2018 10:13 Novela z. o urychlení výstavby dopravní infrastruktury přijato
67965 16 58 29.06.2018 10:14 Novela z. o urychlení výstavby dopravní infrastruktury přijato
67966 16 59 29.06.2018 10:34 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích - EU přijato
67967 16 59 29.06.2018 10:35 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích - EU přijato
67968 16 59 29.06.2018 10:36 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích - EU přijato
67969 16 59 29.06.2018 10:37 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích - EU zamítnuto
67970 16 59 29.06.2018 10:38 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích - EU zamítnuto
67971 16 59 29.06.2018 10:39 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích - EU zamítnuto
67972 16 59 29.06.2018 10:40 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích - EU zamítnuto
67973 16 59 29.06.2018 10:41 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích - EU přijato
67974 16 59 29.06.2018 10:42 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích - EU přijato
67975 16 59 29.06.2018 10:42 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích - EU zamítnuto
67976 16 59 29.06.2018 10:43 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích - EU zamítnuto
67977 16 59 29.06.2018 10:44 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích - EU zamítnuto
67978 16 59 29.06.2018 10:45 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích - EU přijato
67979 16 60 29.06.2018 12:06 Novela z. - ąkolský zákon přijato
67980 16 60 29.06.2018 12:06 Novela z. - ąkolský zákon přijato
67981 16 60 29.06.2018 12:08 Novela z. - ąkolský zákon zamítnuto
67982 16 60 29.06.2018 12:09 Novela z. - ąkolský zákon přijato
67983 16 60 29.06.2018 12:10 Novela z. - ąkolský zákon přijato
67984 16 60 29.06.2018 12:11 Novela z. - ąkolský zákon zamítnuto
67985 16 60 29.06.2018 12:12 Novela z. - ąkolský zákon přijato
67986 16 60 29.06.2018 12:13 Novela z. - ąkolský zákon zamítnuto
67987 16 60 29.06.2018 12:14 Novela z. - ąkolský zákon zamítnuto
67988 16 60 29.06.2018 12:15 Novela z. - ąkolský zákon zamítnuto
67989 16 60 29.06.2018 12:16 Novela z. - ąkolský zákon zamítnuto
67990 16 60 29.06.2018 12:17 Novela z. - ąkolský zákon zamítnuto
67991 16 60 29.06.2018 12:39 Novela z. - ąkolský zákon přijato
67992 16 60 29.06.2018 12:41 Novela z. - ąkolský zákon přijato
67993 16 60 29.06.2018 12:43 Novela z. - ąkolský zákon zamítnuto
67994 16 63 29.06.2018 13:27 Novela z. o důchodovém pojiątění přijato
67995 16 63 29.06.2018 13:28 Novela z. o důchodovém pojiątění zamítnuto
67996 16 63 29.06.2018 13:29 Novela z. o důchodovém pojiątění zamítnuto
67997 16 63 29.06.2018 13:29 Novela z. o důchodovém pojiątění zamítnuto
67998 16 63 29.06.2018 13:30 Novela z. o důchodovém pojiątění zamítnuto
67999 16 63 29.06.2018 13:31 Novela z. o důchodovém pojiątění zamítnuto
68000 16 63 29.06.2018 13:32 Novela z. o důchodovém pojiątění zamítnuto
68001 16 63 29.06.2018 13:33 Novela z. o důchodovém pojiątění přijato
68002 16 63 29.06.2018 13:34 Novela z. o důchodovém pojiątění zamítnuto
68003 16 63 29.06.2018 13:35 Novela z. o důchodovém pojiątění zamítnuto
68004 16 63 29.06.2018 13:36 Novela z. o důchodovém pojiątění zamítnuto
68005 16 63 29.06.2018 13:37 Novela z. o důchodovém pojiątění zamítnuto
68006 16 63 29.06.2018 13:38 Novela z. o důchodovém pojiątění zamítnuto
68007 16 63 29.06.2018 13:39 Novela z. o důchodovém pojiątění zamítnuto
68008 16 63 29.06.2018 13:39 Novela z. o důchodovém pojiątění zamítnuto
68009 16 63 29.06.2018 13:40 Novela z. o důchodovém pojiątění zamítnuto
68010 16 63 29.06.2018 13:51 Novela z. o důchodovém pojiątění přijato
68011 16 63 29.06.2018 13:54 Novela z. o důchodovém pojiątění přijato
68012 16 63 29.06.2018 13:55 Novela z. o důchodovém pojiątění přijato
68013 16 0 10.07.2018 14:11 Pořad schůze přijato
68014 16 0 10.07.2018 14:12 Pořad schůze zamítnuto
68015 16 0 10.07.2018 14:13 Pořad schůze zamítnuto
68016 16 0 10.07.2018 14:14 Pořad schůze zamítnuto
68017 16 0 10.07.2018 14:16 Pořad schůze zamítnuto
68018 16 88 10.07.2018 14:17 Roční zpráva o výsledku hospodaření ČNB za rok 2017 přijato
68019 16 88 10.07.2018 15:01 Roční zpráva o výsledku hospodaření ČNB za rok 2017 přijato
68020 16 102 10.07.2018 18:25 Informace o kůrovcové kalamitě v České republice přijato
68021 16 102 10.07.2018 18:26 Informace o kůrovcové kalamitě v České republice zamítnuto
68022 16 102 10.07.2018 18:26 Informace o kůrovcové kalamitě v České republice zamítnuto
68023 16 102 10.07.2018 18:27 Informace o kůrovcové kalamitě v České republice zamítnuto
68024 16 102 10.07.2018 18:28 Informace o kůrovcové kalamitě v České republice zamítnuto
68025 16 102 10.07.2018 18:28 Informace o kůrovcové kalamitě v České republice zamítnuto
68026 16 102 10.07.2018 18:29 Informace o kůrovcové kalamitě v České republice zamítnuto
68027 16 102 10.07.2018 18:30 Informace o kůrovcové kalamitě v České republice zamítnuto
68028 16 102 10.07.2018 19:02 Informace o kůrovcové kalamitě v České republice zamítnuto
68029 16 102 10.07.2018 19:03 Informace o kůrovcové kalamitě v České republice přijato
68030 16 102 10.07.2018 19:04 Informace o kůrovcové kalamitě v České republice zamítnuto
68031 16 0 10.07.2018 19:06 zamítnuto
68032 16 0 10.07.2018 19:08 přijato
68033 16 0 10.07.2018 19:08 přijato
68034 17 0 11.07.2018 09:22 přijato
68035 17 0 11.07.2018 09:24 Pořad schůze přijato
68036 17 1 11.07.2018 18:09 Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry přijato
68037 17 1 11.07.2018 21:43 Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry zamítnuto
68038 17 1 11.07.2018 21:43 Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry zamítnuto
68039 17 1 11.07.2018 21:46 Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry zamítnuto
68040 17 1 12.07.2018 00:47 Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry přijato
68041 18 0 22.08.2018 10:02 přijato
68042 18 0 22.08.2018 10:28 Pořad schůze přijato
68043 18 0 22.08.2018 10:28 Pořad schůze zamítnuto
68044 18 0 22.08.2018 10:29 Pořad schůze přijato
68045 18 0 22.08.2018 10:30 Pořad schůze přijato
68046 18 0 22.08.2018 10:31 přijato
68047 18 1 22.08.2018 13:09 Novela z. o důchodovém pojiątění zamítnuto
68048 18 1 22.08.2018 13:10 Novela z. o důchodovém pojiątění přijato
68049 18 2 22.08.2018 15:13 Novela z. o platu představitelů státní moci zamítnuto
68050 18 2 22.08.2018 15:14 Novela z. o platu představitelů státní moci přijato
68051 18 2 22.08.2018 15:15 Novela z. o platu představitelů státní moci přijato
68052 18 2 22.08.2018 15:16 Novela z. o platu představitelů státní moci zamítnuto
68053 18 3 22.08.2018 16:01 Uctění památky obětí invaze a okupace v roce 1968 přijato
68054 19 0 11.09.2018 14:02 přijato
68055 19 0 11.09.2018 14:02 přijato
68056 19 0 11.09.2018 14:37 Pořad schůze přijato
68057 19 0 11.09.2018 14:38 Pořad schůze zamítnuto
68058 19 0 11.09.2018 14:39 Pořad schůze přijato
68059 19 0 11.09.2018 14:39 Pořad schůze přijato
68060 19 0 11.09.2018 14:40 Pořad schůze přijato
68061 19 0 11.09.2018 14:41 Pořad schůze přijato
68062 19 0 11.09.2018 14:42 Pořad schůze zamítnuto
68063 19 0 11.09.2018 14:43 Pořad schůze zamítnuto
68064 19 0 11.09.2018 14:44 Pořad schůze přijato
68065 19 0 11.09.2018 14:45 Pořad schůze zamítnuto
68066 19 0 11.09.2018 14:46 Pořad schůze přijato
68067 19 166 11.09.2018 14:51 Návrh na změnu usnesení PS č. 58 ze dne 12. prosince 2017 přijato
68068 19 18 11.09.2018 15:00 Novela z. o dani z přidané hodnoty přijato
68069 19 18 11.09.2018 15:04 Novela z. o dani z přidané hodnoty přijato
68070 19 19 11.09.2018 15:11 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích přijato
68071 19 19 11.09.2018 15:27 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích zamítnuto
68072 19 19 11.09.2018 15:29 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích zamítnuto
68073 19 19 11.09.2018 15:31 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích přijato
68074 19 19 11.09.2018 15:33 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích přijato
68075 19 19 11.09.2018 15:33 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích zamítnuto
68076 19 20 11.09.2018 16:14 Novela z. o spotřebních daních zamítnuto
68077 19 20 11.09.2018 16:15 Novela z. o spotřebních daních zamítnuto
68078 19 20 11.09.2018 16:16 Novela z. o spotřebních daních přijato
68079 19 20 11.09.2018 16:17 Novela z. o spotřebních daních přijato
68080 19 20 11.09.2018 16:17 Novela z. o spotřebních daních přijato
68081 19 21 11.09.2018 16:49 Novela z. o státních svátcích přijato
68082 19 21 11.09.2018 16:50 Novela z. o státních svátcích přijato
68083 19 22 11.09.2018 18:19 Novela z. o prodejní době zamítnuto
68084 19 22 11.09.2018 18:20 Novela z. o prodejní době přijato
68085 19 22 11.09.2018 18:21 Novela z. o prodejní době zamítnuto
68086 19 24 11.09.2018 18:36 Vl.n.z. v souvislosti s nařízením EP a Rady o rtuti - EU přijato
68087 19 24 11.09.2018 18:37 Vl.n.z. v souvislosti s nařízením EP a Rady o rtuti - EU přijato
68088 19 0 12.09.2018 09:06 Pořad schůze přijato
68089 19 105 12.09.2018 10:51 Novela z. o daních z příjmů zamítnuto
68090 19 105 12.09.2018 10:53 Novela z. o daních z příjmů přijato
68091 19 105 12.09.2018 10:54 Novela z. o daních z příjmů zamítnuto
68092 19 106 12.09.2018 10:59 Novela z. o daních z příjmů přijato
68093 19 106 12.09.2018 11:00 Novela z. o daních z příjmů přijato
68094 19 106 12.09.2018 11:01 Novela z. o daních z příjmů přijato
68095 19 107 12.09.2018 11:09 Novela z. o dluhopisech přijato
68096 19 107 12.09.2018 11:10 Novela z. o dluhopisech přijato
68097 19 107 12.09.2018 11:10 Novela z. o dluhopisech přijato
68098 19 107 12.09.2018 11:11 Novela z. o dluhopisech přijato
68099 19 107 12.09.2018 11:12 Novela z. o dluhopisech přijato
68100 19 107 12.09.2018 11:13 Novela z. o dluhopisech přijato
68101 19 108 12.09.2018 11:57 Novela z. o zruąení Fondu národního majetku přijato
68102 19 108 12.09.2018 11:58 Novela z. o zruąení Fondu národního majetku zamítnuto
68103 19 108 12.09.2018 11:59 Novela z. o zruąení Fondu národního majetku zamítnuto
68104 19 108 12.09.2018 12:00 Novela z. o zruąení Fondu národního majetku zamítnuto
68105 19 108 12.09.2018 12:01 Novela z. o zruąení Fondu národního majetku přijato
68106 19 25 12.09.2018 15:30 Novela z. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě - EU zamítnuto
68107 19 25 12.09.2018 15:31 Novela z. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě - EU zamítnuto
68108 19 25 12.09.2018 15:32 Novela z. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě - EU přijato
68109 19 25 12.09.2018 15:33 Novela z. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě - EU zamítnuto
68110 19 25 12.09.2018 15:34 Novela z. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě - EU zamítnuto
68111 19 26 12.09.2018 15:49 Novela z. - plemenářský zákon - EU přijato
68112 19 26 12.09.2018 15:49 Novela z. - plemenářský zákon - EU přijato
68113 19 27 12.09.2018 16:27 Novela z. o směnárenské činnosti - EU přijato
68114 19 27 12.09.2018 16:29 Novela z. o směnárenské činnosti - EU přijato
68115 19 28 12.09.2018 16:35 Novela z. o finanční kontrole - EU přijato
68116 19 168 13.09.2018 10:02 Písemná interpelace J. Michálka na A. Babiąe ve věci elektronického sp přijato
68117 19 168 13.09.2018 10:15 Písemná interpelace J. Michálka na R. Pelikána ve věci možné podjatost přijato
68118 19 0 13.09.2018 11:12 Pořad schůze zamítnuto
68119 19 0 13.09.2018 11:14 Pořad schůze zamítnuto
68120 19 76 13.09.2018 12:06 Víceletý finanční rámec EU na období 2021 - 2027 zamítnuto
68121 19 0 14.09.2018 09:16 Pořad schůze přijato
68122 19 0 14.09.2018 09:19 Pořad schůze přijato
68123 19 0 14.09.2018 09:19 Pořad schůze přijato
68124 19 0 14.09.2018 09:20 Pořad schůze přijato
68125 19 0 14.09.2018 09:21 Pořad schůze zamítnuto
68126 19 0 14.09.2018 09:22 Pořad schůze zamítnuto
68127 19 109 14.09.2018 10:22 Vl.n.z, kterým se mění volební zákony a soudní řád správní přijato
68128 19 109 14.09.2018 10:24 Vl.n.z, kterým se mění volební zákony a soudní řád správní přijato
68129 19 109 14.09.2018 10:24 Vl.n.z, kterým se mění volební zákony a soudní řád správní přijato
68130 19 109 14.09.2018 10:25 Vl.n.z, kterým se mění volební zákony a soudní řád správní zamítnuto
68131 19 109 14.09.2018 10:26 Vl.n.z, kterým se mění volební zákony a soudní řád správní přijato
68132 19 109 14.09.2018 10:26 Vl.n.z, kterým se mění volební zákony a soudní řád správní zamítnuto
68133 19 109 14.09.2018 10:27 Vl.n.z, kterým se mění volební zákony a soudní řád správní zamítnuto
68134 19 109 14.09.2018 10:27 Vl.n.z, kterým se mění volební zákony a soudní řád správní zamítnuto
68135 19 109 14.09.2018 10:28 Vl.n.z, kterým se mění volební zákony a soudní řád správní přijato
68136 19 111 14.09.2018 11:14 Novela z. o pomoci v hmotné nouzi přijato
68137 19 111 14.09.2018 11:16 Novela z. o pomoci v hmotné nouzi přijato
68138 19 111 14.09.2018 11:17 Novela z. o pomoci v hmotné nouzi zamítnuto
68139 19 111 14.09.2018 11:18 Novela z. o pomoci v hmotné nouzi zamítnuto
68140 19 111 14.09.2018 11:19 Novela z. o pomoci v hmotné nouzi přijato
68141 19 111 14.09.2018 11:20 Novela z. o pomoci v hmotné nouzi přijato
68142 19 111 14.09.2018 11:21 Novela z. o pomoci v hmotné nouzi přijato
68143 19 111 14.09.2018 11:23 Novela z. o pomoci v hmotné nouzi přijato
68144 19 111 14.09.2018 11:23 Novela z. o pomoci v hmotné nouzi zamítnuto
68145 19 111 14.09.2018 11:24 Novela z. o pomoci v hmotné nouzi přijato
68146 19 111 14.09.2018 11:25 Novela z. o pomoci v hmotné nouzi zamítnuto
68147 19 111 14.09.2018 11:26 Novela z. o pomoci v hmotné nouzi zamítnuto
68148 19 111 14.09.2018 11:43 Novela z. o pomoci v hmotné nouzi přijato
68149 19 29 14.09.2018 11:47 Novela z. o evidenci tržeb - EU přijato
68150 19 29 14.09.2018 13:27 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
68151 19 0 18.09.2018 14:18 Pořad schůze přijato
68152 19 0 18.09.2018 14:19 Pořad schůze zamítnuto
68153 19 0 18.09.2018 14:20 Pořad schůze zamítnuto
68154 19 0 18.09.2018 14:21 Pořad schůze zamítnuto
68155 19 0 18.09.2018 14:22 Pořad schůze přijato
68156 19 6 18.09.2018 14:43 Novela z. o nelékařských zdravotnických povoláních zamítnuto
68157 19 17 18.09.2018 16:05 Novela z. o veřejném zdravotním pojiątění přijato
68158 19 0 19.09.2018 09:11 Pořad schůze přijato
68159 19 0 19.09.2018 09:12 Pořad schůze přijato
68160 19 0 19.09.2018 09:13 Pořad schůze přijato
68161 19 0 19.09.2018 09:14 Pořad schůze zamítnuto
68162 19 0 19.09.2018 09:15 Pořad schůze zamítnuto
68163 19 0 19.09.2018 09:17 Pořad schůze přijato
68164 19 0 19.09.2018 09:17 Pořad schůze přijato
68165 19 0 19.09.2018 09:18 Pořad schůze zamítnuto
68166 19 114 19.09.2018 10:58 Novela z. - trestní zákoník - EU přijato
68167 19 114 19.09.2018 11:00 Novela z. - trestní zákoník - EU přijato
68168 19 114 19.09.2018 11:00 Novela z. - trestní zákoník - EU zamítnuto
68169 19 114 19.09.2018 11:01 Novela z. - trestní zákoník - EU přijato
68170 19 114 19.09.2018 11:02 Novela z. - trestní zákoník - EU zamítnuto
68171 19 114 19.09.2018 11:03 Novela z. - trestní zákoník - EU přijato
68172 19 114 19.09.2018 11:04 Novela z. - trestní zákoník - EU přijato
68173 19 114 19.09.2018 11:04 Novela z. - trestní zákoník - EU přijato
68174 19 114 19.09.2018 11:05 Novela z. - trestní zákoník - EU přijato
68175 19 114 19.09.2018 11:06 Novela z. - trestní zákoník - EU přijato
68176 19 114 19.09.2018 11:07 Novela z. - trestní zákoník - EU zamítnuto
68177 19 114 19.09.2018 11:07 Novela z. - trestní zákoník - EU přijato
68178 19 114 19.09.2018 11:08 Novela z. - trestní zákoník - EU přijato
68179 19 110 19.09.2018 11:23 Novela z. o ochranných známkách - EU přijato
68180 19 110 19.09.2018 11:24 Novela z. o ochranných známkách - EU přijato
68181 19 110 19.09.2018 11:25 Novela z. o ochranných známkách - EU přijato
68182 19 110 19.09.2018 11:27 Novela z. o ochranných známkách - EU přijato
68183 19 113 19.09.2018 11:30 Novela z. o poskytování dávek osobám se zdravot. postižením přijato
68184 19 113 19.09.2018 12:10 Novela z. o poskytování dávek osobám se zdravot. postižením zamítnuto
68185 19 113 19.09.2018 12:11 Novela z. o poskytování dávek osobám se zdravot. postižením přijato
68186 19 113 19.09.2018 12:12 Novela z. o poskytování dávek osobám se zdravot. postižením přijato
68187 19 113 19.09.2018 12:14 Novela z. o poskytování dávek osobám se zdravot. postižením přijato
68188 19 113 19.09.2018 12:15 Novela z. o poskytování dávek osobám se zdravot. postižením přijato
68189 19 23 19.09.2018 12:39 Novela z. o pobytu cizinců na území ČR - EU přijato
68190 19 23 19.09.2018 12:40 Novela z. o pobytu cizinců na území ČR - EU přijato
68191 19 23 19.09.2018 12:41 Novela z. o pobytu cizinců na území ČR - EU přijato
68192 19 170 19.09.2018 19:49 Informace vlády o postoji ČR ke glob. paktu o migraci zamítnuto
68193 19 170 19.09.2018 19:50 Informace vlády o postoji ČR ke glob. paktu o migraci zamítnuto
68194 19 170 19.09.2018 19:50 Informace vlády o postoji ČR ke glob. paktu o migraci zamítnuto
68195 19 170 19.09.2018 19:51 Informace vlády o postoji ČR ke glob. paktu o migraci zamítnuto
68196 19 170 19.09.2018 19:52 Informace vlády o postoji ČR ke glob. paktu o migraci zamítnuto
68197 19 170 19.09.2018 19:53 Informace vlády o postoji ČR ke glob. paktu o migraci přijato
68198 19 170 19.09.2018 19:54 Informace vlády o postoji ČR ke glob. paktu o migraci zamítnuto
68199 19 170 19.09.2018 19:55 Informace vlády o postoji ČR ke glob. paktu o migraci přijato
68200 19 170 19.09.2018 19:55 Informace vlády o postoji ČR ke glob. paktu o migraci zamítnuto
68201 19 170 19.09.2018 19:56 Informace vlády o postoji ČR ke glob. paktu o migraci zamítnuto
68202 19 0 20.09.2018 10:09 Pořad schůze přijato
68203 19 75 20.09.2018 10:48 Návrh doporučení Rady o klíč. komp. pro celoživotní učení přijato
68204 19 75 20.09.2018 10:50 Návrh doporučení Rady o klíč. komp. pro celoživotní učení zamítnuto
68205 19 75 20.09.2018 10:51 Návrh doporučení Rady o klíč. komp. pro celoživotní učení přijato
68206 19 75 20.09.2018 10:52 Návrh doporučení Rady o klíč. komp. pro celoživotní učení přijato
68207 19 75 20.09.2018 10:53 Návrh doporučení Rady o klíč. komp. pro celoživotní učení přijato
68208 19 75 20.09.2018 10:54 Návrh doporučení Rady o klíč. komp. pro celoživotní učení přijato
68209 19 75 20.09.2018 10:54 Návrh doporučení Rady o klíč. komp. pro celoživotní učení přijato
68210 19 75 20.09.2018 10:55 Návrh doporučení Rady o klíč. komp. pro celoživotní učení přijato
68211 19 75 20.09.2018 10:56 Návrh doporučení Rady o klíč. komp. pro celoživotní učení přijato
68212 19 75 20.09.2018 10:56 Návrh doporučení Rady o klíč. komp. pro celoživotní učení přijato
68213 19 33 20.09.2018 11:06 Novela z. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení přijato
68214 19 33 20.09.2018 11:13 Novela z. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení přijato
68215 19 33 20.09.2018 11:14 Novela z. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení přijato
68216 19 33 20.09.2018 11:25 Novela z. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení přijato
68217 19 33 20.09.2018 11:26 Novela z. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení přijato
68218 19 33 20.09.2018 11:27 Novela z. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení přijato
68219 19 132 20.09.2018 12:34 Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny přijato
68220 19 132 20.09.2018 12:35 Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny přijato
68221 19 0 21.09.2018 09:06 Pořad schůze přijato
68222 19 0 21.09.2018 09:07 Pořad schůze přijato
68223 19 0 21.09.2018 09:07 Pořad schůze přijato
68224 19 0 21.09.2018 09:08 Pořad schůze přijato
68225 19 42 21.09.2018 10:47 Novela z. o sociálních službách přijato
68226 19 42 21.09.2018 10:48 Novela z. o sociálních službách přijato
68227 19 42 21.09.2018 10:50 Novela z. o sociálních službách přijato
68228 19 167 21.09.2018 11:04 Žádost o vyslovení souhlasu PS k trestnímu stíhání poslance přijato
68229 19 0 02.10.2018 14:20 Pořad schůze přijato
68230 19 0 02.10.2018 14:20 Pořad schůze přijato
68231 19 0 02.10.2018 14:21 Pořad schůze přijato
68232 19 0 02.10.2018 14:22 Pořad schůze přijato
68233 19 0 02.10.2018 14:23 Pořad schůze přijato
68234 19 0 02.10.2018 14:24 Pořad schůze zamítnuto
68235 19 0 02.10.2018 14:25 Pořad schůze zamítnuto
68236 19 0 02.10.2018 14:26 Pořad schůze zamítnuto
68237 19 0 02.10.2018 14:27 Pořad schůze zamítnuto
68238 19 158 02.10.2018 14:29 Zpráva o finanční stabilitě 2017/2018 přijato
68239 19 158 02.10.2018 15:10 Zpráva o finanční stabilitě 2017/2018 přijato
68240 19 160 02.10.2018 15:36 Zpráva o výkonu dohledu nad fin. trhem v roce 2017 přijato
68241 19 162 02.10.2018 15:50 Zpráva o inflaci - červenec 2018 přijato
68242 19 163 02.10.2018 15:55 Návrh časového harmonogramu projednávání st. rozpočtu 2019 přijato
68243 19 76 02.10.2018 17:35 Víceletý finanční rámec EU na období 2021 - 2027 přijato
68244 19 76 02.10.2018 17:36 Víceletý finanční rámec EU na období 2021 - 2027 přijato
68245 19 76 02.10.2018 17:37 Víceletý finanční rámec EU na období 2021 - 2027 přijato
68246 19 76 02.10.2018 17:39 Víceletý finanční rámec EU na období 2021 - 2027 přijato
68247 19 76 02.10.2018 17:39 Víceletý finanční rámec EU na období 2021 - 2027 zamítnuto
68248 19 76 02.10.2018 17:41 Víceletý finanční rámec EU na období 2021 - 2027 přijato
68249 19 76 02.10.2018 17:42 Víceletý finanční rámec EU na období 2021 - 2027 přijato
68250 19 147 02.10.2018 17:54 Zpráva o činnosti kontrolní rady TA ČR za rok 2017 přijato
68251 19 147 02.10.2018 17:55 Zpráva o činnosti kontrolní rady TA ČR za rok 2017 přijato
68252 19 0 03.10.2018 09:08 Pořad schůze přijato
68253 19 0 03.10.2018 09:09 Pořad schůze přijato
68254 19 0 03.10.2018 09:09 Pořad schůze přijato
68255 19 0 03.10.2018 09:11 Pořad schůze přijato
68256 19 0 03.10.2018 09:11 Pořad schůze přijato
68257 19 0 03.10.2018 09:14 Pořad schůze přijato
68258 19 120 03.10.2018 09:54 Novela z. o nelékařských zdravotnických povoláních přijato
68259 19 120 03.10.2018 09:55 Novela z. o nelékařských zdravotnických povoláních přijato
68260 19 120 03.10.2018 09:56 Novela z. o nelékařských zdravotnických povoláních přijato
68261 19 120 03.10.2018 09:57 Novela z. o nelékařských zdravotnických povoláních přijato
68262 19 120 03.10.2018 09:58 Novela z. o nelékařských zdravotnických povoláních přijato
68263 19 120 03.10.2018 09:59 Novela z. o nelékařských zdravotnických povoláních přijato
68264 19 120 03.10.2018 10:00 Novela z. o nelékařských zdravotnických povoláních přijato
68265 19 120 03.10.2018 10:01 Novela z. o nelékařských zdravotnických povoláních přijato
68266 19 120 03.10.2018 10:03 Novela z. o nelékařských zdravotnických povoláních přijato
68267 19 120 03.10.2018 10:04 Novela z. o nelékařských zdravotnických povoláních přijato
68268 19 120 03.10.2018 10:05 Novela z. o nelékařských zdravotnických povoláních přijato
68269 19 131 03.10.2018 10:34 Novela z. o veřejném zdravotním pojiątění zamítnuto
68270 19 131 03.10.2018 10:34 Novela z. o veřejném zdravotním pojiątění přijato
68271 19 131 03.10.2018 10:35 Novela z. o veřejném zdravotním pojiątění přijato
68272 19 131 03.10.2018 10:36 Novela z. o veřejném zdravotním pojiątění přijato
68273 19 131 03.10.2018 10:37 Novela z. o veřejném zdravotním pojiątění přijato
68274 19 131 03.10.2018 10:37 Novela z. o veřejném zdravotním pojiątění přijato
68275 19 131 03.10.2018 10:38 Novela z. o veřejném zdravotním pojiątění přijato
68276 19 131 03.10.2018 10:38 Novela z. o veřejném zdravotním pojiątění přijato
68277 19 131 03.10.2018 10:39 Novela z. o veřejném zdravotním pojiątění přijato
68278 19 131 03.10.2018 10:40 Novela z. o veřejném zdravotním pojiątění přijato
68279 19 131 03.10.2018 10:40 Novela z. o veřejném zdravotním pojiątění přijato
68280 19 131 03.10.2018 10:41 Novela z. o veřejném zdravotním pojiątění přijato
68281 19 131 03.10.2018 10:41 Novela z. o veřejném zdravotním pojiątění přijato
68282 19 131 03.10.2018 10:42 Novela z. o veřejném zdravotním pojiątění přijato
68283 19 131 03.10.2018 10:43 Novela z. o veřejném zdravotním pojiątění přijato
68284 19 131 03.10.2018 10:43 Novela z. o veřejném zdravotním pojiątění přijato
68285 19 131 03.10.2018 10:44 Novela z. o veřejném zdravotním pojiątění zamítnuto
68286 19 131 03.10.2018 10:45 Novela z. o veřejném zdravotním pojiątění přijato
68287 19 10 03.10.2018 11:06 Novela z. o státní službě zamítnuto
68288 19 135 03.10.2018 12:48 Návrh na jmenování členů KR GA ČR přijato
68289 19 136 03.10.2018 12:50 Návrh na jmenování členů KR TA ČR přijato
68290 19 137 03.10.2018 12:55 Návrh na jmenování člena RRTV přijato
68291 19 7 03.10.2018 15:38 Novela z. - zákoník práce přijato
68292 19 5 03.10.2018 17:03 Novela z. - insolvenční zákon - EU přijato
68293 19 14 03.10.2018 18:49 Novela z. o dani z přidané hodnoty přijato
68294 19 0 03.10.2018 18:55 zamítnuto
68295 19 0 03.10.2018 18:56 přijato
68296 20 0 23.10.2018 14:03 přijato
68297 20 0 23.10.2018 14:59 Pořad schůze přijato
68298 20 0 23.10.2018 15:00 Pořad schůze přijato
68299 20 0 23.10.2018 15:01 Pořad schůze přijato
68300 20 0 23.10.2018 15:01 Pořad schůze přijato
68301 20 0 23.10.2018 15:02 Pořad schůze přijato
68302 20 0 23.10.2018 15:03 Pořad schůze přijato
68303 20 0 23.10.2018 15:03 Pořad schůze přijato
68304 20 0 23.10.2018 15:04 Pořad schůze přijato
68305 20 0 23.10.2018 15:05 Pořad schůze přijato
68306 20 0 23.10.2018 15:05 Pořad schůze zamítnuto
68307 20 0 23.10.2018 15:06 Pořad schůze přijato
68308 20 0 23.10.2018 15:07 Pořad schůze přijato
68309 20 0 23.10.2018 15:07 Pořad schůze zamítnuto
68310 20 0 23.10.2018 15:09 Pořad schůze zamítnuto
68311 20 0 23.10.2018 15:10 Pořad schůze zamítnuto
68312 20 0 23.10.2018 15:10 Pořad schůze přijato
68313 20 0 23.10.2018 15:12 Pořad schůze zamítnuto
68314 20 0 23.10.2018 15:13 Pořad schůze přijato
68315 20 0 23.10.2018 15:14 Pořad schůze zamítnuto
68316 20 0 23.10.2018 15:15 Pořad schůze přijato
68317 20 0 23.10.2018 15:16 Pořad schůze zamítnuto
68318 20 0 23.10.2018 15:17 Pořad schůze zamítnuto
68319 20 0 23.10.2018 15:18 Pořad schůze zamítnuto
68320 20 0 23.10.2018 15:19 Pořad schůze zamítnuto
68321 20 0 23.10.2018 15:20 Pořad schůze přijato
68322 20 0 23.10.2018 15:21 Pořad schůze zamítnuto
68323 20 0 23.10.2018 15:22 Pořad schůze zamítnuto
68324 20 0 23.10.2018 15:23 Pořad schůze přijato
68325 20 0 23.10.2018 15:24 Pořad schůze přijato
68326 20 0 23.10.2018 15:24 Pořad schůze přijato
68327 20 0 23.10.2018 15:25 Pořad schůze přijato
68328 20 0 23.10.2018 15:26 Pořad schůze přijato
68329 20 0 23.10.2018 15:27 Pořad schůze přijato
68330 20 20 23.10.2018 15:41 Novela z. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich přijato
68331 20 20 23.10.2018 15:43 Novela z. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich přijato
68332 20 21 23.10.2018 15:56 Novela z. o léčivech - EU přijato
68333 20 21 23.10.2018 15:57 Novela z. o léčivech - EU přijato
68334 20 22 23.10.2018 17:33 Vl. n. z. kterým se mění některé zákony v oblasti daní - EU zamítnuto
68335 20 22 23.10.2018 17:34 Vl. n. z. kterým se mění některé zákony v oblasti daní - EU přijato
68336 20 22 23.10.2018 17:35 Vl. n. z. kterým se mění některé zákony v oblasti daní - EU zamítnuto
68337 20 22 23.10.2018 17:36 Vl. n. z. kterým se mění některé zákony v oblasti daní - EU přijato
68338 20 23 23.10.2018 17:41 Novela z. o evidenci tržeb - EU přijato
68339 20 24 23.10.2018 17:57 Novela z. o vnitrozemské plavbě - EU přijato
68340 20 178 23.10.2018 19:28 Zpráva MZ o stavu ve FN Ostrava přijato
68341 20 0 24.10.2018 09:35 Pořad schůze zamítnuto
68342 20 1 24.10.2018 11:25 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68343 20 135 24.10.2018 12:49 Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny přijato
68344 20 135 24.10.2018 12:50 Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny přijato
68345 20 0 24.10.2018 18:16 přijato
68346 20 1 24.10.2018 18:34 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 přijato
68347 20 1 24.10.2018 18:36 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68348 20 1 24.10.2018 18:37 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68349 20 1 24.10.2018 18:39 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68350 20 1 24.10.2018 18:39 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 přijato
68351 20 173 24.10.2018 20:45 Informace o jednání delegace PS v Ruské federaci zamítnuto
68352 20 173 24.10.2018 20:46 Informace o jednání delegace PS v Ruské federaci zamítnuto
68353 20 173 24.10.2018 20:47 Informace o jednání delegace PS v Ruské federaci zamítnuto
68354 20 173 24.10.2018 20:48 Informace o jednání delegace PS v Ruské federaci přijato
68355 20 179 25.10.2018 09:48 Písemná interpelace L. Luzara na A. Schillerovou ve věci využití super zamítnuto
68356 20 179 25.10.2018 09:53 Písemná interpelace V. Munzara na A. Schillerovou ve věci postupu FS Č přijato
68357 20 177 25.10.2018 12:33 Pozice k nucenému prodeji ARCELORMITTAL a.s. Ostrava přijato
68358 20 138 25.10.2018 12:52 Výroční zpráva a účetní závěrka SFRB za rok 2016 přijato
68359 20 139 25.10.2018 12:58 Výroční zpráva a účetní závěrka SFRB za rok 2017 přijato
68360 20 0 26.10.2018 09:04 Pořad schůze přijato
68361 20 172 26.10.2018 09:51 Slavnostní připomenutí 28. října 1918 přijato
68362 20 112 26.10.2018 11:40 Novela z. - insolvenční zákon - EU přijato
68363 20 112 26.10.2018 11:42 Novela z. - insolvenční zákon - EU přijato
68364 20 112 26.10.2018 11:43 Novela z. - insolvenční zákon - EU přijato
68365 20 112 26.10.2018 11:44 Novela z. - insolvenční zákon - EU přijato
68366 20 112 26.10.2018 11:45 Novela z. - insolvenční zákon - EU zamítnuto
68367 20 112 26.10.2018 11:46 Novela z. - insolvenční zákon - EU zamítnuto
68368 20 112 26.10.2018 11:47 Novela z. - insolvenční zákon - EU zamítnuto
68369 20 112 26.10.2018 11:48 Novela z. - insolvenční zákon - EU zamítnuto
68370 20 112 26.10.2018 11:49 Novela z. - insolvenční zákon - EU přijato
68371 20 112 26.10.2018 11:50 Novela z. - insolvenční zákon - EU zamítnuto
68372 20 112 26.10.2018 11:51 Novela z. - insolvenční zákon - EU zamítnuto
68373 20 112 26.10.2018 11:52 Novela z. - insolvenční zákon - EU zamítnuto
68374 20 112 26.10.2018 11:53 Novela z. - insolvenční zákon - EU zamítnuto
68375 20 112 26.10.2018 11:53 Novela z. - insolvenční zákon - EU zamítnuto
68376 20 112 26.10.2018 11:54 Novela z. - insolvenční zákon - EU přijato
68377 20 112 26.10.2018 11:56 Novela z. - insolvenční zákon - EU zamítnuto
68378 20 112 26.10.2018 11:57 Novela z. - insolvenční zákon - EU zamítnuto
68379 20 112 26.10.2018 11:57 Novela z. - insolvenční zákon - EU zamítnuto
68380 20 112 26.10.2018 11:58 Novela z. - insolvenční zákon - EU zamítnuto
68381 20 112 26.10.2018 11:59 Novela z. - insolvenční zákon - EU přijato
68382 20 112 26.10.2018 12:00 Novela z. - insolvenční zákon - EU přijato
68383 20 112 26.10.2018 12:01 Novela z. - insolvenční zákon - EU přijato
68384 20 114 26.10.2018 12:39 Novela z. o státní službě zamítnuto
68385 20 114 26.10.2018 12:40 Novela z. o státní službě přijato
68386 20 114 26.10.2018 12:41 Novela z. o státní službě přijato
68387 20 114 26.10.2018 12:42 Novela z. o státní službě zamítnuto
68388 20 114 26.10.2018 12:43 Novela z. o státní službě zamítnuto
68389 20 114 26.10.2018 12:44 Novela z. o státní službě přijato
68390 20 114 26.10.2018 12:45 Novela z. o státní službě přijato
68391 20 114 26.10.2018 12:47 Novela z. o státní službě zamítnuto
68392 20 114 26.10.2018 12:48 Novela z. o státní službě přijato
68393 20 114 26.10.2018 12:49 Novela z. o státní službě přijato
68394 20 114 26.10.2018 12:49 Novela z. o státní službě přijato
68395 20 114 26.10.2018 12:50 Novela z. o státní službě přijato
68396 20 114 26.10.2018 12:51 Novela z. o státní službě přijato
68397 20 114 26.10.2018 12:52 Novela z. o státní službě zamítnuto
68398 20 114 26.10.2018 12:53 Novela z. o státní službě zamítnuto
68399 20 114 26.10.2018 12:54 Novela z. o státní službě zamítnuto
68400 20 114 26.10.2018 12:55 Novela z. o státní službě přijato
68401 20 115 26.10.2018 13:37 Vl.n.z. o zpracování osobních údajů - EU přijato
68402 20 115 26.10.2018 13:38 Vl.n.z. o zpracování osobních údajů - EU přijato
68403 20 115 26.10.2018 13:39 Vl.n.z. o zpracování osobních údajů - EU přijato
68404 20 115 26.10.2018 13:40 Vl.n.z. o zpracování osobních údajů - EU přijato
68405 20 115 26.10.2018 13:41 Vl.n.z. o zpracování osobních údajů - EU přijato
68406 20 115 26.10.2018 13:42 Vl.n.z. o zpracování osobních údajů - EU přijato
68407 20 115 26.10.2018 13:43 Vl.n.z. o zpracování osobních údajů - EU přijato
68408 20 115 26.10.2018 13:44 Vl.n.z. o zpracování osobních údajů - EU přijato
68409 20 115 26.10.2018 13:45 Vl.n.z. o zpracování osobních údajů - EU přijato
68410 20 115 26.10.2018 13:47 Vl.n.z. o zpracování osobních údajů - EU přijato
68411 20 115 26.10.2018 13:47 Vl.n.z. o zpracování osobních údajů - EU přijato
68412 20 115 26.10.2018 13:48 Vl.n.z. o zpracování osobních údajů - EU přijato
68413 20 115 26.10.2018 13:49 Vl.n.z. o zpracování osobních údajů - EU přijato
68414 20 115 26.10.2018 13:50 Vl.n.z. o zpracování osobních údajů - EU přijato
68415 20 115 26.10.2018 13:51 Vl.n.z. o zpracování osobních údajů - EU zamítnuto
68416 20 115 26.10.2018 13:53 Vl.n.z. o zpracování osobních údajů - EU zamítnuto
68417 20 115 26.10.2018 13:54 Vl.n.z. o zpracování osobních údajů - EU zamítnuto
68418 20 115 26.10.2018 13:54 Vl.n.z. o zpracování osobních údajů - EU přijato
68419 20 115 26.10.2018 13:56 Vl.n.z. o zpracování osobních údajů - EU zamítnuto
68420 20 115 26.10.2018 13:57 Vl.n.z. o zpracování osobních údajů - EU přijato
68421 20 115 26.10.2018 13:58 Vl.n.z. o zpracování osobních údajů - EU zamítnuto
68422 20 115 26.10.2018 13:59 Vl.n.z. o zpracování osobních údajů - EU zamítnuto
68423 20 115 26.10.2018 13:46 Vl.n.z. o zpracování osobních údajů - EU zamítnuto
68424 20 0 30.10.2018 14:29 Pořad schůze přijato
68425 20 0 30.10.2018 14:29 Pořad schůze přijato
68426 20 0 30.10.2018 14:31 Pořad schůze zamítnuto
68427 20 0 30.10.2018 14:32 Pořad schůze zamítnuto
68428 20 0 30.10.2018 14:32 Pořad schůze zamítnuto
68429 20 0 30.10.2018 14:34 Pořad schůze zamítnuto
68430 20 0 30.10.2018 14:34 Pořad schůze zamítnuto
68431 20 0 30.10.2018 14:35 Pořad schůze přijato
68432 20 0 30.10.2018 14:36 Pořad schůze přijato
68433 20 0 30.10.2018 14:38 Pořad schůze zamítnuto
68434 20 0 30.10.2018 14:38 Pořad schůze přijato
68435 20 0 30.10.2018 14:39 Pořad schůze přijato
68436 20 0 30.10.2018 14:40 Pořad schůze zamítnuto
68437 20 0 30.10.2018 14:41 Pořad schůze zamítnuto
68438 20 0 30.10.2018 14:42 Pořad schůze zamítnuto
68439 20 4 30.10.2018 15:10 Novela z. o směnárenské činnosti - EU přijato
68440 20 5 30.10.2018 15:17 Novela z. - plemenářský zákon - EU přijato
68441 20 6 30.10.2018 15:54 Novela z. o spotřebních daních přijato
68442 20 7 30.10.2018 17:33 Novela z. o platu představitelů státní moci zamítnuto
68443 20 9 30.10.2018 18:23 Novela z. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení přijato
68444 20 10 30.10.2018 18:32 Novela z. o majetkovém vyrovnání s církvemi zamítnuto
68445 20 10 30.10.2018 18:38 Novela z. o majetkovém vyrovnání s církvemi zamítnuto
68446 20 0 31.10.2018 09:05 Pořad schůze přijato
68447 20 0 31.10.2018 09:06 Pořad schůze přijato
68448 20 0 31.10.2018 09:07 Pořad schůze přijato
68449 20 0 31.10.2018 09:07 Pořad schůze přijato
68450 20 0 31.10.2018 09:08 Pořad schůze přijato
68451 20 113 31.10.2018 12:35 Novela z. - zákoník práce zamítnuto
68452 20 113 31.10.2018 12:37 Novela z. - zákoník práce přijato
68453 20 113 31.10.2018 12:38 Novela z. - zákoník práce přijato
68454 20 113 31.10.2018 12:39 Novela z. - zákoník práce zamítnuto
68455 20 113 31.10.2018 12:40 Novela z. - zákoník práce přijato
68456 20 113 31.10.2018 12:51 Novela z. - zákoník práce přijato
68457 20 113 31.10.2018 12:56 Novela z. - zákoník práce přijato
68458 20 113 31.10.2018 12:57 Novela z. - zákoník práce přijato
68459 20 113 31.10.2018 12:57 Novela z. - zákoník práce přijato
68460 20 113 31.10.2018 12:58 Novela z. - zákoník práce přijato
68461 20 113 31.10.2018 12:59 Novela z. - zákoník práce zamítnuto
68462 20 113 31.10.2018 13:00 Novela z. - zákoník práce zamítnuto
68463 20 113 31.10.2018 13:01 Novela z. - zákoník práce zamítnuto
68464 20 113 31.10.2018 13:01 Novela z. - zákoník práce přijato
68465 20 113 31.10.2018 13:02 Novela z. - zákoník práce přijato
68466 20 169 31.10.2018 16:14 Žádost o vyslovení souhlasu PS k trestnímu stíhání poslance zamítnuto
68467 20 65 31.10.2018 18:49 Novela z. o podpoře sportu přijato
68468 20 65 31.10.2018 19:10 Novela z. o podpoře sportu zamítnuto
68469 20 65 31.10.2018 19:12 Novela z. o podpoře sportu přijato
68470 20 65 31.10.2018 19:14 Novela z. o podpoře sportu přijato
68471 20 65 31.10.2018 19:16 Novela z. o podpoře sportu zamítnuto
68472 20 65 31.10.2018 19:17 Novela z. o podpoře sportu zamítnuto
68473 20 88 01.11.2018 10:09 Změna Doh.mezi ČR a Lotyąskem o podp.a vzáj.ochr.inv. přijato
68474 20 0 01.11.2018 10:16 přijato
68475 20 89 01.11.2018 11:05 Změna a ukonč.Doh.mezi ČR a Polskem o podp.inv. přijato
68476 20 87 01.11.2018 12:44 Sml.o stabilitě, koordinaci a správě v hosp. a měnové unii zamítnuto
68477 20 87 01.11.2018 12:45 Sml.o stabilitě, koordinaci a správě v hosp. a měnové unii přijato
68478 20 0 02.11.2018 09:12 Pořad schůze přijato
68479 20 0 02.11.2018 09:13 Pořad schůze přijato
68480 20 0 02.11.2018 09:14 Pořad schůze zamítnuto
68481 20 25 02.11.2018 09:17 Novela z. o pojistném na sociální zabezpečení přijato
68482 20 28 02.11.2018 09:27 Novela z. - notářský řád - EU přijato
68483 20 28 02.11.2018 09:28 Novela z. - notářský řád - EU přijato
68484 20 38 02.11.2018 10:25 Novela z. o léčivech přijato
68485 20 38 02.11.2018 10:27 Novela z. o léčivech přijato
68486 20 38 02.11.2018 10:28 Novela z. o léčivech přijato
68487 20 38 02.11.2018 10:28 Novela z. o léčivech zamítnuto
68488 20 42 02.11.2018 10:34 N.z., kterým se mění zák. opatření Senátu č. 340/2013 Sb. přijato
68489 20 42 02.11.2018 10:51 N.z., kterým se mění zák. opatření Senátu č. 340/2013 Sb. přijato
68490 20 78 02.11.2018 11:03 Novela z. o obcích přijato
68491 20 78 02.11.2018 12:49 Novela z. o obcích zamítnuto
68492 20 78 02.11.2018 12:51 Novela z. o obcích zamítnuto
68493 20 78 02.11.2018 12:52 Novela z. o obcích přijato
68494 20 78 02.11.2018 12:53 Novela z. o obcích zamítnuto
68495 20 10 02.11.2018 13:38 Novela z. o majetkovém vyrovnání s církvemi zamítnuto
68496 20 0 13.11.2018 14:23 Pořad schůze přijato
68497 20 0 13.11.2018 14:24 Pořad schůze přijato
68498 20 0 13.11.2018 14:25 Pořad schůze přijato
68499 20 0 13.11.2018 14:25 Pořad schůze přijato
68500 20 0 13.11.2018 14:26 Pořad schůze přijato
68501 20 12 13.11.2018 16:17 Novela z. o svobodném přístupu k informacím přijato
68502 20 56 13.11.2018 18:12 Novela z. o volbách do Parlamentu ČR přijato
68503 20 121 14.11.2018 09:16 Novela z. o spotřebních daních přijato
68504 20 121 14.11.2018 09:16 Novela z. o spotřebních daních přijato
68505 20 121 14.11.2018 09:18 Novela z. o spotřebních daních přijato
68506 20 121 14.11.2018 09:19 Novela z. o spotřebních daních přijato
68507 20 121 14.11.2018 09:20 Novela z. o spotřebních daních přijato
68508 20 121 14.11.2018 09:21 Novela z. o spotřebních daních přijato
68509 20 121 14.11.2018 09:23 Novela z. o spotřebních daních přijato
68510 20 124 14.11.2018 09:34 Novela z. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení přijato
68511 20 124 14.11.2018 09:35 Novela z. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení přijato
68512 20 124 14.11.2018 09:36 Novela z. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení přijato
68513 20 124 14.11.2018 09:37 Novela z. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení přijato
68514 20 124 14.11.2018 09:38 Novela z. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení přijato
68515 20 120 14.11.2018 09:42 Novela z. - plemenářský zákon - EU přijato
68516 20 120 14.11.2018 09:43 Novela z. - plemenářský zákon - EU přijato
68517 20 120 14.11.2018 09:44 Novela z. - plemenářský zákon - EU přijato
68518 20 123 14.11.2018 10:06 Novela z. - autorský zákon - EU přijato
68519 20 123 14.11.2018 10:18 Novela z. - autorský zákon - EU zamítnuto
68520 20 123 14.11.2018 10:19 Novela z. - autorský zákon - EU zamítnuto
68521 20 123 14.11.2018 10:20 Novela z. - autorský zákon - EU zamítnuto
68522 20 123 14.11.2018 10:20 Novela z. - autorský zákon - EU přijato
68523 20 123 14.11.2018 10:21 Novela z. - autorský zákon - EU přijato
68524 20 119 14.11.2018 10:30 Novela z. o směnárenské činnosti - EU přijato
68525 20 119 14.11.2018 10:32 Novela z. o směnárenské činnosti - EU přijato
68526 20 119 14.11.2018 10:32 Novela z. o směnárenské činnosti - EU zamítnuto
68527 20 119 14.11.2018 10:33 Novela z. o směnárenské činnosti - EU zamítnuto
68528 20 119 14.11.2018 10:34 Novela z. o směnárenské činnosti - EU přijato
68529 20 119 14.11.2018 10:35 Novela z. o směnárenské činnosti - EU přijato
68530 20 11 14.11.2018 10:45 Novela ústav. z. - Ústava ČR zamítnuto
68531 20 11 14.11.2018 10:46 Novela ústav. z. - Ústava ČR přijato
68532 20 13 14.11.2018 11:03 Novela z. o majetku České republiky přijato
68533 20 13 14.11.2018 11:06 Novela z. o majetku České republiky přijato
68534 20 13 14.11.2018 11:06 Novela z. o majetku České republiky přijato
68535 20 181 14.11.2018 13:13 Návrh na volbu člena Nejvyąąího kontrolního úřadu přijato
68536 20 50 14.11.2018 15:59 Novela z. - občanský zákoník přijato
68537 20 0 14.11.2018 16:27 zamítnuto
68538 20 0 14.11.2018 19:01 přijato
68539 22 0 15.11.2018 09:02 přijato
68540 22 0 15.11.2018 09:06 Pořad schůze přijato
68541 22 1 15.11.2018 10:03 Novela z. o platu představitelů státní moci přijato
68542 22 1 15.11.2018 10:04 Novela z. o platu představitelů státní moci zamítnuto
68543 22 1 15.11.2018 10:20 Novela z. o platu představitelů státní moci zamítnuto
68544 22 1 15.11.2018 10:22 Novela z. o platu představitelů státní moci přijato
68545 22 1 15.11.2018 10:23 Novela z. o platu představitelů státní moci zamítnuto
68546 22 1 15.11.2018 10:25 Novela z. o platu představitelů státní moci zamítnuto
68549 23 0 23.11.2018 09:07 přijato
68548 22 0 15.11.2018 09:08 Pořad schůze přijato
68550 23 1 23.11.2018 13:00 Návrh na vyslovení nedůvěry vládě České republiky přijato
68551 23 1 23.11.2018 16:11 zamítnuto
68552 24 0 04.12.2018 14:01 přijato
68553 24 0 04.12.2018 14:34 Pořad schůze přijato
68554 24 0 04.12.2018 14:35 Pořad schůze zamítnuto
68555 24 0 04.12.2018 14:36 Pořad schůze přijato
68556 24 0 04.12.2018 14:37 Pořad schůze zamítnuto
68557 24 0 04.12.2018 14:37 Pořad schůze zamítnuto
68558 24 0 04.12.2018 14:39 Pořad schůze zamítnuto
68559 24 0 04.12.2018 14:39 Pořad schůze zamítnuto
68560 24 0 04.12.2018 14:40 Pořad schůze přijato
68561 24 0 04.12.2018 14:41 Pořad schůze zamítnuto
68562 24 0 04.12.2018 14:42 Pořad schůze zamítnuto
68563 24 0 04.12.2018 14:43 Pořad schůze zamítnuto
68564 24 0 04.12.2018 14:43 Pořad schůze zamítnuto
68565 24 0 04.12.2018 14:46 Pořad schůze přijato
68566 24 1 04.12.2018 15:22 Novela z. o daních z příjmů přijato
68567 24 2 04.12.2018 15:59 Novela z. o zruąení Fondu národního majetku zamítnuto
68568 24 2 04.12.2018 15:59 Novela z. o zruąení Fondu národního majetku přijato
68569 24 3 04.12.2018 16:14 Novela z. o pomoci v hmotné nouzi přijato
68570 24 4 04.12.2018 16:19 Novela z. o dluhopisech přijato
68571 24 6 04.12.2018 16:47 Novela z. o léčivech - EU přijato
68572 24 7 04.12.2018 18:22 Vl. n. z. kterým se mění některé zákony v oblasti daní - EU přijato
68573 24 0 05.12.2018 09:13 Pořad schůze přijato
68574 24 0 05.12.2018 09:13 Pořad schůze přijato
68575 24 0 05.12.2018 09:14 Pořad schůze zamítnuto
68576 24 2 05.12.2018 09:16 Novela z. o zruąení Fondu národního majetku zamítnuto
68577 24 2 05.12.2018 09:18 Novela z. o zruąení Fondu národního majetku přijato
68578 24 2 05.12.2018 09:31 Novela z. o zruąení Fondu národního majetku přijato
68579 24 2 05.12.2018 09:32 Novela z. o zruąení Fondu národního majetku přijato
68580 24 48 05.12.2018 09:43 Novela z. o státních svátcích přijato
68581 24 48 05.12.2018 09:44 Novela z. o státních svátcích přijato
68582 24 120 05.12.2018 09:47 Novela z. o Rejstříku trestů - EU přijato
68583 24 120 05.12.2018 09:48 Novela z. o Rejstříku trestů - EU zamítnuto
68584 24 120 05.12.2018 09:49 Novela z. o Rejstříku trestů - EU přijato
68585 24 120 05.12.2018 09:49 Novela z. o Rejstříku trestů - EU přijato
68586 24 121 05.12.2018 09:52 Vl.n.z. o zpracování osobních údajů - EU zamítnuto
68587 24 121 05.12.2018 09:53 Vl.n.z. o zpracování osobních údajů - EU zamítnuto
68588 24 121 05.12.2018 09:54 Vl.n.z. o zpracování osobních údajů - EU přijato
68589 24 122 05.12.2018 10:01 Vl.n.z. o zpracování osobních údajů - související - EU přijato
68590 24 122 05.12.2018 10:02 Vl.n.z. o zpracování osobních údajů - související - EU přijato
68591 24 122 05.12.2018 10:02 Vl.n.z. o zpracování osobních údajů - související - EU přijato
68592 24 122 05.12.2018 10:03 Vl.n.z. o zpracování osobních údajů - související - EU přijato
68593 24 122 05.12.2018 10:04 Vl.n.z. o zpracování osobních údajů - související - EU přijato
68594 24 122 05.12.2018 10:05 Vl.n.z. o zpracování osobních údajů - související - EU přijato
68595 24 122 05.12.2018 10:06 Vl.n.z. o zpracování osobních údajů - související - EU přijato
68596 24 122 05.12.2018 10:06 Vl.n.z. o zpracování osobních údajů - související - EU zamítnuto
68597 24 122 05.12.2018 10:07 Vl.n.z. o zpracování osobních údajů - související - EU zamítnuto
68598 24 122 05.12.2018 10:08 Vl.n.z. o zpracování osobních údajů - související - EU zamítnuto
68599 24 122 05.12.2018 10:09 Vl.n.z. o zpracování osobních údajů - související - EU přijato
68600 24 122 05.12.2018 10:09 Vl.n.z. o zpracování osobních údajů - související - EU přijato
68601 24 122 05.12.2018 10:10 Vl.n.z. o zpracování osobních údajů - související - EU zamítnuto
68602 24 122 05.12.2018 10:11 Vl.n.z. o zpracování osobních údajů - související - EU přijato
68603 24 122 05.12.2018 10:11 Vl.n.z. o zpracování osobních údajů - související - EU zamítnuto
68604 24 122 05.12.2018 10:12 Vl.n.z. o zpracování osobních údajů - související - EU zamítnuto
68605 24 122 05.12.2018 10:13 Vl.n.z. o zpracování osobních údajů - související - EU zamítnuto
68606 24 122 05.12.2018 10:13 Vl.n.z. o zpracování osobních údajů - související - EU zamítnuto
68607 24 122 05.12.2018 10:14 Vl.n.z. o zpracování osobních údajů - související - EU zamítnuto
68608 24 122 05.12.2018 10:15 Vl.n.z. o zpracování osobních údajů - související - EU přijato
68609 24 122 05.12.2018 10:16 Vl.n.z. o zpracování osobních údajů - související - EU zamítnuto
68610 24 122 05.12.2018 10:16 Vl.n.z. o zpracování osobních údajů - související - EU zamítnuto
68611 24 122 05.12.2018 10:17 Vl.n.z. o zpracování osobních údajů - související - EU zamítnuto
68612 24 122 05.12.2018 10:19 Vl.n.z. o zpracování osobních údajů - související - EU přijato
68613 24 124 05.12.2018 10:29 Novela z. - ąkolský zákon zamítnuto
68614 24 124 05.12.2018 10:30 Novela z. - ąkolský zákon přijato
68615 24 124 05.12.2018 10:31 Novela z. - ąkolský zákon zamítnuto
68616 24 124 05.12.2018 10:32 Novela z. - ąkolský zákon přijato
68617 24 125 05.12.2018 11:33 Novela z. o dani z přidané hodnoty zamítnuto
68618 24 125 05.12.2018 11:34 Novela z. o dani z přidané hodnoty přijato
68619 24 125 05.12.2018 11:35 Novela z. o dani z přidané hodnoty přijato
68620 24 125 05.12.2018 11:36 Novela z. o dani z přidané hodnoty přijato
68621 24 0 05.12.2018 11:47 přijato
68622 24 125 05.12.2018 11:48 Novela z. o dani z přidané hodnoty přijato
68623 24 5 05.12.2018 17:54 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 přijato
68624 24 5 05.12.2018 19:31 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68625 24 5 05.12.2018 19:31 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68626 24 195 06.12.2018 09:18 Písemná interpelace V. Munzara na A. Schillerovou ve věci postupu FS Č zamítnuto
68627 24 195 06.12.2018 09:36 Písemná interpelace V. Munzara na A. Schillerovou ve věci postupu FS Č přijato
68628 24 195 06.12.2018 09:52 Písemná interpelace J. Valenty na A. Babiąe ve věci válečných reparací přijato
68629 24 195 06.12.2018 09:56 Písemná interpelace J. Michálka na A. Babiąe ve věci neprůhledného hos přijato
68630 24 195 06.12.2018 10:00 Písemná interpelace V. Kovářové na D. «oka ve věci nejnebezpečnějąí mí zamítnuto
68631 24 195 06.12.2018 10:02 Písemná interpelace V. Kovářové na D. «oka ve věci nejnebezpečnějąí mí přijato
68632 24 195 06.12.2018 10:06 Písemná interpelace V. Kovářové na A. Schillerovou ve věci sliby pana přijato
68633 24 73 06.12.2018 11:15 Novela z. o poskytování dávek osobám se zdravot. postižením přijato
68634 24 73 06.12.2018 11:32 Novela z. o poskytování dávek osobám se zdravot. postižením přijato
68635 24 73 06.12.2018 11:34 Novela z. o poskytování dávek osobám se zdravot. postižením přijato
68636 24 73 06.12.2018 11:35 Novela z. o poskytování dávek osobám se zdravot. postižením přijato
68637 24 144 07.12.2018 09:08 Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny přijato
68638 24 144 07.12.2018 09:09 Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny přijato
68639 24 127 07.12.2018 11:49 Novela z. o sociálních službách přijato
68640 24 127 07.12.2018 12:06 Novela z. o sociálních službách přijato
68641 24 127 07.12.2018 12:07 Novela z. o sociálních službách zamítnuto
68642 24 127 07.12.2018 12:07 Novela z. o sociálních službách přijato
68643 24 127 07.12.2018 12:09 Novela z. o sociálních službách přijato
68644 24 127 07.12.2018 12:10 Novela z. o sociálních službách přijato
68645 24 127 07.12.2018 12:11 Novela z. o sociálních službách zamítnuto
68646 24 127 07.12.2018 12:14 Novela z. o sociálních službách zamítnuto
68647 24 127 07.12.2018 12:15 Novela z. o sociálních službách přijato
68648 24 127 07.12.2018 12:16 Novela z. o sociálních službách přijato
68649 24 126 07.12.2018 12:44 Novela z. o vnitrozemské plavbě přijato
68650 24 128 07.12.2018 12:57 Novela z. o státních svátcích zamítnuto
68651 24 128 07.12.2018 12:58 Novela z. o státních svátcích přijato
68652 24 128 07.12.2018 13:01 Novela z. o státních svátcích přijato
68653 24 128 07.12.2018 13:02 Novela z. o státních svátcích zamítnuto
68654 24 128 07.12.2018 13:02 Novela z. o státních svátcích zamítnuto
68655 24 128 07.12.2018 13:03 Novela z. o státních svátcích zamítnuto
68656 24 128 07.12.2018 13:04 Novela z. o státních svátcích přijato
68657 25 0 13.12.2018 09:02 přijato
68658 25 0 13.12.2018 09:46 Pořad schůze přijato
68659 25 1 13.12.2018 10:13 Novela z. o majetkovém vyrovnání s církvemi zamítnuto
68660 25 1 13.12.2018 11:34 Novela z. o majetkovém vyrovnání s církvemi zamítnuto
68661 25 1 13.12.2018 14:45 Novela z. o majetkovém vyrovnání s církvemi zamítnuto
68662 25 1 13.12.2018 15:47 Novela z. o majetkovém vyrovnání s církvemi zamítnuto
68663 25 1 13.12.2018 16:00 Novela z. o majetkovém vyrovnání s církvemi zamítnuto
68664 24 0 18.12.2018 16:24 Pořad schůze zamítnuto
68665 24 0 18.12.2018 16:24 Pořad schůze přijato
68666 24 0 18.12.2018 16:25 Pořad schůze zamítnuto
68667 24 0 18.12.2018 16:27 Pořad schůze zamítnuto
68668 24 0 18.12.2018 16:28 Pořad schůze přijato
68669 24 0 18.12.2018 16:29 Pořad schůze zamítnuto
68670 24 0 18.12.2018 16:30 Pořad schůze přijato
68671 24 0 18.12.2018 16:31 Pořad schůze přijato
68672 24 0 18.12.2018 16:32 Pořad schůze zamítnuto
68673 24 0 18.12.2018 16:34 Pořad schůze zamítnuto
68674 24 0 18.12.2018 17:42 Pořad schůze zamítnuto
68675 24 0 18.12.2018 17:43 Pořad schůze zamítnuto
68676 24 0 18.12.2018 17:44 Pořad schůze zamítnuto
68677 24 0 18.12.2018 18:08 přijato
68678 24 0 18.12.2018 18:10 přijato
68679 24 0 18.12.2018 18:11 zamítnuto
68680 24 0 18.12.2018 18:13 přijato
68681 24 0 18.12.2018 18:14 zamítnuto
68682 24 0 19.12.2018 09:09 Pořad schůze přijato
68683 24 0 19.12.2018 09:10 Pořad schůze přijato
68684 24 0 19.12.2018 09:11 Pořad schůze přijato
68685 24 145 19.12.2018 12:37 Návrh na volbu člena DR SFDI přijato
68686 24 146 19.12.2018 12:39 Návrh na jmenování člena RRTV přijato
68687 24 147 19.12.2018 12:41 Návrh na jmenování členů KR GA ČR přijato
68688 24 148 19.12.2018 12:55 Návrh na volbu kandidátů na člena Rady ÚSTR přijato
68689 24 148 19.12.2018 12:56 Návrh na volbu kandidátů na člena Rady ÚSTR přijato
68690 24 114 19.12.2018 16:06 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 přijato
68691 24 114 19.12.2018 16:11 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 přijato
68692 24 114 19.12.2018 16:47 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 přijato
68693 24 114 19.12.2018 16:49 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68694 24 114 19.12.2018 16:51 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 přijato
68695 24 114 19.12.2018 16:52 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 přijato
68696 24 114 19.12.2018 16:53 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68697 24 114 19.12.2018 16:53 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 přijato
68698 24 114 19.12.2018 16:54 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 přijato
68699 24 114 19.12.2018 16:56 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 přijato
68700 24 114 19.12.2018 16:58 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 přijato
68701 24 114 19.12.2018 16:58 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 přijato
68702 24 114 19.12.2018 17:01 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 přijato
68703 24 114 19.12.2018 17:02 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68704 24 114 19.12.2018 17:03 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68705 24 114 19.12.2018 17:03 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68706 24 114 19.12.2018 17:04 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68707 24 114 19.12.2018 17:04 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68708 24 114 19.12.2018 17:05 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68709 24 114 19.12.2018 17:06 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68710 24 114 19.12.2018 17:06 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68711 24 114 19.12.2018 17:07 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68712 24 114 19.12.2018 17:08 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68713 24 114 19.12.2018 17:08 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68714 24 114 19.12.2018 17:12 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68715 24 114 19.12.2018 17:12 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68716 24 114 19.12.2018 17:13 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68717 24 114 19.12.2018 17:14 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68718 24 114 19.12.2018 17:15 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68719 24 114 19.12.2018 17:15 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68720 24 114 19.12.2018 17:16 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68721 24 114 19.12.2018 17:17 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68722 24 114 19.12.2018 17:17 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68723 24 114 19.12.2018 17:18 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68724 24 114 19.12.2018 17:18 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68725 24 114 19.12.2018 17:19 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68726 24 114 19.12.2018 17:20 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68727 24 114 19.12.2018 17:20 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68728 24 114 19.12.2018 17:21 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68729 24 114 19.12.2018 17:22 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68730 24 114 19.12.2018 17:22 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68731 24 114 19.12.2018 17:23 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68732 24 114 19.12.2018 17:24 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68733 24 114 19.12.2018 17:25 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68734 24 114 19.12.2018 17:25 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68735 24 114 19.12.2018 17:26 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68736 24 114 19.12.2018 17:26 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68737 24 114 19.12.2018 17:27 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68738 24 114 19.12.2018 17:27 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68739 24 114 19.12.2018 17:28 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68740 24 114 19.12.2018 17:29 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68741 24 114 19.12.2018 17:29 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68742 24 114 19.12.2018 17:30 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68743 24 114 19.12.2018 17:30 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68744 24 114 19.12.2018 17:31 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68745 24 114 19.12.2018 17:32 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68746 24 114 19.12.2018 17:32 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68747 24 114 19.12.2018 17:33 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68748 24 114 19.12.2018 17:33 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68749 24 114 19.12.2018 17:34 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68750 24 114 19.12.2018 17:35 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68751 24 114 19.12.2018 17:35 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68752 24 114 19.12.2018 17:36 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68753 24 114 19.12.2018 17:36 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68754 24 114 19.12.2018 17:37 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68755 24 114 19.12.2018 17:38 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68756 24 114 19.12.2018 17:38 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68757 24 114 19.12.2018 17:40 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68758 24 114 19.12.2018 17:40 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68759 24 114 19.12.2018 17:41 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68760 24 114 19.12.2018 17:42 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68761 24 114 19.12.2018 17:42 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68762 24 114 19.12.2018 17:43 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68763 24 114 19.12.2018 17:43 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68764 24 114 19.12.2018 17:44 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68765 24 114 19.12.2018 17:45 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68766 24 114 19.12.2018 17:45 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68767 24 114 19.12.2018 17:46 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68768 24 114 19.12.2018 17:46 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68769 24 114 19.12.2018 17:47 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68770 24 114 19.12.2018 17:48 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68771 24 114 19.12.2018 17:48 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68772 24 114 19.12.2018 17:49 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68773 24 114 19.12.2018 17:50 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68774 24 114 19.12.2018 17:50 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68775 24 114 19.12.2018 17:51 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68776 24 114 19.12.2018 17:51 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68777 24 114 19.12.2018 17:52 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68778 24 114 19.12.2018 17:52 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68779 24 114 19.12.2018 17:53 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68780 24 114 19.12.2018 17:53 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68781 24 114 19.12.2018 17:54 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68782 24 114 19.12.2018 17:55 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68783 24 114 19.12.2018 17:55 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68784 24 114 19.12.2018 17:56 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68785 24 114 19.12.2018 17:56 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68786 24 114 19.12.2018 17:57 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68787 24 114 19.12.2018 17:58 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68788 24 114 19.12.2018 17:58 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68789 24 114 19.12.2018 17:59 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68790 24 114 19.12.2018 17:59 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68791 24 114 19.12.2018 18:00 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68792 24 114 19.12.2018 18:01 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68793 24 114 19.12.2018 18:01 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 přijato
68794 24 114 19.12.2018 18:02 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68795 24 114 19.12.2018 18:02 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68796 24 114 19.12.2018 18:03 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68797 24 114 19.12.2018 18:04 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68798 24 114 19.12.2018 18:04 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68799 24 114 19.12.2018 18:05 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68800 24 114 19.12.2018 18:05 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68801 24 114 19.12.2018 18:06 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68802 24 114 19.12.2018 18:07 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68803 24 114 19.12.2018 18:07 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68804 24 114 19.12.2018 18:08 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68805 24 114 19.12.2018 18:08 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68806 24 114 19.12.2018 18:09 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68807 24 114 19.12.2018 18:36 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 přijato
68808 24 114 19.12.2018 18:38 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 přijato
68809 24 114 19.12.2018 18:39 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68810 24 114 19.12.2018 18:41 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68811 24 114 19.12.2018 18:41 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 přijato
68812 24 114 19.12.2018 18:42 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68813 24 114 19.12.2018 18:43 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68814 24 114 19.12.2018 18:44 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 zamítnuto
68815 24 114 19.12.2018 18:44 Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019 přijato
68816 24 115 19.12.2018 19:29 Střednědobý výhled státního rozpočtu ČR na léta 2020 a 2021 zamítnuto
68817 24 115 19.12.2018 19:29 Střednědobý výhled státního rozpočtu ČR na léta 2020 a 2021 přijato
68818 24 0 20.12.2018 11:05 Pořad schůze přijato
68819 24 0 20.12.2018 11:06 Pořad schůze zamítnuto
68820 24 21 20.12.2018 12:26 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
68821 24 21 20.12.2018 12:30 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
68822 24 21 20.12.2018 12:30 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
68823 24 21 20.12.2018 12:59 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
68824 24 0 21.12.2018 09:09 přijato
68825 24 129 21.12.2018 09:32 Novela z. o léčivech - EU přijato
68826 24 129 21.12.2018 09:33 Novela z. o léčivech - EU zamítnuto
68827 24 129 21.12.2018 09:34 Novela z. o léčivech - EU zamítnuto
68828 24 129 21.12.2018 09:35 Novela z. o léčivech - EU zamítnuto
68829 24 129 21.12.2018 09:35 Novela z. o léčivech - EU zamítnuto
68830 24 129 21.12.2018 09:36 Novela z. o léčivech - EU přijato
68831 24 129 21.12.2018 09:38 Novela z. o léčivech - EU přijato
68832 24 129 21.12.2018 09:38 Novela z. o léčivech - EU přijato
68833 24 129 21.12.2018 09:39 Novela z. o léčivech - EU přijato
68834 24 129 21.12.2018 09:40 Novela z. o léčivech - EU přijato
68835 24 129 21.12.2018 09:40 Novela z. o léčivech - EU přijato
68836 24 129 21.12.2018 09:42 Novela z. o léčivech - EU přijato
68837 24 130 21.12.2018 11:36 Vl. n. z. kterým se mění některé zákony v oblasti daní - EU přijato
68838 24 130 21.12.2018 11:37 Vl. n. z. kterým se mění některé zákony v oblasti daní - EU přijato
68839 24 130 21.12.2018 11:38 Vl. n. z. kterým se mění některé zákony v oblasti daní - EU přijato
68840 24 130 21.12.2018 11:39 Vl. n. z. kterým se mění některé zákony v oblasti daní - EU přijato
68841 24 130 21.12.2018 11:39 Vl. n. z. kterým se mění některé zákony v oblasti daní - EU přijato
68842 24 130 21.12.2018 11:40 Vl. n. z. kterým se mění některé zákony v oblasti daní - EU přijato
68843 24 130 21.12.2018 11:40 Vl. n. z. kterým se mění některé zákony v oblasti daní - EU přijato
68844 24 130 21.12.2018 11:41 Vl. n. z. kterým se mění některé zákony v oblasti daní - EU přijato
68845 24 130 21.12.2018 11:41 Vl. n. z. kterým se mění některé zákony v oblasti daní - EU přijato
68846 24 130 21.12.2018 11:42 Vl. n. z. kterým se mění některé zákony v oblasti daní - EU zamítnuto
68847 24 130 21.12.2018 11:43 Vl. n. z. kterým se mění některé zákony v oblasti daní - EU zamítnuto
68848 24 130 21.12.2018 11:44 Vl. n. z. kterým se mění některé zákony v oblasti daní - EU přijato
68849 24 130 21.12.2018 11:45 Vl. n. z. kterým se mění některé zákony v oblasti daní - EU zamítnuto
68850 24 130 21.12.2018 11:47 Vl. n. z. kterým se mění některé zákony v oblasti daní - EU přijato
68851 24 130 21.12.2018 11:47 Vl. n. z. kterým se mění některé zákony v oblasti daní - EU zamítnuto
68852 24 130 21.12.2018 11:48 Vl. n. z. kterým se mění některé zákony v oblasti daní - EU zamítnuto
68853 24 130 21.12.2018 11:49 Vl. n. z. kterým se mění některé zákony v oblasti daní - EU přijato
68854 24 130 21.12.2018 11:50 Vl. n. z. kterým se mění některé zákony v oblasti daní - EU zamítnuto
68855 24 130 21.12.2018 11:50 Vl. n. z. kterým se mění některé zákony v oblasti daní - EU zamítnuto
68856 24 130 21.12.2018 11:51 Vl. n. z. kterým se mění některé zákony v oblasti daní - EU zamítnuto
68857 24 130 21.12.2018 11:52 Vl. n. z. kterým se mění některé zákony v oblasti daní - EU zamítnuto
68858 24 130 21.12.2018 11:53 Vl. n. z. kterým se mění některé zákony v oblasti daní - EU zamítnuto
68859 24 130 21.12.2018 11:54 Vl. n. z. kterým se mění některé zákony v oblasti daní - EU přijato
68860 24 130 21.12.2018 11:55 Vl. n. z. kterým se mění některé zákony v oblasti daní - EU zamítnuto
68861 24 130 21.12.2018 11:55 Vl. n. z. kterým se mění některé zákony v oblasti daní - EU zamítnuto
68862 24 130 21.12.2018 11:56 Vl. n. z. kterým se mění některé zákony v oblasti daní - EU zamítnuto
68863 24 130 21.12.2018 11:57 Vl. n. z. kterým se mění některé zákony v oblasti daní - EU přijato
68864 24 130 21.12.2018 11:57 Vl. n. z. kterým se mění některé zákony v oblasti daní - EU přijato
68865 24 130 21.12.2018 11:58 Vl. n. z. kterým se mění některé zákony v oblasti daní - EU zamítnuto
68866 24 130 21.12.2018 11:58 Vl. n. z. kterým se mění některé zákony v oblasti daní - EU zamítnuto
68867 24 130 21.12.2018 11:59 Vl. n. z. kterým se mění některé zákony v oblasti daní - EU zamítnuto
68868 24 130 21.12.2018 12:00 Vl. n. z. kterým se mění některé zákony v oblasti daní - EU přijato
68869 24 130 21.12.2018 12:01 Vl. n. z. kterým se mění některé zákony v oblasti daní - EU zamítnuto
68870 24 130 21.12.2018 12:01 Vl. n. z. kterým se mění některé zákony v oblasti daní - EU zamítnuto
68871 24 130 21.12.2018 12:02 Vl. n. z. kterým se mění některé zákony v oblasti daní - EU zamítnuto
68872 24 130 21.12.2018 12:03 Vl. n. z. kterým se mění některé zákony v oblasti daní - EU zamítnuto
68873 24 130 21.12.2018 12:03 Vl. n. z. kterým se mění některé zákony v oblasti daní - EU zamítnuto
68874 24 130 21.12.2018 12:04 Vl. n. z. kterým se mění některé zákony v oblasti daní - EU zamítnuto
68875 24 130 21.12.2018 12:04 Vl. n. z. kterým se mění některé zákony v oblasti daní - EU zamítnuto
68876 24 130 21.12.2018 12:05 Vl. n. z. kterým se mění některé zákony v oblasti daní - EU zamítnuto
68877 24 130 21.12.2018 12:08 Vl. n. z. kterým se mění některé zákony v oblasti daní - EU přijato
68878 24 132 21.12.2018 12:13 Vl.n.z. v souvislosti s nařízením EP a Rady o rtuti - EU přijato
68879 24 132 21.12.2018 12:14 Vl.n.z. v souvislosti s nařízením EP a Rady o rtuti - EU zamítnuto
68880 24 132 21.12.2018 12:14 Vl.n.z. v souvislosti s nařízením EP a Rady o rtuti - EU přijato
68881 24 132 21.12.2018 12:15 Vl.n.z. v souvislosti s nařízením EP a Rady o rtuti - EU přijato
68882 24 116 21.12.2018 12:20 Návrh rozpočtu SFRB na rok 2019 přijato
68883 24 117 21.12.2018 12:28 Rozpočet SFDI na rok 2019 přijato
68884 24 117 21.12.2018 12:29 Rozpočet SFDI na rok 2019 přijato
68885 24 118 21.12.2018 12:33 Dotační programy zemědělství pro rok 2019 přijato
68886 24 119 21.12.2018 12:39 Návrh rozpočtu SZIF na rok 2019 přijato
68887 24 119 21.12.2018 12:39 Návrh rozpočtu SZIF na rok 2019 přijato
68888 26 0 22.01.2019 14:01 přijato
68889 26 0 22.01.2019 14:42 Pořad schůze přijato
68890 26 0 22.01.2019 14:43 Pořad schůze zamítnuto
68891 26 0 22.01.2019 14:44 Pořad schůze zamítnuto
68892 26 0 22.01.2019 14:44 Pořad schůze zamítnuto
68893 26 0 22.01.2019 14:45 Pořad schůze zamítnuto
68894 26 0 22.01.2019 14:46 Pořad schůze přijato
68895 26 0 22.01.2019 14:47 Pořad schůze přijato
68896 26 0 22.01.2019 14:48 Pořad schůze zamítnuto
68897 26 0 22.01.2019 14:49 Pořad schůze zamítnuto
68898 26 0 22.01.2019 14:50 Pořad schůze zamítnuto
68899 26 0 22.01.2019 14:51 Pořad schůze zamítnuto
68900 26 0 22.01.2019 14:52 Pořad schůze zamítnuto
68901 26 0 22.01.2019 14:52 Pořad schůze zamítnuto
68902 26 0 22.01.2019 14:55 Pořad schůze přijato
68903 26 1 22.01.2019 15:51 Novela z. - zákoník práce přijato
68904 26 2 22.01.2019 17:55 Novela z. - insolvenční zákon - EU zamítnuto
68905 26 2 22.01.2019 17:56 Novela z. - insolvenční zákon - EU přijato
68906 26 0 23.01.2019 09:09 Pořad schůze přijato
68907 26 0 23.01.2019 09:09 Pořad schůze přijato
68908 26 0 23.01.2019 09:10 Pořad schůze přijato
68909 26 0 23.01.2019 09:11 Pořad schůze přijato
68910 26 0 23.01.2019 09:12 Pořad schůze zamítnuto
68911 26 144 23.01.2019 09:40 Novela z. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě - EU přijato
68912 26 144 23.01.2019 09:41 Novela z. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě - EU zamítnuto
68913 26 144 23.01.2019 09:42 Novela z. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě - EU zamítnuto
68914 26 144 23.01.2019 09:43 Novela z. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě - EU zamítnuto
68915 26 144 23.01.2019 09:43 Novela z. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě - EU zamítnuto
68916 26 144 23.01.2019 09:44 Novela z. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě - EU zamítnuto
68917 26 144 23.01.2019 09:45 Novela z. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě - EU zamítnuto
68918 26 144 23.01.2019 09:46 Novela z. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě - EU přijato
68919 26 146 23.01.2019 11:39 Novela z. o majetkovém vyrovnání s církvemi zamítnuto
68920 26 146 23.01.2019 11:41 Novela z. o majetkovém vyrovnání s církvemi přijato
68921 26 146 23.01.2019 11:42 Novela z. o majetkovém vyrovnání s církvemi zamítnuto
68922 26 146 23.01.2019 11:43 Novela z. o majetkovém vyrovnání s církvemi přijato
68923 26 146 23.01.2019 11:44 Novela z. o majetkovém vyrovnání s církvemi přijato
68924 26 24 23.01.2019 13:07 Vl.n.z. o úpravě vztahů v souvislosti s vystoupením VB z EU přijato
68925 26 24 23.01.2019 13:09 Vl.n.z. o úpravě vztahů v souvislosti s vystoupením VB z EU přijato
68926 26 24 23.01.2019 13:10 Vl.n.z. o úpravě vztahů v souvislosti s vystoupením VB z EU přijato
68927 26 80 23.01.2019 14:43 Novela z. o státním občanství ČR zamítnuto
68928 26 80 23.01.2019 14:44 Novela z. o státním občanství ČR přijato
68929 26 80 23.01.2019 14:45 Novela z. o státním občanství ČR přijato
68930 26 3 23.01.2019 16:25 Novela z. o státní službě zamítnuto
68931 26 3 23.01.2019 16:26 Novela z. o státní službě přijato
68932 26 4 23.01.2019 16:33 Vl.n.z, kterým se mění volební zákony a soudní řád správní přijato
68933 26 229 24.01.2019 10:11 Písemná interpelace Z. Stanjury na A. Babiąe ve věci plánovaných inves přijato
68934 26 229 24.01.2019 10:13 Písemná interpelace V. Kovářové na A. Babiąe ve věci hospodaření Kance přijato
68935 26 229 24.01.2019 10:15 Písemná interpelace V. Munzara na A. Schillerovou ve věci postupu FS Č přijato
68936 26 229 24.01.2019 10:17 Písemná interpelace O. Richterové na A. Babiąe ve věci řeąení soc.vylo přijato
68937 26 173 24.01.2019 11:06 Inf. o přeletech a průjezdech ozbroj. sil v 2. pololetí 2017 přijato
68938 26 174 24.01.2019 11:09 Inf. o účasti ozbr. sil ČR na voj. cvič. za 2. pol. 2017 přijato
68939 26 175 24.01.2019 11:13 1. doplněk k účasti ozbroj. sil ČR na voj. cvič. v roce 2018 přijato
68940 26 176 24.01.2019 11:17 Inf. o nasazení sil MO v zahraničních operacích v roce 2017 přijato
68941 26 177 24.01.2019 11:21 Inf. o přeletech a průjezdech ozbroj. sil v 1. pololetí 2018 přijato
68942 26 178 24.01.2019 11:26 Rozh. vl. o přeletech a průj.ozbroj.sil přes území ČR - 2019 přijato
68943 26 179 24.01.2019 11:29 2. doplněk k účasti ozbroj. sil ČR na voj. cvič. v roce 2018 přijato
68944 26 180 24.01.2019 11:33 Inf. o účasti ozbroj. sil ČR na voj. cvič. za 1. pol. 2018 přijato
68945 26 181 24.01.2019 11:37 Účast ozbrojených sil ČR na vojenských cvičeních v roce 2019 přijato
68946 26 182 24.01.2019 11:44 Zpráva o činnosti RRTV za rok 2016 přijato
68947 26 185 24.01.2019 11:56 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření ČTK v roce 2016 přijato
68948 26 186 24.01.2019 12:00 Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2017 přijato
68949 26 187 24.01.2019 12:05 Výroční zpráva o činnosti Českého rozhlasu za rok 2017 přijato
68950 26 189 24.01.2019 12:15 Zdravotně pojistné plány zdravotních pojią»oven na rok 2018 přijato
68951 26 190 24.01.2019 12:20 Zpráva o činnosti a hospodaření ÚPDI za rok 2017 přijato
68952 26 192 24.01.2019 12:24 Zpráva o činnosti RRTV za rok 2017 přijato
68953 26 194 24.01.2019 12:27 Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2017 přijato
68954 26 195 24.01.2019 12:36 Zpráva o plnění programů prevence před povodněmi 2017 přijato
68955 26 196 24.01.2019 12:39 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření ČTK v roce 2017 přijato
68956 26 197 24.01.2019 12:46 Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku v roce 2017 přijato
68957 26 198 24.01.2019 12:54 Inf. o pojią»ování vývozu se státní podporou v roce 2017 přijato
68958 26 199 24.01.2019 12:58 Informace o podpořeném financování za rok 2017 přijato
68959 26 0 25.01.2019 09:08 Pořad schůze přijato
68960 26 0 25.01.2019 09:09 Pořad schůze přijato
68961 26 0 25.01.2019 09:10 Pořad schůze přijato
68962 26 0 25.01.2019 09:11 Pořad schůze přijato
68963 26 0 25.01.2019 09:11 Pořad schůze přijato
68964 26 0 25.01.2019 09:12 Pořad schůze přijato
68965 26 217 25.01.2019 09:16 Návrh usnesení PS ke Dni památky obětí holocaustu přijato
68966 26 218 25.01.2019 09:19 Návrh Pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2019 přijato
68967 26 226 25.01.2019 09:23 Informace vlády ČR k řeąení krizové situace na dálnici D1 přijato
68968 26 226 25.01.2019 09:24 Informace vlády ČR k řeąení krizové situace na dálnici D1 zamítnuto
68969 26 226 25.01.2019 09:25 Informace vlády ČR k řeąení krizové situace na dálnici D1 zamítnuto
68970 26 226 25.01.2019 09:25 Informace vlády ČR k řeąení krizové situace na dálnici D1 zamítnuto
68971 26 226 25.01.2019 09:27 Informace vlády ČR k řeąení krizové situace na dálnici D1 zamítnuto
68972 26 226 25.01.2019 09:27 Informace vlády ČR k řeąení krizové situace na dálnici D1 zamítnuto
68973 26 226 25.01.2019 09:28 Informace vlády ČR k řeąení krizové situace na dálnici D1 zamítnuto
68974 26 25 25.01.2019 09:44 Novela z. - transplantační zákon přijato
68975 26 25 25.01.2019 09:47 Novela z. - transplantační zákon přijato
68976 26 25 25.01.2019 09:48 Novela z. - transplantační zákon přijato
68977 26 26 25.01.2019 09:51 Novela z. o volbách do Evropského parlamentu - EU přijato
68978 26 27 25.01.2019 10:00 Novela z. o poskyt. náhrad ąkod způsob.chráněnými živočichy přijato
68979 26 27 25.01.2019 10:04 Novela z. o poskyt. náhrad ąkod způsob.chráněnými živočichy přijato
68980 26 27 25.01.2019 10:06 Novela z. o poskyt. náhrad ąkod způsob.chráněnými živočichy přijato
68981 26 27 25.01.2019 10:07 Novela z. o poskyt. náhrad ąkod způsob.chráněnými živočichy přijato
68982 26 28 25.01.2019 10:41 Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij.zák.o Sbírce zák.a mez.sml. přijato
68983 26 28 25.01.2019 10:42 Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij.zák.o Sbírce zák.a mez.sml. přijato
68984 26 29 25.01.2019 10:57 Novela z. o poątovních službách - EU přijato
68985 26 29 25.01.2019 10:58 Novela z. o poątovních službách - EU přijato
68986 26 29 25.01.2019 10:59 Novela z. o poątovních službách - EU zamítnuto
68987 26 30 25.01.2019 11:27 Vl.n.z, kterým se mění některé zák.na úseku vnitřní správy - EU přijato
68988 26 30 25.01.2019 11:28 Vl.n.z, kterým se mění některé zák.na úseku vnitřní správy - EU zamítnuto
68989 26 33 25.01.2019 12:07 Vl.n.z. - nominační zákon přijato
68990 26 33 25.01.2019 12:08 Vl.n.z. - nominační zákon zamítnuto
68991 26 34 25.01.2019 12:27 Novela z. o zpravodajských službách ČR zamítnuto
68992 26 34 25.01.2019 12:28 Novela z. o zpravodajských službách ČR přijato
68993 26 34 25.01.2019 12:29 Novela z. o zpravodajských službách ČR přijato
68994 26 36 25.01.2019 12:36 N. z. o činnosti inst. zaměstnaneckého penzijního pojiątění - EU přijato
68995 26 36 25.01.2019 12:37 N. z. o činnosti inst. zaměstnaneckého penzijního pojiątění - EU přijato
68996 26 37 25.01.2019 13:27 Novela z. o investičních pobídkách přijato
68997 26 37 25.01.2019 13:28 Novela z. o investičních pobídkách zamítnuto
68998 26 0 29.01.2019 14:08 Pořad schůze přijato
68999 26 0 29.01.2019 14:09 Pořad schůze přijato
69000 26 0 29.01.2019 14:10 Pořad schůze zamítnuto
69001 26 0 29.01.2019 14:11 Pořad schůze zamítnuto
69002 26 31 29.01.2019 16:52 Novela z. o nemocenském pojiątění zamítnuto
69003 26 31 29.01.2019 16:53 Novela z. o nemocenském pojiątění přijato
69004 26 31 29.01.2019 16:55 Novela z. o nemocenském pojiątění přijato
69005 26 31 29.01.2019 16:55 Novela z. o nemocenském pojiątění přijato
69006 26 31 29.01.2019 16:56 Novela z. o nemocenském pojiątění zamítnuto
69007 26 13 29.01.2019 17:33 Novela z. o finanční kontrole - EU přijato
69008 26 18 30.01.2019 09:39 N.z. o náhradním výživném přijato
69009 26 22 30.01.2019 11:46 Novela z. o prodejní době zamítnuto
69010 26 227 30.01.2019 12:32 Návrh na změny zasedacího pořádku v jednacím sále PS přijato
69011 26 165 30.01.2019 12:36 Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny přijato
69012 26 165 30.01.2019 12:36 Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny přijato
69013 26 35 30.01.2019 16:14 Novela z. o místních poplatcích přijato
69014 26 35 30.01.2019 16:16 Novela z. o místních poplatcích zamítnuto
69015 26 35 30.01.2019 16:17 Novela z. o místních poplatcích přijato
69016 26 35 30.01.2019 16:17 Novela z. o místních poplatcích zamítnuto
69017 26 38 30.01.2019 16:39 Novela z. o soudnictví ve věcech mládeže - EU zamítnuto
69018 26 38 30.01.2019 16:40 Novela z. o soudnictví ve věcech mládeže - EU zamítnuto
69019 26 38 30.01.2019 16:40 Novela z. o soudnictví ve věcech mládeže - EU přijato
69020 26 38 30.01.2019 16:42 Novela z. o soudnictví ve věcech mládeže - EU zamítnuto
69021 26 38 30.01.2019 16:42 Novela z. o soudnictví ve věcech mládeže - EU přijato
69022 26 38 30.01.2019 16:43 Novela z. o soudnictví ve věcech mládeže - EU zamítnuto
69023 26 38 30.01.2019 16:44 Novela z. o soudnictví ve věcech mládeže - EU zamítnuto
69024 26 39 30.01.2019 16:53 Vl.n.z. v souvislosti s podporou výkonu práv akcionářů - EU přijato
69025 26 39 30.01.2019 16:54 Vl.n.z. v souvislosti s podporou výkonu práv akcionářů - EU zamítnuto
69026 26 39 30.01.2019 16:55 Vl.n.z. v souvislosti s podporou výkonu práv akcionářů - EU zamítnuto
69027 26 39 30.01.2019 16:55 Vl.n.z. v souvislosti s podporou výkonu práv akcionářů - EU zamítnuto
69028 26 40 30.01.2019 17:19 Vl.n.z. o dráhách - EU přijato
69029 26 40 30.01.2019 17:20 Vl.n.z. o dráhách - EU přijato
69030 26 41 30.01.2019 17:23 Novela z. o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh - EU přijato
69031 26 41 30.01.2019 17:33 Novela z. o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh - EU přijato
69032 26 42 30.01.2019 17:51 Novela z. o státním zastupitelství - EU přijato
69033 26 42 30.01.2019 17:53 Novela z. o státním zastupitelství - EU zamítnuto
69034 26 42 30.01.2019 17:54 Novela z. o státním zastupitelství - EU přijato
69035 26 42 30.01.2019 17:55 Novela z. o státním zastupitelství - EU zamítnuto
69036 26 43 30.01.2019 18:02 Novela z. o Nejvyąąím kontrolním úřadu přijato
69037 26 229 31.01.2019 10:12 Písemná interpelace J. Valenty na A. Babiąe ve věci válečných reparací zamítnuto
69038 26 124 31.01.2019 11:39 Sml. mezi ČR a Běloruskem o důchodovém zabezpečení přijato
69039 26 5 01.02.2019 09:04 Novela z. - autorský zákon - EU zamítnuto
69040 26 5 01.02.2019 09:05 Novela z. - autorský zákon - EU přijato
69041 26 5 01.02.2019 09:06 Novela z. - autorský zákon - EU zamítnuto
69042 26 5 01.02.2019 09:07 Novela z. - autorský zákon - EU přijato
69043 26 145 01.02.2019 09:17 Vl.n.z. o přístupnosti internetových stránek a mob. aplikací - EU přijato
69044 26 145 01.02.2019 09:18 Vl.n.z. o přístupnosti internetových stránek a mob. aplikací - EU přijato
69045 26 145 01.02.2019 09:19 Vl.n.z. o přístupnosti internetových stránek a mob. aplikací - EU přijato
69046 26 145 01.02.2019 09:20 Vl.n.z. o přístupnosti internetových stránek a mob. aplikací - EU přijato
69047 26 145 01.02.2019 09:21 Vl.n.z. o přístupnosti internetových stránek a mob. aplikací - EU zamítnuto
69048 26 145 01.02.2019 09:21 Vl.n.z. o přístupnosti internetových stránek a mob. aplikací - EU zamítnuto
69049 26 145 01.02.2019 09:22 Vl.n.z. o přístupnosti internetových stránek a mob. aplikací - EU přijato
69050 26 145 01.02.2019 09:23 Vl.n.z. o přístupnosti internetových stránek a mob. aplikací - EU přijato
69051 26 11 01.02.2019 10:36 Novela z. o pobytu cizinců na území ČR - EU zamítnuto
69052 26 0 12.02.2019 14:32 Pořad schůze přijato
69053 26 0 12.02.2019 14:33 Pořad schůze přijato
69054 26 0 12.02.2019 14:34 Pořad schůze zamítnuto
69055 26 0 12.02.2019 14:35 Pořad schůze zamítnuto
69056 26 0 12.02.2019 14:35 Pořad schůze přijato
69057 26 0 12.02.2019 14:36 Pořad schůze zamítnuto
69058 26 219 12.02.2019 14:40 Žádost o vyslovení souhlasu PS k trestnímu stíhání M. Roznera přijato
69059 26 228 12.02.2019 14:44 Návrh usnesení PS k pověření orgánu PS přijato
69060 26 56 12.02.2019 14:50 Novela z. o dráhách přijato
69061 26 83 12.02.2019 15:11 Novela z. o provozu vozidel na poz. komunikacích přijato
69062 26 83 12.02.2019 15:12 Novela z. o provozu vozidel na poz. komunikacích zamítnuto
69063 26 83 12.02.2019 15:12 Novela z. o provozu vozidel na poz. komunikacích zamítnuto
69064 26 97 12.02.2019 16:13 Novela z. - stavební zákon přijato
69065 26 97 12.02.2019 16:14 Novela z. - stavební zákon přijato
69066 26 97 12.02.2019 16:15 Novela z. - stavební zákon přijato
69067 26 172 12.02.2019 16:21 Návrh na volbu náhradníka SR VZP ČR přijato
69068 26 64 12.02.2019 17:19 Novela z. - trestní zákoník přijato
69069 26 64 12.02.2019 17:20 Novela z. - trestní zákoník přijato
69070 26 64 12.02.2019 17:21 Novela z. - trestní zákoník zamítnuto
69071 26 64 12.02.2019 17:22 Novela z. - trestní zákoník přijato
69072 26 43 12.02.2019 18:51 Novela z. o Nejvyąąím kontrolním úřadu zamítnuto
69073 26 43 12.02.2019 18:52 Novela z. o Nejvyąąím kontrolním úřadu přijato
69074 26 43 12.02.2019 18:53 Novela z. o Nejvyąąím kontrolním úřadu přijato
69075 26 43 12.02.2019 18:53 Novela z. o Nejvyąąím kontrolním úřadu přijato
69076 26 43 12.02.2019 18:55 Novela z. o Nejvyąąím kontrolním úřadu přijato
69077 26 44 12.02.2019 18:55 Novela ústav. z. - Ústava ČR zamítnuto
69078 26 44 12.02.2019 18:57 Novela ústav. z. - Ústava ČR přijato
69079 26 0 13.02.2019 09:04 Pořad schůze přijato
69080 26 154 13.02.2019 09:07 Novela z. o finanční kontrole - EU přijato
69081 26 154 13.02.2019 09:08 Novela z. o finanční kontrole - EU přijato
69082 26 154 13.02.2019 09:09 Novela z. o finanční kontrole - EU přijato
69083 26 32 13.02.2019 10:19 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69084 26 32 13.02.2019 10:20 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69085 26 32 13.02.2019 10:21 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69086 26 32 13.02.2019 10:21 Novela z. o evidenci tržeb - EU přijato
69087 26 32 13.02.2019 10:28 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69088 26 32 13.02.2019 10:29 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69089 26 32 13.02.2019 10:30 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69090 26 32 13.02.2019 10:30 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69091 26 32 13.02.2019 10:31 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69092 26 32 13.02.2019 10:31 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69093 26 32 13.02.2019 10:32 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69094 26 32 13.02.2019 10:32 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69095 26 32 13.02.2019 10:33 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69096 26 32 13.02.2019 10:33 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69097 26 32 13.02.2019 10:34 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69098 26 32 13.02.2019 10:34 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69099 26 32 13.02.2019 10:40 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69100 26 32 13.02.2019 10:44 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69101 26 118 13.02.2019 11:02 Doh. mezi ČR a vládou Mongolska o leteckých službách přijato
69102 26 120 13.02.2019 11:09 Meziamerická úmluva o vzájemné pomoci v trestních věcech přijato
69103 26 121 13.02.2019 11:16 Změna Přílohy I Mezinárodní úml. proti dopingu ve sportu přijato
69104 26 121 13.02.2019 11:17 Změna Přílohy I Mezinárodní úml. proti dopingu ve sportu přijato
69105 26 121 13.02.2019 11:18 Změna Přílohy I Mezinárodní úml. proti dopingu ve sportu přijato
69106 26 121 13.02.2019 11:19 Změna Přílohy I Mezinárodní úml. proti dopingu ve sportu přijato
69107 26 122 13.02.2019 11:22 Doh.mezi ČR a Íránem o vzájemné podpoře a ochraně investic přijato
69108 26 123 13.02.2019 11:38 Odvolání výhrady k Úmluvě o počítačové kriminalitě zamítnuto
69109 26 123 13.02.2019 11:39 Odvolání výhrady k Úmluvě o počítačové kriminalitě přijato
69110 26 125 13.02.2019 11:45 Prot.prodlužující Dohodu mezi ČR a USA o vědec. spolup. přijato
69111 26 125 13.02.2019 11:46 Prot.prodlužující Dohodu mezi ČR a USA o vědec. spolup. přijato
69112 26 126 13.02.2019 11:53 Změny z roku 2016 k Úmluvě MOP o práci na moři přijato
69113 26 127 13.02.2019 11:57 Prot.o změně Úml.o mezinárodním civilním letectví přijato
69114 26 128 13.02.2019 12:02 Doh.mezi ČR a Král.Saúdské Arábie o let. dopravních službách přijato
69115 26 129 13.02.2019 12:10 Prot. o odstranění nezákon. obch. s tabák. výrobky přijato
69116 26 131 13.02.2019 12:21 Změna čl. 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu přijato
69117 26 131 13.02.2019 12:21 Změna čl. 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu přijato
69118 26 131 13.02.2019 12:22 Změna čl. 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu přijato
69119 26 132 13.02.2019 12:29 Změna čl. 124 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu přijato
69120 26 132 13.02.2019 12:29 Změna čl. 124 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu přijato
69121 26 133 13.02.2019 12:32 Změny příloh Úml.o ochr.stěh.druhů volně žij.živočichů přijato
69122 26 134 13.02.2019 12:37 Dohoda mezi ČR a Kambodž. královstvím o leteckých službách přijato
69123 26 135 13.02.2019 12:43 Dodat. prot. k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně přijato
69124 26 136 13.02.2019 12:49 Sml. mezi ČR a Koreou o zamezení dvojímu zdanění přijato
69125 26 137 13.02.2019 12:54 Úml.o implemen. opatření k boji proti snižování daň. základu přijato
69126 26 138 13.02.2019 12:58 Úml. o ochraně rostlin a živočichů přijato
69127 26 44 13.02.2019 14:32 Novela ústav. z. - Ústava ČR přijato
69128 26 44 13.02.2019 14:34 Novela ústav. z. - Ústava ČR přijato
69129 26 44 13.02.2019 14:35 Novela ústav. z. - Ústava ČR zamítnuto
69130 26 44 13.02.2019 14:35 Novela ústav. z. - Ústava ČR přijato
69131 26 44 13.02.2019 14:36 Novela ústav. z. - Ústava ČR zamítnuto
69132 26 45 13.02.2019 14:38 Novela z. o Nejvyąąím kontrolním úřadu zamítnuto
69133 26 45 13.02.2019 14:39 Novela z. o Nejvyąąím kontrolním úřadu zamítnuto
69134 26 45 13.02.2019 14:40 Novela z. o Nejvyąąím kontrolním úřadu přijato
69135 26 45 13.02.2019 14:41 Novela z. o Nejvyąąím kontrolním úřadu přijato
69136 26 45 13.02.2019 14:43 Novela z. o Nejvyąąím kontrolním úřadu přijato
69137 26 139 13.02.2019 14:51 Úml. Rady Evropy o filmové koprodukci v rev. znění přijato
69138 26 140 13.02.2019 14:57 Akta Světové poątovní unie přijato
69139 26 141 13.02.2019 15:10 Dohoda o založení mezinárodní nadace EU-LAC zamítnuto
69140 26 141 13.02.2019 15:12 Dohoda o založení mezinárodní nadace EU-LAC přijato
69141 26 141 13.02.2019 15:12 Dohoda o založení mezinárodní nadace EU-LAC zamítnuto
69142 26 142 13.02.2019 15:21 Dohoda o strategickém partnerství mezi EU a Japonskem přijato
69143 26 143 13.02.2019 15:31 Opční prot.k úml.OSN o právech osob se zdravotním postižením přijato
69144 26 143 13.02.2019 15:31 Opční prot.k úml.OSN o právech osob se zdravotním postižením přijato
69145 26 143 13.02.2019 15:32 Opční prot.k úml.OSN o právech osob se zdravotním postižením přijato
69146 26 119 13.02.2019 15:41 Doh.o partnerství mezi EU a ES pro atom.energ. a Arménií přijato
69147 26 130 13.02.2019 15:48 Prot. o udržitelném zemědělství a rozvoji venkova přijato
69148 26 130 13.02.2019 15:50 Prot. o udržitelném zemědělství a rozvoji venkova přijato
69149 26 130 13.02.2019 15:51 Prot. o udržitelném zemědělství a rozvoji venkova přijato
69150 26 0 13.02.2019 15:54 přijato
69151 26 0 13.02.2019 15:55 zamítnuto
69152 26 0 13.02.2019 15:55 přijato
69153 27 0 05.03.2019 14:02 přijato
69154 27 0 05.03.2019 14:49 Pořad schůze přijato
69155 27 0 05.03.2019 14:50 Pořad schůze přijato
69156 27 0 05.03.2019 14:51 Pořad schůze přijato
69157 27 0 05.03.2019 14:52 Pořad schůze zamítnuto
69158 27 0 05.03.2019 14:53 Pořad schůze zamítnuto
69159 27 0 05.03.2019 14:54 Pořad schůze zamítnuto
69160 27 0 05.03.2019 14:54 Pořad schůze zamítnuto
69161 27 0 05.03.2019 14:55 Pořad schůze zamítnuto
69162 27 0 05.03.2019 14:56 Pořad schůze přijato
69163 27 0 05.03.2019 14:57 Pořad schůze přijato
69164 27 0 05.03.2019 14:57 Pořad schůze přijato
69165 27 0 05.03.2019 14:58 Pořad schůze zamítnuto
69166 27 0 05.03.2019 15:00 Pořad schůze přijato
69167 27 0 05.03.2019 15:01 Pořad schůze přijato
69168 27 0 05.03.2019 15:03 Pořad schůze přijato
69169 27 0 05.03.2019 15:03 Pořad schůze zamítnuto
69170 27 0 05.03.2019 15:04 Pořad schůze zamítnuto
69171 27 0 05.03.2019 15:07 Pořad schůze přijato
69172 27 0 05.03.2019 15:08 Pořad schůze zamítnuto
69173 27 0 05.03.2019 15:09 Pořad schůze přijato
69174 27 0 05.03.2019 15:10 Pořad schůze přijato
69175 27 0 05.03.2019 15:11 Pořad schůze zamítnuto
69176 27 0 05.03.2019 15:12 Pořad schůze zamítnuto
69177 27 0 05.03.2019 15:13 Pořad schůze přijato
69178 27 0 05.03.2019 15:13 Pořad schůze zamítnuto
69179 27 0 05.03.2019 15:14 Pořad schůze zamítnuto
69180 27 0 05.03.2019 15:15 Pořad schůze zamítnuto
69181 27 0 05.03.2019 15:16 Pořad schůze přijato
69182 27 9 05.03.2019 15:29 Novela z. o podpoře regionálního rozvoje přijato
69183 27 10 05.03.2019 15:49 Novela z. o ochraně spotřebitele - EU přijato
69184 27 10 05.03.2019 15:51 Novela z. o ochraně spotřebitele - EU přijato
69185 27 11 05.03.2019 16:41 Novela z. o služeb. poměru přísluąníků bezpečnostních sborů zamítnuto
69186 27 11 05.03.2019 16:42 Novela z. o služeb. poměru přísluąníků bezpečnostních sborů přijato
69187 27 11 05.03.2019 16:44 Novela z. o služeb. poměru přísluąníků bezpečnostních sborů zamítnuto
69188 27 11 05.03.2019 16:45 Novela z. o služeb. poměru přísluąníků bezpečnostních sborů zamítnuto
69189 27 11 05.03.2019 16:45 Novela z. o služeb. poměru přísluąníků bezpečnostních sborů přijato
69190 27 12 05.03.2019 17:12 Novela z. o hospodaření energií - EU přijato
69191 27 12 05.03.2019 17:13 Novela z. o hospodaření energií - EU zamítnuto
69192 27 12 05.03.2019 17:13 Novela z. o hospodaření energií - EU zamítnuto
69193 27 13 05.03.2019 18:57 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích zamítnuto
69194 27 13 05.03.2019 18:58 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích zamítnuto
69195 27 13 05.03.2019 18:59 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích zamítnuto
69196 27 0 06.03.2019 09:07 Pořad schůze přijato
69197 27 0 06.03.2019 09:08 Pořad schůze zamítnuto
69198 27 0 06.03.2019 09:09 Pořad schůze přijato
69199 27 98 06.03.2019 09:33 Vl.n.z. o znalcích, znaleckých kanc. a znaleckých ústavech - EU přijato
69200 27 98 06.03.2019 09:41 Vl.n.z. o znalcích, znaleckých kanc. a znaleckých ústavech - EU přijato
69201 27 98 06.03.2019 09:43 Vl.n.z. o znalcích, znaleckých kanc. a znaleckých ústavech - EU přijato
69202 27 98 06.03.2019 09:46 Vl.n.z. o znalcích, znaleckých kanc. a znaleckých ústavech - EU zamítnuto
69203 27 98 06.03.2019 09:47 Vl.n.z. o znalcích, znaleckých kanc. a znaleckých ústavech - EU přijato
69204 27 98 06.03.2019 09:48 Vl.n.z. o znalcích, znaleckých kanc. a znaleckých ústavech - EU zamítnuto
69205 27 98 06.03.2019 09:48 Vl.n.z. o znalcích, znaleckých kanc. a znaleckých ústavech - EU zamítnuto
69206 27 98 06.03.2019 09:49 Vl.n.z. o znalcích, znaleckých kanc. a znaleckých ústavech - EU zamítnuto
69207 27 98 06.03.2019 09:50 Vl.n.z. o znalcích, znaleckých kanc. a znaleckých ústavech - EU zamítnuto
69208 27 98 06.03.2019 09:51 Vl.n.z. o znalcích, znaleckých kanc. a znaleckých ústavech - EU zamítnuto
69209 27 98 06.03.2019 09:52 Vl.n.z. o znalcích, znaleckých kanc. a znaleckých ústavech - EU zamítnuto
69210 27 98 06.03.2019 09:52 Vl.n.z. o znalcích, znaleckých kanc. a znaleckých ústavech - EU zamítnuto
69211 27 98 06.03.2019 09:53 Vl.n.z. o znalcích, znaleckých kanc. a znaleckých ústavech - EU přijato
69212 27 98 06.03.2019 09:54 Vl.n.z. o znalcích, znaleckých kanc. a znaleckých ústavech - EU zamítnuto
69213 27 98 06.03.2019 09:55 Vl.n.z. o znalcích, znaleckých kanc. a znaleckých ústavech - EU zamítnuto
69214 27 98 06.03.2019 09:56 Vl.n.z. o znalcích, znaleckých kanc. a znaleckých ústavech - EU zamítnuto
69215 27 98 06.03.2019 09:56 Vl.n.z. o znalcích, znaleckých kanc. a znaleckých ústavech - EU přijato
69216 27 98 06.03.2019 09:57 Vl.n.z. o znalcích, znaleckých kanc. a znaleckých ústavech - EU přijato
69217 27 98 06.03.2019 09:58 Vl.n.z. o znalcích, znaleckých kanc. a znaleckých ústavech - EU přijato
69218 27 98 06.03.2019 09:59 Vl.n.z. o znalcích, znaleckých kanc. a znaleckých ústavech - EU přijato
69219 27 98 06.03.2019 10:00 Vl.n.z. o znalcích, znaleckých kanc. a znaleckých ústavech - EU přijato
69220 27 98 06.03.2019 10:01 Vl.n.z. o znalcích, znaleckých kanc. a znaleckých ústavech - EU přijato
69221 27 98 06.03.2019 10:02 Vl.n.z. o znalcích, znaleckých kanc. a znaleckých ústavech - EU přijato
69222 27 98 06.03.2019 10:03 Vl.n.z. o znalcích, znaleckých kanc. a znaleckých ústavech - EU přijato
69223 27 99 06.03.2019 10:47 Vl.n.z. o soudních tlumočnících a soudních překladatelích - EU přijato
69224 27 99 06.03.2019 10:47 Vl.n.z. o soudních tlumočnících a soudních překladatelích - EU přijato
69225 27 99 06.03.2019 10:48 Vl.n.z. o soudních tlumočnících a soudních překladatelích - EU přijato
69226 27 99 06.03.2019 10:49 Vl.n.z. o soudních tlumočnících a soudních překladatelích - EU přijato
69227 27 99 06.03.2019 10:50 Vl.n.z. o soudních tlumočnících a soudních překladatelích - EU zamítnuto
69228 27 99 06.03.2019 10:51 Vl.n.z. o soudních tlumočnících a soudních překladatelích - EU přijato
69229 27 99 06.03.2019 10:56 Vl.n.z. o soudních tlumočnících a soudních překladatelích - EU přijato
69230 27 99 06.03.2019 10:58 Vl.n.z. o soudních tlumočnících a soudních překladatelích - EU zamítnuto
69231 27 99 06.03.2019 10:58 Vl.n.z. o soudních tlumočnících a soudních překladatelích - EU přijato
69232 27 100 06.03.2019 11:04 Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij. z. o znalcích a soud.tlum. - EU přijato
69233 27 100 06.03.2019 11:05 Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij. z. o znalcích a soud.tlum. - EU přijato
69234 27 100 06.03.2019 11:06 Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij. z. o znalcích a soud.tlum. - EU přijato
69235 27 101 06.03.2019 11:14 Novela z. o vnitrozemské plavbě - EU přijato
69236 27 101 06.03.2019 11:15 Novela z. o vnitrozemské plavbě - EU přijato
69237 27 101 06.03.2019 11:16 Novela z. o vnitrozemské plavbě - EU zamítnuto
69238 27 101 06.03.2019 11:17 Novela z. o vnitrozemské plavbě - EU přijato
69239 27 101 06.03.2019 11:18 Novela z. o vnitrozemské plavbě - EU zamítnuto
69240 27 101 06.03.2019 11:19 Novela z. o vnitrozemské plavbě - EU přijato
69241 27 104 06.03.2019 11:33 Novela z. o majetku České republiky přijato
69242 27 105 06.03.2019 11:39 Novela z. o nemocenském pojiątění přijato
69243 27 106 06.03.2019 11:57 Novela z. o vnitrozemské plavbě přijato
69244 27 106 06.03.2019 11:58 Novela z. o vnitrozemské plavbě přijato
69245 27 106 06.03.2019 11:59 Novela z. o vnitrozemské plavbě zamítnuto
69246 27 106 06.03.2019 12:00 Novela z. o vnitrozemské plavbě zamítnuto
69247 27 106 06.03.2019 12:00 Novela z. o vnitrozemské plavbě zamítnuto
69248 27 106 06.03.2019 12:01 Novela z. o vnitrozemské plavbě zamítnuto
69249 27 106 06.03.2019 12:02 Novela z. o vnitrozemské plavbě přijato
69250 27 106 06.03.2019 12:03 Novela z. o vnitrozemské plavbě přijato
69251 27 106 06.03.2019 12:04 Novela z. o vnitrozemské plavbě přijato
69252 27 155 06.03.2019 12:33 Připomenutí významu a zásluh Aloise Raąína zamítnuto
69253 27 155 06.03.2019 12:34 Připomenutí významu a zásluh Aloise Raąína přijato
69254 27 16 06.03.2019 15:53 Novela z. o lesích (lesní zákon) přijato
69255 27 16 06.03.2019 15:54 Novela z. o lesích (lesní zákon) přijato
69256 27 156 06.03.2019 16:13 Návrh usnesení PS ke sněmovnímu tisku 382 zamítnuto
69257 27 156 06.03.2019 16:14 Návrh usnesení PS ke sněmovnímu tisku 382 přijato
69258 27 156 06.03.2019 16:14 Návrh usnesení PS ke sněmovnímu tisku 382 zamítnuto
69259 27 13 06.03.2019 16:16 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích přijato
69260 27 14 06.03.2019 17:13 Novela z. - daňový řád přijato
69261 27 15 06.03.2019 18:04 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích zamítnuto
69262 27 15 06.03.2019 18:05 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích přijato
69263 27 17 06.03.2019 18:40 Novela z. o obchodních korporacích - EU přijato
69264 27 17 06.03.2019 18:42 Novela z. o obchodních korporacích - EU přijato
69265 27 17 06.03.2019 18:43 Novela z. o obchodních korporacích - EU zamítnuto
69266 27 17 06.03.2019 18:43 Novela z. o obchodních korporacích - EU přijato
69267 27 17 06.03.2019 18:44 Novela z. o obchodních korporacích - EU přijato
69268 27 18 06.03.2019 18:54 Novela z. o pohonných hmotách přijato
69269 27 157 07.03.2019 09:06 Písemná interpelace J. Michálka na A. Babiąe ve věci neprůhledného hos přijato
69270 27 157 07.03.2019 09:55 Písemná interpelace V. Munzara na A. Schillerovou ve věci postupu FS Č zamítnuto
69271 27 157 07.03.2019 10:26 Písemná interpelace V. Munzara na A. Schillerovou ve věci odměňování ú zamítnuto
69272 27 88 07.03.2019 11:05 Rámcová dohoda mezi EU a Austrálií přijato
69273 27 89 07.03.2019 11:14 Dodat. prot. k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně přijato
69274 27 90 07.03.2019 11:22 Sml. mezi ČR a Ghanou o zamezení dvojímu zdanění přijato
69275 27 91 07.03.2019 11:31 Změny příloh A a C Stockholmské úmluvy přijato
69276 27 92 07.03.2019 11:40 Změna a ukonč.Doh.mezi ČR a Polskem o podp.inv. přijato
69277 27 93 07.03.2019 11:48 Změna Doh.mezi ČR a Lotyąskem o podp.a vzáj.ochr.inv. přijato
69278 27 86 07.03.2019 12:06 Návrh doporučení Rady o přístupu prac.a OSVČ k soc.ochraně zamítnuto
69279 27 132 07.03.2019 12:12 Doporučení MOP č. 205 o zam.a důst.práci pro mír a odolnost přijato
69280 27 95 07.03.2019 12:42 Doh.o ochraně investic mezi EU a Singapurem přijato
69281 27 96 07.03.2019 12:53 Dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Singapurem přijato
69282 27 96 07.03.2019 12:54 Dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Singapurem přijato
69283 27 97 07.03.2019 12:58 Sml.mezi ČR a SR o aktualizaci hraničního dokum.díla přijato
69284 27 97 07.03.2019 12:59 Sml.mezi ČR a SR o aktualizaci hraničního dokum.díla zamítnuto
69285 27 0 08.03.2019 09:35 Pořad schůze přijato
69286 27 0 08.03.2019 09:36 Pořad schůze přijato
69287 27 0 08.03.2019 09:36 Pořad schůze přijato
69288 27 0 08.03.2019 09:37 Pořad schůze zamítnuto
69289 27 0 08.03.2019 09:38 Pořad schůze zamítnuto
69290 27 0 08.03.2019 09:39 Pořad schůze zamítnuto
69291 27 103 08.03.2019 10:30 Novela z. o svobodném přístupu k informacím zamítnuto
69292 27 103 08.03.2019 10:31 Novela z. o svobodném přístupu k informacím zamítnuto
69293 27 103 08.03.2019 10:32 Novela z. o svobodném přístupu k informacím zamítnuto
69294 27 103 08.03.2019 10:32 Novela z. o svobodném přístupu k informacím zamítnuto
69295 27 103 08.03.2019 10:34 Novela z. o svobodném přístupu k informacím přijato
69296 27 103 08.03.2019 10:38 Novela z. o svobodném přístupu k informacím zamítnuto
69297 27 103 08.03.2019 10:39 Novela z. o svobodném přístupu k informacím přijato
69298 27 103 08.03.2019 10:39 Novela z. o svobodném přístupu k informacím přijato
69299 27 103 08.03.2019 10:40 Novela z. o svobodném přístupu k informacím přijato
69300 27 103 08.03.2019 10:41 Novela z. o svobodném přístupu k informacím zamítnuto
69301 27 103 08.03.2019 10:49 Novela z. o svobodném přístupu k informacím zamítnuto
69302 27 103 08.03.2019 10:50 Novela z. o svobodném přístupu k informacím zamítnuto
69303 27 103 08.03.2019 10:51 Novela z. o svobodném přístupu k informacím přijato
69304 27 103 08.03.2019 10:52 Novela z. o svobodném přístupu k informacím zamítnuto
69305 27 103 08.03.2019 10:53 Novela z. o svobodném přístupu k informacím přijato
69306 27 103 08.03.2019 10:53 Novela z. o svobodném přístupu k informacím zamítnuto
69307 27 103 08.03.2019 10:54 Novela z. o svobodném přístupu k informacím zamítnuto
69308 27 103 08.03.2019 10:55 Novela z. o svobodném přístupu k informacím zamítnuto
69309 27 103 08.03.2019 10:56 Novela z. o svobodném přístupu k informacím zamítnuto
69310 27 103 08.03.2019 10:56 Novela z. o svobodném přístupu k informacím zamítnuto
69311 27 103 08.03.2019 10:57 Novela z. o svobodném přístupu k informacím zamítnuto
69312 27 103 08.03.2019 10:58 Novela z. o svobodném přístupu k informacím zamítnuto
69313 27 103 08.03.2019 10:59 Novela z. o svobodném přístupu k informacím zamítnuto
69314 27 103 08.03.2019 10:59 Novela z. o svobodném přístupu k informacím zamítnuto
69315 27 103 08.03.2019 11:00 Novela z. o svobodném přístupu k informacím zamítnuto
69316 27 103 08.03.2019 11:01 Novela z. o svobodném přístupu k informacím zamítnuto
69317 27 103 08.03.2019 11:02 Novela z. o svobodném přístupu k informacím přijato
69318 27 103 08.03.2019 11:03 Novela z. o svobodném přístupu k informacím zamítnuto
69319 27 103 08.03.2019 11:04 Novela z. o svobodném přístupu k informacím přijato
69320 27 107 08.03.2019 11:18 N.z., kterým se mění zák. opatření Senátu č. 340/2013 Sb. přijato
69321 27 107 08.03.2019 11:20 N.z., kterým se mění zák. opatření Senátu č. 340/2013 Sb. přijato
69322 27 107 08.03.2019 11:21 N.z., kterým se mění zák. opatření Senátu č. 340/2013 Sb. zamítnuto
69323 27 107 08.03.2019 11:22 N.z., kterým se mění zák. opatření Senátu č. 340/2013 Sb. zamítnuto
69324 27 107 08.03.2019 11:22 N.z., kterým se mění zák. opatření Senátu č. 340/2013 Sb. zamítnuto
69325 27 107 08.03.2019 11:23 N.z., kterým se mění zák. opatření Senátu č. 340/2013 Sb. zamítnuto
69326 27 107 08.03.2019 11:24 N.z., kterým se mění zák. opatření Senátu č. 340/2013 Sb. zamítnuto
69327 27 107 08.03.2019 11:24 N.z., kterým se mění zák. opatření Senátu č. 340/2013 Sb. zamítnuto
69328 27 107 08.03.2019 11:25 N.z., kterým se mění zák. opatření Senátu č. 340/2013 Sb. zamítnuto
69329 27 107 08.03.2019 11:26 N.z., kterým se mění zák. opatření Senátu č. 340/2013 Sb. přijato
69330 27 108 08.03.2019 12:51 Novela z. o prodejní době zamítnuto
69331 27 108 08.03.2019 12:53 Novela z. o prodejní době přijato
69332 27 108 08.03.2019 12:53 Novela z. o prodejní době zamítnuto
69333 27 108 08.03.2019 12:54 Novela z. o prodejní době zamítnuto
69334 27 108 08.03.2019 12:55 Novela z. o prodejní době zamítnuto
69335 27 108 08.03.2019 12:55 Novela z. o prodejní době zamítnuto
69336 27 108 08.03.2019 12:56 Novela z. o prodejní době přijato
69337 27 109 08.03.2019 13:46 Novela z. o podpoře sportu přijato
69338 27 109 08.03.2019 13:47 Novela z. o podpoře sportu přijato
69339 27 109 08.03.2019 13:47 Novela z. o podpoře sportu zamítnuto
69340 27 109 08.03.2019 13:47 Novela z. o podpoře sportu přijato
69341 27 109 08.03.2019 13:48 Novela z. o podpoře sportu zamítnuto
69342 27 109 08.03.2019 13:49 Novela z. o podpoře sportu zamítnuto
69343 27 109 08.03.2019 13:50 Novela z. o podpoře sportu zamítnuto
69344 27 109 08.03.2019 13:50 Novela z. o podpoře sportu zamítnuto
69345 27 109 08.03.2019 13:51 Novela z. o podpoře sportu zamítnuto
69346 27 109 08.03.2019 13:52 Novela z. o podpoře sportu zamítnuto
69347 27 109 08.03.2019 13:53 Novela z. o podpoře sportu zamítnuto
69348 27 109 08.03.2019 13:53 Novela z. o podpoře sportu zamítnuto
69349 27 109 08.03.2019 13:54 Novela z. o podpoře sportu přijato
69350 27 109 08.03.2019 13:55 Novela z. o podpoře sportu zamítnuto
69351 27 109 08.03.2019 13:56 Novela z. o podpoře sportu zamítnuto
69352 27 109 08.03.2019 13:57 Novela z. o podpoře sportu přijato
69353 27 109 08.03.2019 13:57 Novela z. o podpoře sportu přijato
69354 27 109 08.03.2019 13:58 Novela z. o podpoře sportu přijato
69355 27 109 08.03.2019 13:59 Novela z. o podpoře sportu přijato
69356 27 0 12.03.2019 15:41 Pořad schůze přijato
69357 27 0 12.03.2019 15:42 Pořad schůze zamítnuto
69358 27 0 12.03.2019 15:43 Pořad schůze zamítnuto
69359 27 0 12.03.2019 15:43 Pořad schůze zamítnuto
69360 27 0 12.03.2019 15:44 Pořad schůze přijato
69361 27 0 12.03.2019 15:45 Pořad schůze přijato
69362 27 0 12.03.2019 15:46 Pořad schůze zamítnuto
69363 27 0 12.03.2019 17:22 přijato
69364 27 1 12.03.2019 17:23 Vl.n.z. o zpracování osobních údajů - EU přijato
69365 27 2 12.03.2019 17:44 Vl.n.z. o zpracování osobních údajů - související - EU zamítnuto
69366 27 2 12.03.2019 17:45 Vl.n.z. o zpracování osobních údajů - související - EU přijato
69367 27 3 12.03.2019 19:02 Vl. n. z. kterým se mění některé zákony v oblasti daní - EU zamítnuto
69368 27 3 12.03.2019 19:04 Vl. n. z. kterým se mění některé zákony v oblasti daní - EU přijato
69369 27 0 13.03.2019 09:08 Pořad schůze přijato
69370 27 0 13.03.2019 09:08 Pořad schůze přijato
69371 27 0 13.03.2019 09:09 Pořad schůze přijato
69372 27 0 13.03.2019 09:10 Pořad schůze zamítnuto
69373 27 0 13.03.2019 09:10 Pořad schůze přijato
69374 27 102 13.03.2019 09:35 Novela z. o pobytu cizinců na území ČR - EU přijato
69375 27 102 13.03.2019 09:36 Novela z. o pobytu cizinců na území ČR - EU přijato
69376 27 102 13.03.2019 09:37 Novela z. o pobytu cizinců na území ČR - EU zamítnuto
69377 27 102 13.03.2019 09:38 Novela z. o pobytu cizinců na území ČR - EU přijato
69378 27 102 13.03.2019 09:39 Novela z. o pobytu cizinců na území ČR - EU zamítnuto
69379 27 102 13.03.2019 09:40 Novela z. o pobytu cizinců na území ČR - EU přijato
69380 27 102 13.03.2019 09:41 Novela z. o pobytu cizinců na území ČR - EU zamítnuto
69381 27 102 13.03.2019 09:43 Novela z. o pobytu cizinců na území ČR - EU přijato
69382 27 102 13.03.2019 09:44 Novela z. o pobytu cizinců na území ČR - EU přijato
69383 27 102 13.03.2019 09:45 Novela z. o pobytu cizinců na území ČR - EU zamítnuto
69384 27 102 13.03.2019 09:47 Novela z. o pobytu cizinců na území ČR - EU zamítnuto
69385 27 102 13.03.2019 09:47 Novela z. o pobytu cizinců na území ČR - EU přijato
69386 27 102 13.03.2019 09:48 Novela z. o pobytu cizinců na území ČR - EU přijato
69387 27 102 13.03.2019 09:49 Novela z. o pobytu cizinců na území ČR - EU přijato
69388 27 102 13.03.2019 09:50 Novela z. o pobytu cizinců na území ČR - EU přijato
69389 27 102 13.03.2019 09:51 Novela z. o pobytu cizinců na území ČR - EU zamítnuto
69390 27 102 13.03.2019 09:52 Novela z. o pobytu cizinců na území ČR - EU přijato
69391 27 102 13.03.2019 09:53 Novela z. o pobytu cizinců na území ČR - EU přijato
69392 27 102 13.03.2019 09:54 Novela z. o pobytu cizinců na území ČR - EU přijato
69393 27 102 13.03.2019 09:55 Novela z. o pobytu cizinců na území ČR - EU přijato
69394 27 102 13.03.2019 09:55 Novela z. o pobytu cizinců na území ČR - EU přijato
69395 27 102 13.03.2019 09:56 Novela z. o pobytu cizinců na území ČR - EU přijato
69396 27 102 13.03.2019 09:57 Novela z. o pobytu cizinců na území ČR - EU přijato
69397 27 102 13.03.2019 09:58 Novela z. o pobytu cizinců na území ČR - EU přijato
69398 27 102 13.03.2019 09:59 Novela z. o pobytu cizinců na území ČR - EU přijato
69399 27 102 13.03.2019 10:00 Novela z. o pobytu cizinců na území ČR - EU přijato
69400 27 109 13.03.2019 10:05 Novela z. o podpoře sportu přijato
69401 27 109 13.03.2019 10:06 Novela z. o podpoře sportu přijato
69402 27 109 13.03.2019 10:07 Novela z. o podpoře sportu zamítnuto
69403 27 109 13.03.2019 10:08 Novela z. o podpoře sportu zamítnuto
69404 27 109 13.03.2019 10:09 Novela z. o podpoře sportu zamítnuto
69405 27 109 13.03.2019 10:10 Novela z. o podpoře sportu zamítnuto
69406 27 109 13.03.2019 10:11 Novela z. o podpoře sportu přijato
69407 27 110 13.03.2019 11:50 Novela z. o obcích zamítnuto
69408 27 110 13.03.2019 11:52 Novela z. o obcích zamítnuto
69409 27 110 13.03.2019 11:55 Novela z. o obcích přijato
69410 27 110 13.03.2019 11:55 Novela z. o obcích zamítnuto
69411 27 110 13.03.2019 11:56 Novela z. o obcích zamítnuto
69412 27 110 13.03.2019 11:57 Novela z. o obcích zamítnuto
69413 27 110 13.03.2019 11:58 Novela z. o obcích zamítnuto
69414 27 110 13.03.2019 11:58 Novela z. o obcích zamítnuto
69415 27 110 13.03.2019 11:59 Novela z. o obcích přijato
69416 27 6 13.03.2019 12:16 N. z. o činnosti inst. zaměstnaneckého penzijního pojiątění - EU zamítnuto
69417 27 115 13.03.2019 12:32 Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny přijato
69418 27 115 13.03.2019 12:33 Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny přijato
69419 27 116 13.03.2019 12:38 Návrh na volbu člena DR SFDI přijato
69420 27 117 13.03.2019 12:40 Návrh na jmenování členů RRTV přijato
69421 27 118 13.03.2019 12:44 Návrh na volbu kandidátů na člena Rady ÚSTR přijato
69422 27 119 13.03.2019 12:46 Návrh na volbu člena Dozorčí rady Vinařského fondu přijato
69423 27 120 13.03.2019 12:48 Návrh na volbu členů RČRo přijato
69424 27 121 13.03.2019 12:57 Návrh na volbu zástupce Veřejného ochránce práv přijato
69425 27 21 13.03.2019 14:49 Vl.n.z. o územně správním členění státu přijato
69426 27 147 13.03.2019 16:21 Žádost o vyslovení souhlasu PS k trestnímu stíhání M. Roznera zamítnuto
69427 27 53 13.03.2019 17:46 Novela z. - živnostenský zákon zamítnuto
69428 27 53 13.03.2019 17:47 Novela z. - živnostenský zákon zamítnuto
69429 27 53 13.03.2019 17:48 Novela z. - živnostenský zákon zamítnuto
69430 27 53 13.03.2019 17:49 Novela z. - živnostenský zákon přijato
69431 27 53 13.03.2019 17:50 Novela z. - živnostenský zákon přijato
69432 27 19 13.03.2019 17:55 Novela z. o Státním pozemkovém úřadu přijato
69433 27 22 13.03.2019 17:57 Novela z. o krmivech - EU přijato
69434 27 0 14.03.2019 11:06 Pořad schůze přijato
69435 27 0 14.03.2019 11:07 Pořad schůze přijato
69436 27 0 15.03.2019 09:30 Pořad schůze přijato
69437 27 0 15.03.2019 09:31 Pořad schůze přijato
69438 27 0 15.03.2019 09:32 Pořad schůze zamítnuto
69439 27 0 15.03.2019 09:33 Pořad schůze zamítnuto
69440 27 0 15.03.2019 09:34 Pořad schůze přijato
69441 27 87 15.03.2019 09:44 Návrh nařízení Rady v souvislosti s vystoupením VB z EU přijato
69442 27 22 15.03.2019 09:46 Novela z. o krmivech - EU přijato
69443 27 24 15.03.2019 09:50 Novela z. o lesích (lesní zákon) přijato
69444 27 24 15.03.2019 11:05 Novela z. o lesích (lesní zákon) přijato
69445 27 24 15.03.2019 11:07 Novela z. o lesích (lesní zákon) přijato
69446 27 24 15.03.2019 11:07 Novela z. o lesích (lesní zákon) zamítnuto
69447 27 24 15.03.2019 11:08 Novela z. o lesích (lesní zákon) přijato
69448 27 5 15.03.2019 13:17 Novela z. o pojistném na sociální zabezpečení zamítnuto
69449 27 0 26.03.2019 14:07 Pořad schůze přijato
69450 27 0 26.03.2019 14:07 Pořad schůze přijato
69451 27 0 26.03.2019 14:08 Pořad schůze přijato
69452 27 163 26.03.2019 14:13 Návrh na změnu usnesení PS č. 58 ze dne 12. prosince 2017 přijato
69453 27 80 26.03.2019 14:22 Novela z. o zemědělství přijato
69454 27 25 26.03.2019 14:44 Novela z. o pozemních komunikacích přijato
69455 27 0 26.03.2019 18:13 Sloučená rozprava k bodům 37 a 38 přijato
69456 27 151 26.03.2019 19:09 Kontrola plnění usnesení PS č. 66 zamítnuto
69457 27 151 26.03.2019 19:10 Kontrola plnění usnesení PS č. 66 zamítnuto
69458 27 151 26.03.2019 19:11 Kontrola plnění usnesení PS č. 66 přijato
69459 27 151 26.03.2019 19:12 Kontrola plnění usnesení PS č. 66 přijato
69460 27 151 26.03.2019 19:13 Kontrola plnění usnesení PS č. 66 přijato
69461 27 151 26.03.2019 19:14 Kontrola plnění usnesení PS č. 66 přijato
69462 27 151 26.03.2019 19:14 Kontrola plnění usnesení PS č. 66 přijato
69463 27 151 26.03.2019 19:15 Kontrola plnění usnesení PS č. 66 přijato
69464 27 0 27.03.2019 10:16 přijato
69465 27 0 27.03.2019 10:19 přijato
69466 27 151 27.03.2019 10:37 Kontrola plnění usnesení PS č. 66 zamítnuto
69467 27 151 27.03.2019 10:38 Kontrola plnění usnesení PS č. 66 zamítnuto
69468 27 151 27.03.2019 10:39 Kontrola plnění usnesení PS č. 66 přijato
69469 27 151 27.03.2019 10:40 Kontrola plnění usnesení PS č. 66 zamítnuto
69470 27 0 27.03.2019 10:57 Pořad schůze zamítnuto
69471 27 160 27.03.2019 12:40 Návrh na jmenování členů KR GA ČR přijato
69472 27 161 27.03.2019 12:42 Návrh na jmenování členů KR TA ČR přijato
69473 27 159 27.03.2019 17:30 Postoj vlády k problémům s financováním sociálních služeb přijato
69474 27 159 27.03.2019 17:31 Postoj vlády k problémům s financováním sociálních služeb zamítnuto
69475 27 159 27.03.2019 17:32 Postoj vlády k problémům s financováním sociálních služeb přijato
69476 27 159 27.03.2019 17:33 Postoj vlády k problémům s financováním sociálních služeb přijato
69477 27 159 27.03.2019 17:34 Postoj vlády k problémům s financováním sociálních služeb zamítnuto
69478 27 159 27.03.2019 17:35 Postoj vlády k problémům s financováním sociálních služeb zamítnuto
69479 27 159 27.03.2019 17:36 Postoj vlády k problémům s financováním sociálních služeb přijato
69480 27 159 27.03.2019 17:37 Postoj vlády k problémům s financováním sociálních služeb přijato
69481 27 159 27.03.2019 17:38 Postoj vlády k problémům s financováním sociálních služeb zamítnuto
69482 27 149 27.03.2019 17:50 Informace vlády o výběrovém řízení na mýtný systém zamítnuto
69483 27 149 27.03.2019 18:37 Informace vlády o výběrovém řízení na mýtný systém zamítnuto
69484 27 149 27.03.2019 19:21 Informace vlády o výběrovém řízení na mýtný systém zamítnuto
69485 27 149 27.03.2019 19:31 Informace vlády o výběrovém řízení na mýtný systém zamítnuto
69486 27 149 27.03.2019 20:11 Informace vlády o výběrovém řízení na mýtný systém přijato
69487 28 0 16.04.2019 14:09 přijato
69488 28 0 16.04.2019 15:05 Pořad schůze přijato
69489 28 0 16.04.2019 15:06 Pořad schůze přijato
69490 28 0 16.04.2019 15:08 Pořad schůze zamítnuto
69491 28 0 16.04.2019 15:09 Pořad schůze zamítnuto
69492 28 0 16.04.2019 15:10 Pořad schůze zamítnuto
69493 28 0 16.04.2019 15:11 Pořad schůze zamítnuto
69494 28 0 16.04.2019 15:12 Pořad schůze zamítnuto
69495 28 0 16.04.2019 15:12 Pořad schůze zamítnuto
69496 28 0 16.04.2019 15:13 Pořad schůze zamítnuto
69497 28 0 16.04.2019 15:14 Pořad schůze přijato
69498 28 0 16.04.2019 15:15 Pořad schůze přijato
69499 28 0 16.04.2019 15:16 Pořad schůze přijato
69500 28 0 16.04.2019 15:16 Pořad schůze přijato
69501 28 0 16.04.2019 15:17 Pořad schůze zamítnuto
69502 28 0 16.04.2019 15:19 Pořad schůze zamítnuto
69503 28 0 16.04.2019 15:20 Pořad schůze zamítnuto
69504 28 0 16.04.2019 15:21 Pořad schůze zamítnuto
69505 28 0 16.04.2019 15:21 Pořad schůze zamítnuto
69506 28 0 16.04.2019 15:22 Pořad schůze zamítnuto
69507 28 0 16.04.2019 15:23 Pořad schůze přijato
69508 28 0 16.04.2019 15:25 Pořad schůze zamítnuto
69509 28 0 16.04.2019 15:26 Pořad schůze zamítnuto
69510 28 0 16.04.2019 15:26 Pořad schůze zamítnuto
69511 28 0 16.04.2019 15:28 Pořad schůze zamítnuto
69512 28 0 16.04.2019 15:28 Pořad schůze zamítnuto
69513 28 0 16.04.2019 15:29 Pořad schůze přijato
69514 28 214 16.04.2019 15:36 Návrh na změny zasedacího pořádku v jednacím sále PS zamítnuto
69515 28 214 16.04.2019 15:36 Návrh na změny zasedacího pořádku v jednacím sále PS přijato
69516 28 0 17.04.2019 09:09 Pořad schůze přijato
69517 28 0 17.04.2019 09:10 Pořad schůze přijato
69518 28 0 17.04.2019 09:11 Pořad schůze zamítnuto
69519 28 0 17.04.2019 09:12 Pořad schůze zamítnuto
69520 28 145 17.04.2019 09:27 N. z. o činnosti inst. zaměstnaneckého penzijního pojiątění - EU přijato
69521 28 145 17.04.2019 09:29 N. z. o činnosti inst. zaměstnaneckého penzijního pojiątění - EU zamítnuto
69522 28 145 17.04.2019 09:30 N. z. o činnosti inst. zaměstnaneckého penzijního pojiątění - EU zamítnuto
69523 28 145 17.04.2019 09:31 N. z. o činnosti inst. zaměstnaneckého penzijního pojiątění - EU zamítnuto
69524 28 145 17.04.2019 09:32 N. z. o činnosti inst. zaměstnaneckého penzijního pojiątění - EU přijato
69525 28 145 17.04.2019 09:33 N. z. o činnosti inst. zaměstnaneckého penzijního pojiątění - EU přijato
69526 28 4 17.04.2019 10:36 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69527 28 4 17.04.2019 11:26 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69528 28 170 17.04.2019 13:15 Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny přijato
69529 28 170 17.04.2019 13:16 Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny přijato
69530 28 170 17.04.2019 13:16 Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny přijato
69531 28 170 17.04.2019 13:17 Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny přijato
69532 28 170 17.04.2019 13:17 Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny přijato
69533 28 170 17.04.2019 13:18 Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny přijato
69534 28 170 17.04.2019 13:18 Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny přijato
69535 28 170 17.04.2019 13:19 Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny přijato
69536 28 170 17.04.2019 13:19 Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny přijato
69537 28 170 17.04.2019 13:20 Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny přijato
69538 28 170 17.04.2019 13:20 Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny přijato
69539 28 170 17.04.2019 13:21 Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny přijato
69540 28 170 17.04.2019 13:22 Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny přijato
69541 28 170 17.04.2019 13:22 Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny přijato
69542 28 170 17.04.2019 13:22 Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny přijato
69543 28 170 17.04.2019 13:23 Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny přijato
69544 28 170 17.04.2019 13:23 Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny přijato
69545 28 170 17.04.2019 13:24 Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny přijato
69546 28 170 17.04.2019 13:24 Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny přijato
69547 28 170 17.04.2019 13:25 Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny přijato
69548 28 170 17.04.2019 13:25 Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny přijato
69549 28 170 17.04.2019 13:26 Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny přijato
69550 28 170 17.04.2019 13:26 Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny přijato
69551 28 170 17.04.2019 13:27 Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny přijato
69552 28 38 17.04.2019 15:28 Vl.n.z. o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu zamítnuto
69553 28 38 17.04.2019 15:29 Vl.n.z. o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu přijato
69554 28 38 17.04.2019 15:30 Vl.n.z. o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu zamítnuto
69555 28 38 17.04.2019 15:31 Vl.n.z. o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu přijato
69556 28 217 18.04.2019 10:49 Písemná interpelace V. Kovářové na A. Babiąe ve věci ceny energií přijato
69557 28 217 18.04.2019 10:54 Písemná interpelace Z. Stanjury na J. Maláčovou ve věci daląích kroků přijato
69558 28 0 18.04.2019 11:06 Pořad schůze přijato
69559 28 0 18.04.2019 11:08 Pořad schůze přijato
69560 28 215 18.04.2019 11:14 Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu státního závě přijato
69561 28 204 18.04.2019 11:19 Návrh změny rozpočtu SFRB na rok 2019 přijato
69562 28 189 18.04.2019 11:27 Zpr. o činnosti kontrolní rady GA ČR říjen 2017 - září 2018 přijato
69563 28 189 18.04.2019 11:27 Zpr. o činnosti kontrolní rady GA ČR říjen 2017 - září 2018 přijato
69564 28 115 18.04.2019 11:35 Prot.prodlužující Dohodu mezi ČR a USA o vědec. spolup. přijato
69565 28 116 18.04.2019 11:39 Doh. mezi ČR a vládou Mongolska o leteckých službách přijato
69566 28 117 18.04.2019 11:45 Doh.o partnerství mezi EU a ES pro atom.energ. a Arménií přijato
69567 28 118 18.04.2019 11:52 Meziamerická úmluva o vzájemné pomoci v trestních věcech přijato
69568 28 119 18.04.2019 12:00 Změna Přílohy I Mezinárodní úml. proti dopingu ve sportu přijato
69569 28 120 18.04.2019 12:14 Doh.mezi ČR a Íránem o vzájemné podpoře a ochraně investic přijato
69570 28 121 18.04.2019 12:25 Odvolání výhrady k Úmluvě o počítačové kriminalitě přijato
69571 28 122 18.04.2019 12:28 Sml. mezi ČR a Běloruskem o důchodovém zabezpečení přijato
69572 28 123 18.04.2019 12:33 Změny z roku 2016 k Úmluvě MOP o práci na moři přijato
69573 28 126 18.04.2019 12:40 Prot. o odstranění nezákon. obch. s tabák. výrobky přijato
69574 28 127 18.04.2019 12:46 Prot. o udržitelném zemědělství a rozvoji venkova přijato
69575 28 128 18.04.2019 13:00 Změna čl. 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu přijato
69576 28 0 23.04.2019 14:25 Pořad schůze přijato
69577 28 0 23.04.2019 14:26 Pořad schůze přijato
69578 28 0 23.04.2019 14:27 Pořad schůze zamítnuto
69579 28 0 23.04.2019 14:28 Pořad schůze přijato
69580 28 0 23.04.2019 14:30 Pořad schůze zamítnuto
69581 28 0 23.04.2019 14:31 Pořad schůze zamítnuto
69582 28 0 23.04.2019 14:31 Pořad schůze zamítnuto
69583 28 0 23.04.2019 14:33 Pořad schůze zamítnuto
69584 28 0 23.04.2019 14:34 Pořad schůze zamítnuto
69585 28 1 23.04.2019 17:26 Novela z. o majetkovém vyrovnání s církvemi přijato
69586 28 2 23.04.2019 17:56 Novela z. o finanční kontrole - EU zamítnuto
69587 28 2 23.04.2019 17:57 Novela z. o finanční kontrole - EU přijato
69588 28 42 23.04.2019 18:10 Novela z. - energetický zákon přijato
69589 28 43 23.04.2019 18:16 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích přijato
69590 28 27 24.04.2019 10:51 Novela z. o elektronických komunikacích přijato
69591 28 27 24.04.2019 10:52 Novela z. o elektronických komunikacích přijato
69592 28 29 24.04.2019 12:53 Vl.n.z. o realitním zprostředkování - EU zamítnuto
69593 28 29 24.04.2019 12:54 Vl.n.z. o realitním zprostředkování - EU zamítnuto
69594 28 29 24.04.2019 12:55 Vl.n.z. o realitním zprostředkování - EU přijato
69595 28 29 24.04.2019 12:55 Vl.n.z. o realitním zprostředkování - EU přijato
69596 28 22 24.04.2019 14:41 Novela z. o státním občanství ČR zamítnuto
69597 28 30 24.04.2019 14:59 Vl.n.z. - v oblasti regulace podnikání na finančním trhu - EU přijato
69598 28 31 24.04.2019 15:15 Novela z. - občanský zákoník přijato
69599 28 32 24.04.2019 16:29 Novela z. o Státním fondu rozvoje bydlení zamítnuto
69600 28 32 24.04.2019 16:30 Novela z. o Státním fondu rozvoje bydlení přijato
69601 28 32 24.04.2019 16:31 Novela z. o Státním fondu rozvoje bydlení přijato
69602 28 33 24.04.2019 16:45 Novela z. - veterinární zákon - EU přijato
69603 28 33 24.04.2019 16:46 Novela z. - veterinární zákon - EU přijato
69604 28 34 24.04.2019 16:54 Novela z. o rostlinolékařské péči - EU přijato
69605 28 34 24.04.2019 16:55 Novela z. o rostlinolékařské péči - EU přijato
69606 28 35 24.04.2019 18:12 Vl.n.z. o náhradě újmy způs.povinným očkováním přijato
69607 28 35 24.04.2019 18:13 Vl.n.z. o náhradě újmy způs.povinným očkováním zamítnuto
69608 28 35 24.04.2019 18:14 Vl.n.z. o náhradě újmy způs.povinným očkováním přijato
69609 29 0 25.04.2019 10:01 přijato
69610 29 0 25.04.2019 13:19 Pořad schůze zamítnuto
69611 28 0 26.04.2019 09:08 Pořad schůze přijato
69612 28 0 26.04.2019 09:08 Pořad schůze přijato
69613 28 0 26.04.2019 09:09 Pořad schůze zamítnuto
69614 28 170 26.04.2019 09:13 Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny přijato
69615 28 170 26.04.2019 09:16 Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny přijato
69616 28 170 26.04.2019 09:16 Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny přijato
69617 28 170 26.04.2019 09:17 Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny přijato
69618 28 172 26.04.2019 09:21 Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie přijato
69619 28 173 26.04.2019 09:24 Návrh na volbu kandidátů na členy Rady ÚSTR přijato
69620 28 174 26.04.2019 09:26 Návrh na volbu členů Dozorčí rady Vinařského fondu přijato
69621 28 40 26.04.2019 11:20 Novela z. o důchodovém pojiątění přijato
69622 28 40 26.04.2019 11:21 Novela z. o důchodovém pojiątění přijato
69623 28 40 26.04.2019 11:22 Novela z. o důchodovém pojiątění přijato
69624 28 36 26.04.2019 13:33 Novela z. o jednacím řádu PS přijato
69625 28 37 26.04.2019 13:48 Novela z. o silniční dopravě - EU přijato
69626 28 88 26.04.2019 13:54 Novela z. o pozemních komunikacích přijato
69627 28 217 09.05.2019 10:30 Písemná interpelace Z. Stanjury na J. Maláčovou ve věci daląích kroků zamítnuto
69628 28 0 09.05.2019 10:37 Pořad schůze přijato
69629 28 0 09.05.2019 10:37 Pořad schůze přijato
69630 28 0 09.05.2019 10:38 Pořad schůze zamítnuto
69631 28 0 09.05.2019 10:39 Pořad schůze přijato
69632 28 180 09.05.2019 11:00 Návrh státního závěrečného účtu ČR za rok 2017 přijato
69633 28 216 09.05.2019 11:08 Informace předsedy vlády o rozhodnutí EP o dvojí kvalitě potravin přijato
69634 28 180 09.05.2019 11:22 Návrh státního závěrečného účtu ČR za rok 2017 přijato
69635 28 180 09.05.2019 11:23 Návrh státního závěrečného účtu ČR za rok 2017 přijato
69636 28 0 10.05.2019 09:08 Pořad schůze zamítnuto
69637 28 148 10.05.2019 10:02 Novela z. o služeb. poměru přísluąníků bezpečnostních sborů přijato
69638 28 148 10.05.2019 10:15 Novela z. o služeb. poměru přísluąníků bezpečnostních sborů přijato
69639 28 148 10.05.2019 10:16 Novela z. o služeb. poměru přísluąníků bezpečnostních sborů přijato
69640 28 148 10.05.2019 10:17 Novela z. o služeb. poměru přísluąníků bezpečnostních sborů přijato
69641 28 148 10.05.2019 10:17 Novela z. o služeb. poměru přísluąníků bezpečnostních sborů zamítnuto
69642 28 148 10.05.2019 10:18 Novela z. o služeb. poměru přísluąníků bezpečnostních sborů zamítnuto
69643 28 148 10.05.2019 10:19 Novela z. o služeb. poměru přísluąníků bezpečnostních sborů přijato
69644 28 148 10.05.2019 10:20 Novela z. o služeb. poměru přísluąníků bezpečnostních sborů přijato
69645 28 146 10.05.2019 11:09 Novela z. o pojistném na sociální zabezpečení přijato
69646 28 146 10.05.2019 11:10 Novela z. o pojistném na sociální zabezpečení zamítnuto
69647 28 146 10.05.2019 11:11 Novela z. o pojistném na sociální zabezpečení zamítnuto
69648 28 146 10.05.2019 11:12 Novela z. o pojistném na sociální zabezpečení přijato
69649 28 146 10.05.2019 11:19 Novela z. o pojistném na sociální zabezpečení přijato
69650 28 146 10.05.2019 11:21 Novela z. o pojistném na sociální zabezpečení přijato
69651 28 146 10.05.2019 11:22 Novela z. o pojistném na sociální zabezpečení zamítnuto
69652 28 146 10.05.2019 11:23 Novela z. o pojistném na sociální zabezpečení zamítnuto
69653 28 146 10.05.2019 11:24 Novela z. o pojistném na sociální zabezpečení zamítnuto
69654 28 146 10.05.2019 11:45 Novela z. o pojistném na sociální zabezpečení přijato
69655 28 147 10.05.2019 14:00 Novela z. o evidenci tržeb - EU přijato
69656 30 0 28.05.2019 14:01 přijato
69657 30 0 28.05.2019 14:30 Pořad schůze přijato
69658 30 0 28.05.2019 14:31 Pořad schůze přijato
69659 30 0 28.05.2019 14:31 Pořad schůze přijato
69660 30 0 28.05.2019 14:32 Pořad schůze přijato
69661 30 0 28.05.2019 14:33 Pořad schůze zamítnuto
69662 30 0 28.05.2019 14:35 Pořad schůze přijato
69663 30 0 28.05.2019 14:36 Pořad schůze zamítnuto
69664 30 0 28.05.2019 14:38 Pořad schůze zamítnuto
69665 30 0 28.05.2019 14:39 Pořad schůze zamítnuto
69666 30 0 28.05.2019 14:39 Pořad schůze zamítnuto
69667 30 0 28.05.2019 14:40 Pořad schůze zamítnuto
69668 30 0 28.05.2019 14:41 Pořad schůze zamítnuto
69669 30 0 28.05.2019 14:42 Pořad schůze zamítnuto
69670 30 0 28.05.2019 14:43 Pořad schůze zamítnuto
69671 30 0 28.05.2019 14:43 Pořad schůze přijato
69672 30 0 28.05.2019 14:45 přijato
69673 30 38 28.05.2019 15:36 N.z. o právu na digitální služby přijato
69674 30 38 28.05.2019 15:37 N.z. o právu na digitální služby přijato
69675 30 40 28.05.2019 15:54 Novela z. o základních registrech zamítnuto
69676 30 40 28.05.2019 15:55 Novela z. o základních registrech přijato
69677 30 41 28.05.2019 17:31 Novela z. - zákoník práce zamítnuto
69678 30 41 28.05.2019 17:32 Novela z. - zákoník práce přijato
69679 30 42 28.05.2019 17:47 Novela z. - trestní zákoník - EU přijato
69680 30 44 28.05.2019 18:00 Novela z.o podpoře výzkumu,experimentálního vývoje a inovací zamítnuto
69681 30 44 28.05.2019 18:04 Novela z.o podpoře výzkumu,experimentálního vývoje a inovací přijato
69682 30 45 28.05.2019 18:14 Novela z. - exekuční řád přijato
69683 30 45 28.05.2019 18:30 Novela z. - exekuční řád přijato
69684 30 0 29.05.2019 09:05 Pořad schůze zamítnuto
69685 30 148 29.05.2019 09:26 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69686 30 148 29.05.2019 09:51 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69687 30 148 29.05.2019 10:00 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69688 30 148 29.05.2019 10:01 Novela z. o evidenci tržeb - EU přijato
69689 30 148 29.05.2019 10:48 Novela z. o evidenci tržeb - EU přijato
69690 30 148 29.05.2019 10:49 Novela z. o evidenci tržeb - EU přijato
69691 30 148 29.05.2019 10:50 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69692 30 148 29.05.2019 10:51 Novela z. o evidenci tržeb - EU přijato
69693 30 148 29.05.2019 10:52 Novela z. o evidenci tržeb - EU přijato
69694 30 148 29.05.2019 10:52 Novela z. o evidenci tržeb - EU přijato
69695 30 148 29.05.2019 10:53 Novela z. o evidenci tržeb - EU přijato
69696 30 148 29.05.2019 10:54 Novela z. o evidenci tržeb - EU přijato
69697 30 148 29.05.2019 10:55 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69698 30 148 29.05.2019 10:56 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69699 30 148 29.05.2019 10:56 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69700 30 148 29.05.2019 10:57 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69701 30 148 29.05.2019 10:58 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69702 30 148 29.05.2019 10:59 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69703 30 148 29.05.2019 11:00 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69704 30 148 29.05.2019 11:01 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69705 30 148 29.05.2019 11:01 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69706 30 148 29.05.2019 11:02 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69707 30 148 29.05.2019 11:03 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69708 30 148 29.05.2019 11:04 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69709 30 148 29.05.2019 11:05 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69710 30 148 29.05.2019 11:05 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69711 30 148 29.05.2019 11:06 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69712 30 148 29.05.2019 11:07 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69713 30 148 29.05.2019 11:08 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69714 30 148 29.05.2019 11:09 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69715 30 148 29.05.2019 11:11 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69716 30 148 29.05.2019 11:12 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69717 30 148 29.05.2019 11:12 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69718 30 148 29.05.2019 11:14 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69719 30 148 29.05.2019 11:15 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69720 30 148 29.05.2019 11:15 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69721 30 148 29.05.2019 11:16 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69722 30 148 29.05.2019 11:17 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69723 30 148 29.05.2019 11:18 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69724 30 148 29.05.2019 11:18 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69725 30 148 29.05.2019 11:19 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69726 30 148 29.05.2019 11:20 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69727 30 148 29.05.2019 11:21 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69728 30 148 29.05.2019 11:22 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69729 30 148 29.05.2019 11:22 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69730 30 148 29.05.2019 11:24 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69731 30 148 29.05.2019 11:25 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69732 30 148 29.05.2019 11:25 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69733 30 148 29.05.2019 11:26 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69734 30 148 29.05.2019 11:27 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69735 30 148 29.05.2019 11:27 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69736 30 148 29.05.2019 11:28 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69737 30 148 29.05.2019 11:29 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69738 30 148 29.05.2019 11:29 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69739 30 148 29.05.2019 11:30 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69740 30 148 29.05.2019 11:31 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69741 30 148 29.05.2019 11:31 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69742 30 148 29.05.2019 11:34 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69743 30 148 29.05.2019 11:37 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69744 30 148 29.05.2019 11:38 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69745 30 148 29.05.2019 11:39 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69746 30 148 29.05.2019 11:41 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69747 30 148 29.05.2019 11:42 Novela z. o evidenci tržeb - EU přijato
69748 30 148 29.05.2019 11:44 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69749 30 148 29.05.2019 11:45 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69750 30 148 29.05.2019 11:46 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69751 30 148 29.05.2019 11:47 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69752 30 148 29.05.2019 12:05 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69753 30 148 29.05.2019 12:06 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69754 30 148 29.05.2019 12:06 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69755 30 148 29.05.2019 12:07 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69756 30 148 29.05.2019 12:07 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69757 30 148 29.05.2019 12:08 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69758 30 148 29.05.2019 12:08 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69759 30 148 29.05.2019 12:09 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69760 30 148 29.05.2019 12:09 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69761 30 148 29.05.2019 12:10 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69762 30 148 29.05.2019 12:10 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69763 30 148 29.05.2019 12:11 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69764 30 148 29.05.2019 12:11 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69765 30 148 29.05.2019 12:12 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69766 30 148 29.05.2019 12:12 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69767 30 148 29.05.2019 12:13 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69768 30 148 29.05.2019 12:14 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69769 30 148 29.05.2019 12:14 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69770 30 148 29.05.2019 12:15 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69771 30 148 29.05.2019 12:15 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69772 30 148 29.05.2019 12:16 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69773 30 148 29.05.2019 12:16 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69774 30 148 29.05.2019 12:17 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69775 30 148 29.05.2019 12:17 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69776 30 148 29.05.2019 12:18 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69777 30 148 29.05.2019 12:18 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69778 30 148 29.05.2019 12:19 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69779 30 148 29.05.2019 12:19 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69780 30 148 29.05.2019 12:20 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69781 30 148 29.05.2019 12:20 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69782 30 148 29.05.2019 12:21 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69783 30 148 29.05.2019 12:21 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69784 30 148 29.05.2019 12:22 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69785 30 148 29.05.2019 12:22 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69786 30 148 29.05.2019 12:23 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69787 30 148 29.05.2019 12:23 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69788 30 148 29.05.2019 12:24 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69789 30 148 29.05.2019 12:24 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69790 30 148 29.05.2019 12:25 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69791 30 148 29.05.2019 12:25 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69792 30 148 29.05.2019 12:26 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69793 30 148 29.05.2019 12:27 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69794 30 148 29.05.2019 12:27 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69795 30 148 29.05.2019 12:28 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69796 30 148 29.05.2019 12:28 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69797 30 148 29.05.2019 12:29 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69798 30 148 29.05.2019 12:29 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69799 30 148 29.05.2019 12:30 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69800 30 148 29.05.2019 12:30 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69801 30 148 29.05.2019 12:31 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69802 30 148 29.05.2019 12:31 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69803 30 148 29.05.2019 12:32 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69804 30 148 29.05.2019 12:33 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69805 30 148 29.05.2019 12:33 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69806 30 148 29.05.2019 12:34 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69807 30 148 29.05.2019 12:34 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69808 30 148 29.05.2019 12:35 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69809 30 148 29.05.2019 12:35 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69810 30 148 29.05.2019 12:36 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69811 30 148 29.05.2019 12:36 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69812 30 148 29.05.2019 12:37 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69813 30 148 29.05.2019 12:37 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69814 30 148 29.05.2019 12:38 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69815 30 148 29.05.2019 12:38 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69816 30 148 29.05.2019 12:39 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69817 30 148 29.05.2019 12:39 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69818 30 148 29.05.2019 12:40 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69819 30 148 29.05.2019 12:41 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69820 30 148 29.05.2019 12:41 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69821 30 148 29.05.2019 12:42 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69822 30 148 29.05.2019 12:42 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69823 30 148 29.05.2019 12:43 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69824 30 148 29.05.2019 12:43 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69825 30 148 29.05.2019 12:44 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69826 30 148 29.05.2019 12:44 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69827 30 148 29.05.2019 12:45 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69828 30 148 29.05.2019 12:46 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69829 30 148 29.05.2019 12:46 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69830 30 148 29.05.2019 12:47 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69831 30 148 29.05.2019 12:47 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69832 30 148 29.05.2019 12:48 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69833 30 148 29.05.2019 12:48 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69834 30 148 29.05.2019 12:49 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69835 30 148 29.05.2019 12:49 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69836 30 148 29.05.2019 12:50 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69837 30 148 29.05.2019 12:51 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69838 30 148 29.05.2019 12:51 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69839 30 148 29.05.2019 12:52 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69840 30 148 29.05.2019 12:53 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69841 30 148 29.05.2019 12:53 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69842 30 148 29.05.2019 12:54 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69843 30 148 29.05.2019 12:54 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69844 30 148 29.05.2019 13:07 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69845 30 148 29.05.2019 13:08 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69846 30 148 29.05.2019 13:08 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69847 30 148 29.05.2019 13:09 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69848 30 148 29.05.2019 13:09 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69849 30 148 29.05.2019 13:10 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69850 30 148 29.05.2019 13:10 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69851 30 148 29.05.2019 13:11 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69852 30 148 29.05.2019 13:11 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69853 30 148 29.05.2019 13:12 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69854 30 148 29.05.2019 13:12 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69855 30 148 29.05.2019 13:13 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69856 30 148 29.05.2019 13:14 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69857 30 148 29.05.2019 13:14 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69858 30 148 29.05.2019 13:15 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69859 30 148 29.05.2019 13:15 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69860 30 148 29.05.2019 13:16 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69861 30 148 29.05.2019 13:16 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69862 30 148 29.05.2019 13:17 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69863 30 148 29.05.2019 13:17 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69864 30 148 29.05.2019 13:18 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69865 30 148 29.05.2019 13:18 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69866 30 148 29.05.2019 13:19 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69867 30 148 29.05.2019 13:19 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69868 30 148 29.05.2019 13:20 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69869 30 148 29.05.2019 13:20 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69870 30 148 29.05.2019 13:21 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69871 30 148 29.05.2019 13:21 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69872 30 148 29.05.2019 13:22 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69873 30 148 29.05.2019 13:22 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69874 30 148 29.05.2019 13:23 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69875 30 148 29.05.2019 13:24 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69876 30 148 29.05.2019 13:24 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69877 30 148 29.05.2019 13:24 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69878 30 148 29.05.2019 13:25 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69879 30 148 29.05.2019 13:26 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69880 30 148 29.05.2019 13:26 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69881 30 148 29.05.2019 13:27 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69882 30 148 29.05.2019 13:27 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69883 30 148 29.05.2019 13:28 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69884 30 148 29.05.2019 13:28 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69885 30 148 29.05.2019 13:29 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69886 30 148 29.05.2019 13:29 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69887 30 148 29.05.2019 13:30 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69888 30 148 29.05.2019 13:30 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69889 30 148 29.05.2019 13:31 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69890 30 148 29.05.2019 13:31 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69891 30 148 29.05.2019 13:32 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69892 30 148 29.05.2019 13:32 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69893 30 148 29.05.2019 13:33 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69894 30 148 29.05.2019 13:33 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69895 30 148 29.05.2019 13:34 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69896 30 148 29.05.2019 13:34 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69897 30 148 29.05.2019 13:35 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69898 30 148 29.05.2019 13:35 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69899 30 148 29.05.2019 13:36 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69900 30 148 29.05.2019 13:37 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69901 30 148 29.05.2019 13:37 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69902 30 148 29.05.2019 13:38 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69903 30 148 29.05.2019 13:38 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69904 30 148 29.05.2019 13:39 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69905 30 148 29.05.2019 13:39 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69906 30 148 29.05.2019 13:40 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69907 30 148 29.05.2019 13:40 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69908 30 148 29.05.2019 13:41 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69909 30 148 29.05.2019 13:41 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69910 30 148 29.05.2019 13:42 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69911 30 148 29.05.2019 13:42 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69912 30 148 29.05.2019 13:43 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69913 30 148 29.05.2019 13:43 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69914 30 148 29.05.2019 13:44 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69915 30 148 29.05.2019 13:44 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69916 30 148 29.05.2019 13:45 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69917 30 148 29.05.2019 13:45 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69918 30 148 29.05.2019 13:46 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69919 30 148 29.05.2019 13:46 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69920 30 148 29.05.2019 13:47 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69921 30 148 29.05.2019 13:47 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69922 30 148 29.05.2019 13:48 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69923 30 148 29.05.2019 13:48 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69924 30 148 29.05.2019 13:49 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69925 30 148 29.05.2019 13:49 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69926 30 148 29.05.2019 13:50 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69927 30 148 29.05.2019 13:51 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69928 30 148 29.05.2019 13:51 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69929 30 148 29.05.2019 13:52 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69930 30 148 29.05.2019 13:52 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69931 30 148 29.05.2019 13:53 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69932 30 148 29.05.2019 13:53 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69933 30 148 29.05.2019 13:54 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69934 30 148 29.05.2019 13:55 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69935 30 148 29.05.2019 13:55 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69936 30 148 29.05.2019 13:56 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69937 30 148 29.05.2019 13:56 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69938 30 148 29.05.2019 13:57 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69939 30 148 29.05.2019 13:57 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69940 30 148 29.05.2019 13:58 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69941 30 148 29.05.2019 13:59 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69942 30 148 29.05.2019 13:59 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69943 31 0 29.05.2019 15:32 přijato
69944 31 0 29.05.2019 15:33 Pořad schůze přijato
69945 31 1 29.05.2019 17:47 Kritická situace ve financování sociálních služeb v roce 2019 a její ř zamítnuto
69946 30 237 30.05.2019 09:38 Písemná interpelace V. Kovářové na A. Babiąe ve věci usnesení Senátu k přijato
69947 30 0 30.05.2019 11:04 Pořad schůze přijato
69948 30 46 30.05.2019 11:06 Novela z. o zdravotnických prostředcích přijato
69949 31 1 30.05.2019 12:22 Kritická situace ve financování sociálních služeb v roce 2019 a její ř přijato
69950 31 1 30.05.2019 12:23 Kritická situace ve financování sociálních služeb v roce 2019 a její ř zamítnuto
69951 31 1 30.05.2019 12:24 Kritická situace ve financování sociálních služeb v roce 2019 a její ř přijato
69952 31 1 30.05.2019 12:25 Kritická situace ve financování sociálních služeb v roce 2019 a její ř přijato
69953 31 1 30.05.2019 12:26 Kritická situace ve financování sociálních služeb v roce 2019 a její ř přijato
69954 31 1 30.05.2019 12:27 Kritická situace ve financování sociálních služeb v roce 2019 a její ř přijato
69955 31 1 30.05.2019 12:28 Kritická situace ve financování sociálních služeb v roce 2019 a její ř přijato
69956 31 1 30.05.2019 12:29 Kritická situace ve financování sociálních služeb v roce 2019 a její ř přijato
69957 31 1 30.05.2019 12:30 Kritická situace ve financování sociálních služeb v roce 2019 a její ř přijato
69958 31 1 30.05.2019 12:32 Kritická situace ve financování sociálních služeb v roce 2019 a její ř přijato
69959 31 1 30.05.2019 12:33 Kritická situace ve financování sociálních služeb v roce 2019 a její ř přijato
69960 31 1 30.05.2019 12:34 Kritická situace ve financování sociálních služeb v roce 2019 a její ř přijato
69961 31 1 30.05.2019 12:35 Kritická situace ve financování sociálních služeb v roce 2019 a její ř přijato
69962 31 1 30.05.2019 12:37 Kritická situace ve financování sociálních služeb v roce 2019 a její ř přijato
69963 30 148 31.05.2019 09:07 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69964 30 148 31.05.2019 09:08 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69965 30 148 31.05.2019 09:10 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69966 30 148 31.05.2019 09:11 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69967 30 148 31.05.2019 09:11 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69968 30 148 31.05.2019 09:12 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69969 30 148 31.05.2019 09:13 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69970 30 148 31.05.2019 09:13 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69971 30 148 31.05.2019 09:14 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69972 30 148 31.05.2019 09:15 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69973 30 148 31.05.2019 09:15 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69974 30 148 31.05.2019 09:16 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69975 30 148 31.05.2019 09:16 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69976 30 148 31.05.2019 09:17 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69977 30 148 31.05.2019 09:17 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69978 30 148 31.05.2019 09:18 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69979 30 148 31.05.2019 09:19 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69980 30 148 31.05.2019 09:19 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69981 30 148 31.05.2019 09:20 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69982 30 148 31.05.2019 09:20 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69983 30 148 31.05.2019 09:21 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69984 30 148 31.05.2019 09:22 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69985 30 148 31.05.2019 09:22 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69986 30 148 31.05.2019 09:23 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69987 30 148 31.05.2019 09:23 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69988 30 148 31.05.2019 09:24 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69989 30 148 31.05.2019 09:24 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69990 30 148 31.05.2019 09:25 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69991 30 148 31.05.2019 09:26 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69992 30 148 31.05.2019 09:26 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69993 30 148 31.05.2019 09:27 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69994 30 148 31.05.2019 09:27 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69995 30 148 31.05.2019 09:28 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69996 30 148 31.05.2019 09:29 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69997 30 148 31.05.2019 09:29 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69998 30 148 31.05.2019 09:30 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
69999 30 148 31.05.2019 09:30 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
70000 30 148 31.05.2019 09:31 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
70001 30 148 31.05.2019 09:31 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
70002 30 148 31.05.2019 09:32 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
70003 30 148 31.05.2019 09:33 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
70004 30 148 31.05.2019 09:33 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
70005 30 148 31.05.2019 09:34 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
70006 30 148 31.05.2019 09:34 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
70007 30 148 31.05.2019 09:35 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
70008 30 148 31.05.2019 09:35 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
70009 30 148 31.05.2019 09:36 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
70010 30 148 31.05.2019 09:36 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
70011 30 148 31.05.2019 09:37 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
70012 30 148 31.05.2019 09:38 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
70013 30 148 31.05.2019 09:38 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
70014 30 148 31.05.2019 09:39 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
70015 30 148 31.05.2019 09:39 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
70016 30 148 31.05.2019 09:40 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
70017 30 148 31.05.2019 09:41 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
70018 30 148 31.05.2019 09:41 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
70019 30 148 31.05.2019 09:42 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
70020 30 148 31.05.2019 09:42 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
70021 30 148 31.05.2019 09:43 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
70022 30 148 31.05.2019 09:44 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
70023 30 148 31.05.2019 09:44 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
70024 30 148 31.05.2019 09:45 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
70025 30 148 31.05.2019 09:46 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
70026 30 148 31.05.2019 09:46 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
70027 30 148 31.05.2019 09:47 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
70028 30 148 31.05.2019 09:47 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
70029 30 148 31.05.2019 09:48 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
70030 30 148 31.05.2019 09:48 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
70031 30 148 31.05.2019 09:49 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
70032 30 148 31.05.2019 09:50 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
70033 30 148 31.05.2019 09:50 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
70034 30 148 31.05.2019 09:51 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
70035 30 148 31.05.2019 09:51 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
70036 30 148 31.05.2019 09:52 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
70037 30 148 31.05.2019 09:53 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
70038 30 148 31.05.2019 09:53 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
70039 30 148 31.05.2019 09:54 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
70040 30 148 31.05.2019 09:55 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
70041 30 148 31.05.2019 09:55 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
70042 30 148 31.05.2019 09:56 Novela z. o evidenci tržeb - EU zamítnuto
70043 30 148 31.05.2019 09:57 Novela z. o evidenci tržeb - EU</